Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezsdrás 4:1–24

4  Mikor Júda és Benjámin ellenségei+ meghallották, hogy a száműzetés fiai+ templomot építenek Jehovának, Izrael Istenének,  azonnal Zorobábelhez+ és az atyai háznépek főihez+ mentek, és így szóltak hozzájuk: „Hadd építsünk veletek,+ hisz miként ti, úgy mi is a ti Isteneteket+ keressük, és őneki áldozunk Esár-Haddonnak+, Asszíria királyának napjai óta, aki felhozott bennünket ide.”+  Zorobábel és Jésua+ azonban, meg Izrael atyai háznépeinek többi fői+ ezt mondták nekik: „Nincs közötök hozzánk, hogy velünk építsetek házat Istenünknek,+ mert mi magunk építünk Jehovának, Izrael Istenének, ahogyan Círusz király+, Perzsia királya parancsolta nekünk.”  Erre az ország népe igyekezett gyengíteni+ Júda népének kezét, és elcsüggeszteni őket, hogy ne építsenek.+  Tanácsadókat béreltek fel+ ellenük, hogy meghiúsítsák szándékukat, Círusznak, Perzsia királyának minden napján egészen Dáriusznak+, Perzsia királyának uralkodásáig.  Ahasvérus uralmának idején, uralmának kezdetén vádiratot+ írtak Júda és Jeruzsálem lakói ellen.  Artaxerxész napjaiban pedig Bislám, Mitredát, Tábeél és társai írtak Artaxerxésznek, Perzsia királyának; a levelet arámi betűkkel írták, arámi+ nyelvre lefordítva.  Rehum, a fő kormánytisztviselő és Simsai, az írnok levelet írtak Artaxerxész királynak Jeruzsálem ellen eképpen:  Rehumtól+, a fő kormánytisztviselőtől, Simsaitól, az írnoktól és a társaiktól, a bíráktól és a Folyón+ túli alacsonyabb rangú kormányzóktól, valamint a titkároktól+, Erek+ népétől, a babilóniaiaktól+, Susán+ lakóitól, vagyis az elamitáktól+, 10  s a többi nemzettől,+ akiket a nagy és tiszteletre méltó Asznappár+ száműzetésbe vitt és letelepített Szamária városaiban,+ s a többiektől a Folyón túl . . . ; íme, 11  itt egy másolat a levélből, amelyet ebben az ügyben küldtek: „Artaxerxész+ királynak, a szolgáidtól, a Folyón túli férfiaktól: Most pedig 12  adassék tudtára a királynak, hogy a zsidók, akik feljöttek tőled ide mihozzánk, Jeruzsálembe érkeztek. Építik a lázadó és gonosz várost, befejezik a falakat+, és javítják az alapokat. 13  Adassék most tudtára a királynak, hogy ha újjáépítik ezt a várost, és befejezik a falait, akkor sem adót+, sem sarcot+, sem vámot nem adnak majd, és ebből vesztesége származik a királyok kincstárainak+. 14  Nos, mivel a palota sójával sózunk, és nem tartjuk illőnek, hogy szemléljük, amint kifosztják a királyt, azért üzenjük meg, és azért tudatjuk ezt a királlyal, 15  hogy nézzenek utána őseid feljegyzéseinek könyvében+. Akkor megtalálod majd a feljegyzések könyvében, és megtudod, hogy e város lázadó város, megkárosítja a királyokat és a tartományokat. Már a régmúlt napoktól fogva lázítók voltak benne. Emiatt tarolták le ezt a várost.+ 16  Tudomására hozzuk hát a királynak, hogy ha e várost újjáépítik, és falait befejezik, akkor nem lesz részed a Folyón+ túl.” 17  A király választ küldött Rehumnak+, a fő kormánytisztviselőnek, Simsainak, az írnoknak és a Szamáriában lakó társaiknak+, valamint a többieknek a Folyón túl: „Békesség!+ Íme, 18  jól érthetően felolvasták előttem a hivatalos okiratot, melyet küldtetek nekünk. 19  Ezért parancsot adtam ki, és megvizsgálták+, s úgy találták, hogy az a város a régmúlt napoktól fogva felkel a királyok ellen, lázadás és lázongás folyik benne.+ 20  Erős királyok+ uralkodtak Jeruzsálem fölött, kik az egész Folyón+ túli részt kormányozták; adót, sarcot és vámot fizettek nekik.+ 21  Most azért adjatok ki parancsot ezeknek az életerős férfiaknak, hogy álljanak le, s a város ne épüljön újjá, míg parancsot nem adok ki. 22  Vigyázzatok hát, hogy semmi hanyagság se legyen ennek végrehajtásában, nehogy még több kár érje a királyokat.”+ 23  Miután felolvasták Rehum+ előtt, valamint Simsai+, az írnok és az ő társaik+ előtt Artaxerxész király hivatalos okiratának másolatát, azok Jeruzsálembe siettek a zsidókhoz, és fegyveres erővel leállították a munkájukat.+ 24  Ekkor szűnt meg a munka Isten házán, amely Jeruzsálemben volt, és szünetelt egészen Perzsia királya, Dáriusz+ uralkodásának második évéig.

Lábjegyzetek