Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Galácia 4:1–31

4  Mondom pedig, hogy amíg az örökös kisgyermek, semmiben sem különbözik a rabszolgától,+ jóllehet ura mindennek,  hanem megbízottak+ és sáfárok alatt van az apja által előre kijelölt napig.  Hasonlóképpen, amikor kisgyermekek voltunk, minket is rabszolgaságban tartottak a világhoz tartozó elemi+ dolgok.  De amikor az idő teljességének határa elérkezett,+ az Isten elküldte a Fiát,+ aki asszonytól lett,+ és aki törvény alá született,+  hogy megvásárlás által megszabadítsa+ a törvény alatt levőket,+ hogy mi elnyerhessük a fiúként való örökbefogadást.+  Mivel pedig fiak vagytok, az Isten elküldte szívünkbe a Fia szellemét,+ és az ezt kiáltja: „Abba, Atyám!”+  Így tehát nem vagy már rabszolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor örökös is Isten által.+  Mindamellett, amikor nem ismertétek Istent,+ akkor azoknak szolgáltatok rabszolgaként, akik természet szerint nem istenek.+  Most azonban, hogy megismertétek Istent, vagy inkább most, hogy Isten megismert benneteket,+ hogyan van az, hogy visszafordultok ismét a gyenge+ és nyomorúságos elemi dolgokhoz+, és újból azoknak akartok szolgálni rabszolgaként?+ 10  Kínos gonddal megtartotok napokat,+ hónapokat+, időszakokat és éveket. 11  Féltelek benneteket, hogy valamiképpen hiába fáradtam+ értetek. 12  Testvérek, kérve kérlek titeket: legyetek olyanná, mint én,+ mert én is olyan voltam, mint ti.+ Semmit nem vétettetek ellenem.+ 13  Tudjátok pedig, hogy először testem betegsége révén hirdettem nektek a jó hírt.+ 14  És ami próba volt nektek a testemben, azt nem vetettétek meg, nem is köptetek rá undorral, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát,+ mint Krisztus Jézust.+ 15  Hol van hát boldogságotok?+ Mert tanúskodom mellettetek, hogy ha lehetett volna, kivájtátok volna a szemeteket, és nekem adtátok volna.+ 16  Nos hát, ellenségetek lettem,+ mert megmondom nektek az igazságot?+ 17  Buzgólkodnak értetek,+ de nem jól, hanem el akarnak benneteket zárni tőlem, hogy értük buzgólkodjatok.+ 18  Jó azonban, ha mindenkor jó ügyben+ való buzgólkodás vesz körül titeket, és nemcsak akkor, amikor jelen vagyok+ nálatok, 19  kicsiny gyermekeim+, akikkel ismét szülési fájdalmaim vannak, míg ki nem formálódik bennetek Krisztus.+ 20  Úgy óhajtanám pedig, hogy jelen legyek nálatok ebben a pillanatban,+ és másként beszéljek, mivel tanácstalan+ vagyok felőletek. 21  Mondjátok meg nekem ti, akik törvény alatt akartok lenni:+ nem halljátok a Törvényt+? 22  Például meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia lett: egy a szolgálólánytól+ és egy a szabad asszonytól;+ 23  de a szolgálólánytól való igazából test szerint született,+ a másik, a szabad asszonytól való, ígéret által.+ 24  Ezek a dolgok egy jelképes drámát alkotnak;+ ezek az asszonyok ugyanis két szövetséget jelentenek:+ az egyik a Sínai-hegyről való,+ amely rabszolgaságra hoz világra gyermekeket, és ez Hágár. 25  Ez a Hágár pedig a Sínait jelenti,+ egy Arábiában levő hegyet, és megfelel a mai Jeruzsálemnek, mert rabszolgaságban+ van gyermekeivel együtt. 26  A fenti Jeruzsálem+ ellenben szabad, és ő a mi anyánk.+ 27  Mert meg van írva: „Örvendj, te meddő asszony, aki nem szülsz; törj ki, és kiálts hangosan, te asszony, akinek nincsenek szülési fájdalmaid; mert az elhagyatott asszony gyermekei számosabbak, mint annak a gyermekei, akinek férje van.”+ 28  Mi pedig, testvérek, az ígéret gyermekei vagyunk, ugyanúgy, mint Izsák.+ 29  De mint ahogy akkor a test szerint született üldözni+ kezdte a szellem szerint születettet, úgy most is.+ 30  Mindamellett mit mond az Írás? „Űzd el a szolgálólányt és fiát, mert a szolgálólány fia semmiképpen nem lesz örökös együtt a szabad asszony fiával.”+ 31  Ennélfogva, testvérek, mi nem egy szolgálólány gyermekei vagyunk,+ hanem a szabad asszonyéi.+

Lábjegyzetek