Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 6:1–14

6  És Jehova szava így szólt még hozzám:  „Embernek fia! Fordítsd arcodat Izrael hegyei felé, és prófétálj+ nekik.+  Ezt mondd: »Ó, Izrael hegyei! Halljátok meg a legfőbb Úr, Jehova szavát:+ Így szól a legfőbb Úr, Jehova a hegyekhez és a dombokhoz,+ a folyómedrekhez és a völgyekhez: ,Itt vagyok! Kardot hozok rátok, és megsemmisítem magaslataitokat.+  Oltáraitok pusztává lesznek,+ füstölőszertartóitok széttörnek, és elhullatom halálra sebzettjeiteket a ti mocskos bálványaitok előtt.+  Izrael fiainak tetemeit mocskos bálványaik elé teszem, és oltáraitok köré szórom csontjaitokat.+  Minden lakóhelyeteken+ romba dőlnek a városok,+ és a magaslatok is elhagyottá lesznek, hogy romokban heverjenek,+ és oltáraitok pusztán álljanak és széttörjenek,+ és mocskos bálványaitok eltűnjenek,+ füstölőszertartóitok kivágassanak,+ és munkáitok eltöröltessenek.  Elhull köztetek a halálra sebzett,+ és megtudjátok, hogy én vagyok Jehova.+  Amikor ez megtörténik, meghagyom nektek maradékul a kard elől megmenekülőket a nemzetek között, amikor szétszórattok az országokba.+  Akik megmenekülnek közületek, majd megemlékeznek rólam a nemzetek között, ahová fogságba kerülnek,+ mert összetörtem paráználkodó szívük miatt, amely elfordult tőlem,+ és szemeik miatt, amelyek paráználkodni igyekszenek mocskos bálványaikat követve;+ undor fog kiülni arcukra a gonoszságok miatt, amelyeket minden utálatosságuk szerint cselekedtek.+ 10  És megtudják, hogy én vagyok Jehova; nem hiába mondtam meg,+ hogy elhozom rájuk ezt a veszedelmet.’«+ 11  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Csapd össze a kezed,+ és dobbants lábaddal, és mondd: ,Jaj!’ Izrael házának minden gonosz utálatossága miatt,+ mert kard+, éhínség+ és járványos betegség által fognak elhullani.+ 12  A távol levő+ a járvány miatt fog meghalni, a közel levő a kard által esik el, a megmaradt és megoltalmazott pedig az éhínség miatt hal meg, és kitöltöm rajtuk dühömet.+ 13  És megtudjátok, hogy én vagyok Jehova,+ amikor megöltjeik ott lesznek mocskos bálványaik között,+ az oltáraik körül,+ minden magas dombon+ és minden hegytetőn,+ minden dús lombú fa alatt+ és minden ágas-bogas, nagy fa alatt,+ azon a helyen, ahol megnyugtató illatot ajánlottak fel az összes mocskos bálványuknak.+ 14  Kinyújtom kezemet ellenük,+ és elhagyatott pusztasággá teszem a földet, igen, pusztasággá, rosszabbá, mint amilyen a Dibla felé fekvő puszta, minden lakóhelyükön, és megtudják, hogy én vagyok Jehova.«”

Lábjegyzetek