Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 46:1–24

46  „Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »A belső udvar kapuja, amely keletre néz,+ maradjon zárva+ a hat munkanapon+; sabbatnapon pedig nyissák ki, és az újhold napján is nyissák ki.+  És menjen be a fejedelem a kapu előcsarnokának útján+ kívülről, és álljon meg a kapu ajtófélfájánál+; a papok mutassák be az egészen elégő felajánlását és közösségi áldozatait, ő pedig hajoljon meg a kapu küszöbén,+ és menjen ki, de a kapu ne zárassék be estig.  Az ország népe ennek a kapunak a bejáratánál hajoljon meg sabbatonként és az újholdak idején, Jehova előtt.+  És egészen elégő felajánlásul a fejedelem ezt mutassa be sabbatnapon Jehovának: hat ép hím bárányt és egy ép kost;+  gabonafelajánlásul egyéfányit a koshoz,+ a hím bárányokhoz pedig gabonafelajánlásul annyit, amennyit adni tud,+ továbbá olajból egy hint az éfához.+  Az újhold+ napján egy ép, fiatal bikát, a csorda fiát, és hat hím bárányt meg egy kost; épek legyenek.+  Egyéfányit a fiatal bikához, és egyéfányit a koshoz mutasson be gabonafelajánlásul, a hím bárányokhoz pedig annyit, amennyi módjában áll; továbbá olajból egy hint az éfához.+  Amikor a fejedelem+ bemegy, a kapu előcsarnokának útján menjen be, és annak útján távozzon.+  És amikor az ország népe az ünnepi időszakokban+ bemegy Jehova elé, az, aki az északi kapu+ útján megy be, hogy meghajoljon, a déli kapu+ útján távozzon; aki pedig a déli kapu útján megy be, az északra néző kapu útján távozzon. Senki se térjen vissza annak a kapunak az útján, amelyen bement, mert az egyenesen előtte levőn kell távoznia. 10  Ami a közöttük levő fejedelmet illeti: amikor bemennek, ő is menjen be, és amikor távoznak, ő is távozzon.+ 11  Az ünnepeken+ és az ünnepi időszakokban legyen a gabonafelajánlás egyéfányi a fiatal bikához, és egyéfányi a koshoz; a hím bárányokhoz pedig annyi, amennyit adni tud; továbbá olajból egy hin az éfához.+ 12  És ha a fejedelem önkéntes felajánlásul egészen elégő felajánlásról+ gondoskodik, vagy közösségi áldozatokról önkéntes felajánlásul Jehovának, akkor nyissák meg neki a keletre néző kaput,+ és gondoskodjon az ő egészen elégő felajánlásáról és közösségi áldozatairól, amiképpen sabbatnapon teszi.+ Majd távozzon, és zárják be a kaput, miután eltávozott.+ 13  Egészen elégő felajánlásul mindennap gondoskodj egy első életévében levő, ép hím bárányról Jehova számára.+ Reggelről reggelre gondoskodj róla. 14  Reggelről reggelre adj mellé gabonafelajánlásul egyhatod éfányit, az olajból pedig egy hin harmadát a finomliszt meghintésére.+ A Jehovának bemutatott gabonafelajánlás időtlen időkre szóló rendelet, állandóan. 15  Reggelről reggelre gondoskodjanak a hím bárányról, a gabonafelajánlásról és az olajról, állandó egészen elégő felajánlásul.« 16  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Ha a fejedelem ajándékot ad mindegyik fiának örökségül, az a fiai tulajdona lesz. Az ő birtokuk az öröklés által. 17  Ha pedig valamelyik szolgájának ad ajándékot az örökségéből, a szolgáé legyen az a felszabadítás évéig+, aztán szálljon vissza a fejedelemre. Örökségét csak a fiai birtokolhatják mindenkor. 18  A nép örökségéből ne vegyen el semmit a fejedelem, kiszorítva őket birtokukról.+ A maga birtokából adjon örökséget a fiainak, hogy szét ne szóródjon népem — ki-ki a maga birtokáról.«”+ 19  Akkor bevitt engem a kapu oldalánál levő bejárón+ a papok szent étkezőihez, amelyek északra néztek,+ és íme, volt ott egy hely mindkét hátsó oldalon nyugat felé. 20  Ekkor így szólt hozzám: „Ezen a helyen fogják főzni a papok a vétkességért való felajánlást+ és a bűnért való felajánlást+, és itt sütik majd a gabonafelajánlást+, hogy semmit se vigyenek ki a külső udvarba, és a népet meg ne szenteljék.”+ 21  Aztán kivitt a külső udvarba, és elvezetett az udvar négy saroktámaszához, és íme, udvar volt az udvar innenső saroktámaszánál is, és udvar volt az udvar túlsó saroktámaszánál is. 22  Az udvar négy saroktámaszánál kis udvarok voltak: a hosszúságuk negyven könyök volt, a szélességük harminc. Ugyanaz volt a mérete mind a négynek a saroképítményükkel együtt. 23  Kősor vette őket körül, mind a négyet, és főzőhelyek+ voltak kialakítva a kősorok tövében, körös-körül. 24  Akkor így szólt hozzám: „Ezek azoknak a házai, akik főznek, ahol a Ház szolgái a nép áldozatát főzik.”+

Lábjegyzetek