Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Galácia 1:1–24

1  Pál+, aki apostol+ — nem emberektől és nem is ember által, hanem Jézus Krisztus által+ és Isten, az Atya által,+ aki feltámasztotta őt a halottak közül+ —,  és a velem levő testvérek mindnyájan,+ Galácia+ gyülekezeteinek:  Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek+ Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!  Ő saját magát adta bűneinkért,+ hogy megszabadítson minket a jelenlegi gonosz világrendszerből,+ a mi Istenünk és Atyánk akarata+ szerint,  akinek dicsőség legyen örökkön-örökké!+ Ámen.  Csodálkozom, hogy Attól+, aki Krisztus ki nem érdemelt kedvességével+ elhívott benneteket, ilyen gyorsan átpártoltok egy másfajta jó hírhez.+  De az nem egy másik; csak vannak egyesek, akik nyugtalanságot okoznak nektek,+ és ki akarják forgatni a Krisztusról szóló jó hírt.+  De még ha mi vagy egy angyal az égből hirdetne is nektek jó hírként valamit azon túl, amit mi jó hírként hirdettünk nektek, átkozott legyen!+  Amint a fentiekben mondtuk, most ismét mondom: akárki is az, aki nektek jó hírként hirdet valamit azon túl, amit elfogadtatok,+ átkozott legyen! 10  Most akkor embereket próbálok meggyőzni, vagy az Istent? Vagy embereknek igyekszem kedvére lenni?+ Ha még mindig embereknek lennék kedvére,+ Krisztus rabszolgája nem volnék.+ 11  Mert tudomásotokra hozom, testvérek, hogy a jó hír, melyet jó hírként hirdettem, nem valamiféle emberi dolog;+ 12  mert nem is embertől kaptam, nem is tanítottak rá, csak Jézus Krisztus általi kinyilatkoztatás útján.+ 13  Ti, természetesen, hallottatok róla, hogyan viselkedtem korábban a judaizmusban,+ hogy módfelett üldöztem+ és pusztítottam az Isten gyülekezetét,+ 14  és nagyobb előrehaladást tettem a judaizmusban, mint sok, nemzetségembeli kortársam,+ mivel sokkal buzgóbb+ voltam atyáim hagyományaiban+. 15  De amikor az Isten, aki engem anyám méhétől elválasztott, és elhívott+ az ő ki nem érdemelt kedvessége által,+ jónak vélte, 16  hogy kinyilatkoztassa a Fiát általam,+ hogy hirdessem a róla szóló jó hírt a nemzeteknek,+ akkor nem bocsátkoztam rögtön tanácskozásba testtel és vérrel.+ 17  Jeruzsálembe sem mentem föl azokhoz, akik előbb voltak apostolok, mint én,+ hanem elmentem Arábiába, és visszatértem ismét Damaszkuszba.+ 18  Aztán három évvel később fölmentem Jeruzsálembe,+ hogy meglátogassam Kéfást+, és nála maradtam tizenöt napig. 19  De senki mást nem láttam az apostolok közül, csupán Jakabot+, az Úr testvérét+. 20  Ami pedig azokat a dolgokat illeti, amelyeket nektek írok, íme, az Isten színe előtt, nem hazudok.+ 21  Ezután Szíria és Cilicia tájékaira mentem.+ 22  Ám Júdeának Krisztussal egységben+ levő gyülekezetei előtt arcra ismeretlen voltam; 23  ők csak hallották, hogy „aki minket korábban üldözött,+ most hirdeti a jó hírt arról a hitről, amelyet korábban pusztított”.+ 24  Így hát dicsőíteni+ kezdték miattam az Istent.

Lábjegyzetek