Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

János 3:1–36

3  Volt pedig a farizeusok között egy ember, név szerint Nikodémusz+, a zsidók egyik elöljárója.  Ez elment hozzá éjszaka,+ és ezt mondta neki: „Rabbi+, tudjuk, hogy Istentől jöttél mint tanító,+ mert senki sem teheti azokat a jeleket+, amelyeket te teszel, csak ha vele van az Isten.”+  Jézus erre ezt mondta neki:+ „Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik+, nem láthatja az Isten királyságát.”+  Nikodémusz így szólt hozzá: „Hogyan születhet meg az ember, amikor már öreg? Talán bemehet másodszor is az anyja méhébe, és megszülethet?”  Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől+ és szellemtől+, nem mehet be az Isten királyságába.  Ami a testtől született, az test, ami pedig a szellemtől született, az szellem.+  Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam neked: újra kell születnetek.+  A szél+ ott fúj, ahol akar, és hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindenki, aki a szellemtől született.”+  Nikodémusz erre ezt mondta neki: „Hogyan történhetnek meg ezek?” 10  Jézus így válaszolt neki: „Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket?+ 11  Bizony, bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról tanúskodunk,+ de ti nem fogadjátok el a tanúságot, amellyel szolgálunk.+ 12  Ha földi dolgokat mondtam el nektek, és nem hisztek, hogyan fogtok hinni, ha égieket mondok el nektek?+ 13  Továbbá e g y ember sem ment fel az égbe,+ csak az, aki az égből szállt le:+ az Emberfia+. 14  És ahogy Mózes felemelte a kígyót+ a pusztában, úgy kell hogy felemeljék az Emberfiát is,+ 15  hogy mindenkinek, aki hisz benne, örök élete legyen.+ 16  Mert az Isten annyira szerette+ a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta,+ hogy mindaz, aki hitet+ gyakorol benne, el ne pusztuljon+, hanem örök élete legyen.+ 17  Mert az Isten nem azért küldte el a Fiát a világba, hogy megítélje a világot,+ hanem hogy a világ megmentésben részesüljön általa.+ 18  Aki hitet gyakorol benne, nem kerül ítélet alá.+ Aki nem gyakorol hitet, már ítélet alá került, mert nem gyakorolt hitet az Isten egyszülött Fiának nevében.+ 19  Az ítéletnek pedig az az alapja, hogy a világosság+ eljött a világba,+ de az emberek inkább a sötétséget szerették, semmint a világosságot,+ mert a cselekedeteik gonoszak voltak. 20  Mert aki hitvány dolgokat cselekszik,+ gyűlöli a világosságot, és nem jön a világosságra, nehogy feddés érje a cselekedeteit.+ 21  De aki azt teszi, ami igaz, az a világosságra jön,+ hogy nyilvánvalóvá legyenek a cselekedetei mint olyanok, amelyeket Istennel összhangban cselekedett.” 22  Ezek után Jézus és a tanítványai Júdea vidékére mentek, és ott töltött velük némi időt, és keresztelt+. 23  Ámde János+ is keresztelt a Szálim közelében levő Ainonban, mert ott bőven volt víz,+ és az emberek egyre csak mentek, és megkeresztelkedtek;+ 24  Jánost ugyanis még nem vetették börtönbe.+ 25  Vitatkozni kezdtek azért János tanítványai egy zsidóval a megtisztulással+ kapcsolatban. 26  El is mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: „Rabbi, aki veled volt a Jordánon túl, aki mellett te tanúskodtál,+ íme, az keresztel, és mindenki hozzá megy.”+ 27  János így válaszolt: „Semmit sem kaphat az ember, ha nem az égből adták neki.+ 28  Ti magatok tanúskodtok mellettem, hogy megmondtam: én nem a Krisztus vagyok,+ hanem előtte küldtek el.+ 29  Akié a menyasszony, az a vőlegény.+ A vőlegény barátjának pedig — amikor ott áll, és hallja őt — nagy örömet szerez a vőlegény hangja. Ez az örömöm ezért teljessé lett.+ 30  Neki tovább kell növekednie, nekem pedig kisebbednem.” 31  Aki felülről jön, az felette van mindenki másnak.+ Aki a földről való, az földi, és földi dolgokról beszél.+ Aki az égből jön, az felette van mindenki másnak.+ 32  Arról tanúskodik, amit látott és hallott,+ de senki nem fogadja el a tanúságát.+ 33  Aki elfogadta a tanúságát, az pecsétjét tette arra, hogy az Isten igaz.+ 34  Mert akit az Isten küldött el, az az Isten beszédeit szólja,+ mert ő nem mérték szerint adja a szellemet.+ 35  Az Atya szereti+ a Fiút, és mindent a kezébe adott.+ 36  Aki hitet+ gyakorol a Fiúban, annak örök élete van;+ aki nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem lát majd életet,+ hanem az Isten haragja marad rajta.+

Lábjegyzetek