Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

János 13:1–38

13  A pászka ünnepe előtt pedig Jézus tudván, hogy eljött az ő órája,+ hogy elmenjen ebből a világból az Atyához,+ mivel szerette az övéit, akik a világban voltak,+ ezért mindvégig szerette őket.  Vacsora közben tehát, miután az Ördög már a szívébe adta Iskariót Júdásnak,+ Simon fiának, hogy árulja el őt,+  Jézus, annak tudatában, hogy az Atya mindent a kezébe adott,+ és hogy Istentől jött el, és az Istenhez megy,+  felkelt a vacsorától, félretette felsőruháit, és egy törülközőt véve, körülkötötte magát.+  Ezután vizet öntött egy mosdótálba, és elkezdte mosni a tanítványok lábát,+ és megtörölni azzal a törülközővel, amellyel körül volt kötve.  Így aztán odaért Simon Péterhez. Az ezt mondta neki: „Uram, te mosod meg az én lábamat?”+  Jézus ezt válaszolta neki: „Amit teszek, azt most nem érted, de ezek után majd megérted.”+  Péter így szólt hozzá: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!” Jézus ezt válaszolta neki: „Ha nem moslak meg,+ nincs részed velem.”  Simon Péter ezt mondta neki: „Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is!” 10  Jézus így szólt hozzá: „Aki megfürdött+, annak nem szükséges megmosni mást, csak a lábát, különben teljesen tiszta. És ti tiszták vagytok, de nem mind.” 11  Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt.+ Ezért mondta: „Nem mindannyian vagytok tiszták.” 12  Miután pedig megmosta a lábukat, és felvette felsőruháit, és ismét leheveredett az asztalhoz, ezt mondta nekik: „Tudjátok, mit tettem veletek? 13  Ti »Tanítónak«+ és »Úrnak«+ szólítotok engem, és helyesen mondjátok, mert az vagyok.+ 14  Ezért ha én Úr és Tanító létemre megmostam a lábatokat,+ nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.+ 15  Mert elétek adtam a példát, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.+ 16  Bizony, bizony mondom nektek, nem nagyobb a rabszolga az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki küldte őt.+ 17  Ha tudjátok ezeket, boldogok vagytok, ha meg is teszitek.+ 18  Nem mindnyájatokról beszélek; tudom én, kiket választottam.+ De azért van ez, hogy beteljesedjen az Írás:+ »Aki kenyeremmel táplálkozott, sarkát emelte ellenem.«+ 19  Mostantól fogva mondom meg nektek, még mielőtt megtörténne,+ hogy amikor megtörténik, higgyétek el, hogy én vagyok az. 20  Bizony, bizony mondom nektek, aki befogad valakit, akit én küldök, engem is befogad.+ Aki pedig engem befogad, azt is befogadja, aki küldött engem.”+ 21  Jézus, miután ezeket elmondta, nyugtalanná vált szellemében, és tanúskodott így szólva: „Bizony, bizony mondom nektek, egyikőtök elárul engem.”+ 22  A tanítványok kezdtek egymásra nézni, és zavarban voltak, hogy kiről mondja ezt.+ 23  Jézus keble előtt ott feküdt az egyik tanítványa, akit Jézus szeretett.+ 24  Simon Péter azért odabólintott ennek, és ezt mondta neki: „Kérdezd meg, kiről mondja ezt.” 25  Az tehát hátradőlt Jézus mellére, és megkérdezte tőle: „Uram, ki az?”+ 26  Jézus azért ezt válaszolta: „Az, akinek odaadom a falatot, amelyet bemártok.”+ Így hát miután bemártotta a falatot, fogta és odaadta Júdásnak, Iskariót Simon fiának. 27  És akkor, a falat után, belement abba Sátán.+ Jézus ezért ezt mondta neki: „Amit teszel, tedd meg minél gyorsabban.” 28  Ám az asztalhoz telepedettek közül senki sem tudta, hogy milyen céllal mondta ezt neki. 29  Némelyek igazából azt hitték, hogy — mivel Júdásnál volt a pénztartó+ — Jézus azt mondta neki: „Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre”, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek.+ 30  Miután azért a falatot elvette, azonnal kiment. És éjjel volt.+ 31  Miután tehát kiment, Jézus így szólt: „Most dicsőül meg az Emberfia,+ és az Isten is megdicsőül vele kapcsolatban. 32  És maga az Isten fogja megdicsőíteni+ őt, éspedig azonnal megdicsőíti őt. 33  Kicsiny gyermekek+, egy kis ideig még veletek vagyok. Kerestek majd engem; és ahogy a zsidóknak megmondtam: »Ahová én megyek, ti oda nem jöhettek«,+ most nektek is mondom. 34  Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek titeket,+ úgy szeressétek ti is egymást.+ 35  Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek.”+ 36  Simon Péter ezt mondta neki: „Uram, hová mész?” Jézus ezt válaszolta: „Ahová én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz.”+ 37  Péter így szólt hozzá: „Uram, miért nem követhetlek téged most? A lelkemet adom érted.”+ 38  Jézus ezt válaszolta: „A lelkedet adod értem? Bizony, bizony mondom neked, semmiképpen nem szól addig a kakas, míg háromszor meg nem tagadsz engem.”+

Lábjegyzetek