Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 42:1–20

42  És elvezetett+ engem a külső udvarba az északi úton.+ Aztán elvitt az étkezőépülethez+, amely az elkülönített terület előtt volt,+ és amely az épület előtt volt észak felé.  A százkönyöknyi hossza előtt volt az északi bejárat, a szélessége pedig ötven könyököt tett ki.  A belső udvarhoz tartozó húsz könyök+ előtt és a külső udvarhoz tartozó kövezet+ előtt galéria+ galériával nézett szembe három szinten.  Az étkezők előtt tíz könyök széles járda vezetett befelé,+ egykönyöknyi úttal, és a bejárataik észak felé voltak.  Ami az étkezőket illeti, a felsők rövidebbek voltak, mert a galériák tőlük több helyet vettek el, mint az alsóktól és a középsőktől az épületben.  Mert három szinten helyezkedtek el,+ és nem voltak az udvarok oszlopaihoz hasonló oszlopaik. Ezért több padlófelület vétetett el az alsókhoz és a középsőkhöz képest.  És a kívül levő kőfal közvetlen közel volt az étkezőkhöz a külső udvar felé a többi étkező előtt. Ötven könyök volt a hossza.  Mert a külső udvar felé eső étkezők hossza ötven könyök volt, a templom előtt pedig, íme, száz könyök.  A bejáró ezek alatt az étkezők alatt keletre volt, amikor valaki bemegy ezekbe a külső udvarból. 10  Az udvar keletre eső kőfalának szélességében, az elkülönített terület előtt+ és az épület előtt étkezők voltak.+ 11  Olyasforma út volt előttük, mint az északra eső étkezők útja,+ egyforma hosszúak és egyforma szélesek voltak; a kijárataik mind ugyanolyanok, az elrendezésük is ugyanolyan és a bejárataik is ugyanolyanok voltak. 12  Amilyenek a délre eső étkezők bejáratai voltak, olyan volt az út elején elhelyezkedő bejárat is; ez az út a megfelelő kőfal előtt volt kelet felé, amikor valaki bemegy ezekbe.+ 13  Akkor így szólt hozzám: „Az északi étkezők és a déli étkezők, amelyek az elkülönített terület előtt vannak,+ azok a szent étkezők, ahol a Jehova elé járuló+ papok megeszik a szentséges dolgokat.+ Ott helyezik el a szentséges dolgokat és a gabonafelajánlást, a bűnért való felajánlást és a vétkességért való felajánlást, mert szent az a hely.+ 14  Amikor ők, a papok, bemennek oda, nem jöhetnek ki a szent helyről a külső udvarba, hanem leteszik ott a ruháikat, amelyben a szolgálatukat szokták végezni,+ mert szentek azok. Más ruhába öltöznek,+ és úgy fognak közeledni ahhoz, ami a nép számára van.” 15  És befejezte a belső ház megmérését, és kivitt engem annak a kapunak az útján, amelynek előrésze keletre nézett,+ és megmérte körös-körül. 16  Megmérte a keleti oldalt a mérőnáddal. Ötszáz nádnyi volt a mérőnád+ szerint, egész hosszában. 17  Megmérte az északi oldalt: ötszáz nádnyi volt a mérőnád szerint, egész hosszában. 18  A déli oldalt is megmérte: ötszáz nádnyi volt a mérőnád szerint. 19  Elfordult a nyugati oldalra. Ötszáz nádnyit mért a mérőnád szerint. 20  Négy oldalról mérte meg. Fal vette körül,+ amely ötszáz nád hosszú és ötszáz nád széles volt,+ hogy elválassza a szentet a nem szenttől.+

Lábjegyzetek