Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

János 15:1–27

15  Én vagyok az igazi szőlőtő,+ és az én Atyám a szőlőműves.+  Minden rajtam levő szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt, eltávolít,+ és amelyik gyümölcsöt terem, azt mind megtisztítja+, hogy több gyümölcsöt teremjen.+  Ti már tiszták vagytok a szó miatt, amelyet szóltam nektek.+  Maradjatok egységben velem, és én egységben maradok veletek.+ Ahogy a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőn marad, ugyanúgy ti sem, csak ha egységben maradtok velem.+  Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki egységben marad velem, és én egységben ővele, az sok gyümölcsöt terem;+ mert tőlem függetlenül semmit sem tehettek.  Ha valaki nem marad egységben velem, kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; és összegyűjtik azokat a szőlővesszőket, a tűzbe vetik őket, és elégnek.+  Ha egységben maradtok velem, és megmaradnak bennetek a beszédeim, kérjetek, amit csak kívántok, és meglesz nektek.+  Abban dicsőül meg az én Atyám, hogy mindig sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaimnak bizonyultok.+  Ahogy az Atya szeretett engem,+ és én szerettelek titeket, úgy maradjatok meg a szeretetemben. 10  Ha megtartjátok a parancsolataimat,+ megmaradtok a szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam az Atya parancsolatait,+ és megmaradok a szeretetében. 11  Azért beszéltem nektek ezekről, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.+ 12  Az a parancsolatom, hogy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket.+ 13  Senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki a lelkét adja a barátaiért.+ 14  Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek.+ 15  Nem nevezlek többé rabszolgáknak titeket, mert a rabszolga nem tudja, mit tesz az ura, hanem barátoknak neveztelek titeket,+ mert mindazt, amit az Atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek.+ 16  Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket — és arra jelöltelek ki benneteket, hogy menjetek, és mindig teremjetek gyümölcsöt,+ és hogy maradjon meg a gyümölcsötök —, hogy bármit kértek is az Atyától az én nevemben, megadja nektek.+ 17  Ezeket parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.+ 18  Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.+ 19  Ha része volnátok a világnak, a világ kedvelné azt, ami az övé.+ Mivel pedig nem vagytok része a világnak,+ hanem kiválasztottalak titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.+ 20  Tartsátok elmétekben a szót, melyet mondtam nektek: a rabszolga nem nagyobb az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak;+ ha az én szavamat megtartották, a tiéteket is meg fogják tartani. 21  De mindezt az én nevem miatt művelik majd veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.+ 22  Ha nem jöttem volna el, és nem beszéltem volna nekik, nem lenne bűnük;+ most azonban nincs mentségük bűnükre.+ 23  Aki engem gyűlöl, az én Atyámat is gyűlöli.+ 24  Ha nem vittem volna véghez közöttük azokat a cselekedeteket, amelyeket senki más nem vitt véghez,+ nem lenne bűnük;+ most azonban láttak is, és gyűlöltek is engem, csakúgy, mint az én Atyámat.+ 25  De ez azért van, hogy beteljesedjen a Törvényükben megírt szó: »Ok nélkül gyűlöltek engem.«+ 26  Amikor megérkezik a segítő, melyet elküldök majd nektek az Atyától,+ az igazság szelleme, amely az Atyától jön, az tanúskodni fog rólam;+ 27  és nektek is tanúskodnotok kell,+ mert kezdettől fogva velem voltatok.

Lábjegyzetek