Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jób 31:1–40

31  Szövetséget kötöttem szemeimmel.+Hogy is fordíthatnám figyelmemet szűzre?+   Milyen osztályrészt ad Isten fentről,+Vagy milyen örökséget a Mindenható a magasságból?   Nemde veszedelmet a gonosztevőnek,+És szerencsétlenséget az álnokul cselekvőknek?   Vajon nem látja útjaimat,+És nem tartja számon minden léptemet?   Ha hamis emberekkel jártam,+És csalásra siet a lábam,+   Megmér engem pontos mérlegen,+És megismeri Isten az én feddhetetlenségemet.+   Ha lépésem letér az útról,+Vagy szívem csak a szemem után járt,+Vagy tenyeremhez hiányosság tapad,+   Vessek csak én, de más egyék,+És gyökerestül tépjék ki sarjaimat!   Ha a szívem asszony után csábult,+És embertársam ajtajánál leselkedtem,+ 10  Más férfinak őröljön a feleségem,És más férfiak térdeljenek föléje.+ 11  Mert gátlástalanság volna ez,És bírák elé tartozó vétek.+ 12  Hiszen tűz ez, amely a pusztulásig emésztene,+És gyökeret verne mindabban, amit szereztem. 13  Ha megtagadtam az igaz ítélet jogát rabszolgámtólVagy rabszolgaleányomtól a velem való perükben, 14  Akkor mit tehetnék, midőn felkel Isten?És mit felelhetnék neki, amikor számadásra hív?+ 15  Hát nem Az alkotta őt is, aki engem alkotott az anyaméhben?+Nemde Egyvalaki formált bennünket anyánk méhében? 16  Ha megtagadtam az alacsony sorúaktól örömüket,+És az özvegy szemét csak epesztettem,+ 17  Ha egyedül ettem falatomat,És az apátlan fiú nem evett belőle+ 18  (Hiszen ifjúkoromtól nálam nevelkedett, mint apjánál,És anyám méhétől fogva vezettem az özvegyet), 19  Ha elnéztem, hogy elvész valaki, mert nincsen ruhája,+Vagy hogy nincs takarója a szegénynek, 20  Ha nem áldott engem ágyéka,+És nem melegedett fiatal kosaim lenyírt gyapjában+, 21  Ha kezemet az apátlan fiú ellen lengettem,+Amikor láttam, hogy a kapuban szükség van segítségemre,+ 22  Akkor szakadjon ki lapockám a vállamból,És törjön le karom a felső csontjáról. 23  Hisz rettegtem az Istentől való csapástól,És méltóságával+ szemben nem állhattam meg. 24  Ha aranyba vetettem bizalmamat,Vagy azt mondtam az aranynak: »Te vagy bizodalmam!«+ 25  Ha örvendeztem, hogy nagy vagyonom van,+És hogy sok mindent szerzett a kezem,+ 26  Ha néztem, amint felragyog a világosság,Vagy a drága holdat, amint halad,+ 27  És szívem elcsábult titokban,+És kezem csókra emelkedett a számhoz, 28  Az is bírák elé tartozó vétek volna,Mert megtagadtam volna az igaz Istent odafent. 29  Ha örvendeztem ádáz gyűlölőm veszte miatt,+Vagy lelkendeztem, mert baj érte . . . 30  Én nem engedtem ínyemet vétkezniÁtkot kérve lelkére.+ 31  Ha nem mondták sátram emberei:»Ki tud olyat mutatni, aki ne lakott volna jól ennek ételével?«+ . . . 32  Nem éjszakázott odakint jövevény;+Nyitva voltak ajtóim az út felé. 33  Ha földi ember módjára takargattam törvényszegéseimet+Keblembe rejtve vétkemet . . . 34  Mert megrémültem a nagy tömegtől,Vagy rettegtem, hogy megvetnek a családok,És csendben maradtam, nem is mentem ki a kapun. 35  Ó, bárcsak volna valaki, aki meghallgatna engem,+Bárcsak a Mindenható válaszolna nekem,+ látva kézjegyem!Vagy bárcsak okiratot írt volna peres felem! 36  Bizony a vállamon hordanám azt,Fejemre kötném fenséges korona gyanánt. 37  Lépteim számát is megmondanám neki,+Úgy járulnék eléje, mint egy fejedelem. 38  Ha ellenem hallatott segélykiáltást a földem,És barázdái együtt sírtak, 39  Ha termését ettem, de pénzt nem adtam,+És gazdái lelkét sóhajtozásra indítottam,+ 40  Akkor búza helyett töviskóró sarjadjon,+És árpa helyett bűzös gyom.” Itt végződnek Jób szavai.

Lábjegyzetek