Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 39:1–29

39  Te pedig, ó, embernek fia, prófétálj Góg ellen,+ és ezt mondjad: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Íme, én ellened vagyok, ó, Góg, Mések+ és Tubál+ legfőbb fejedelme!  Megfordítalak, és vezetni foglak,+ elhozlak észak legtávolabbi részeiről,+ és beviszlek Izrael hegyeire.  Kiütöm bal kezedből íjadat, és kiejtetem jobbodból nyilaidat.  Izrael hegyein fogsz elesni+ te és minden csapatod meg a veled levő népek. Ragadozó madaraknak, a legkülönfélébb szárnyú madaraknak és a mező vadjainak adlak eledelül.’«+  »A mező színén hullasz el,+ mert én szóltam« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.  »Tüzet bocsátok Magógra+ és azokra, akik biztonságban laknak a szigeteken;+ és megtudják az emberek, hogy én vagyok Jehova.  Megismertetem szent nevemet népem, Izrael körében, és nem hagyom többé megszentségteleníteni az én szent nevemet;+ és megtudják a nemzetek, hogy én vagyok Jehova,+ a Szent Izraelben.«+  »Íme, eljön és meglesz+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. — Ez az a nap, amelyről beszéltem.+  Kimennek majd Izrael városainak lakói, és elégetik és eltüzelik a fegyvereket, a kis pajzsokat meg a nagy pajzsokat, az íjakat meg a nyilakat, a husángokat meg a lándzsákat; és azokból raknak tüzet+ hét esztendőn át. 10  Nem fognak fát hordani a mezőről, és tűzifát sem gyűjtenek az erdőből, mert a fegyverekből fognak tüzet rakni.« »Zsákmányul ejtik azokat, akik őket ejtették zsákmányul, és kifosztják azokat, akik őket fosztogatták«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 11  »És ez történik majd azon a napon: helyet adok ott Gógnak+, sírhelyet Izraelben, az áthaladók völgyét a tengertől keletre, és az útját állja majd az áthaladóknak. Ott fogják eltemetni Gógot és egész sokaságát, és így fogják nevezni: Góg sokaságának völgye+. 12  Hét hónapon át temetik őket az Izrael házából valók, hogy megtisztítsák az országot.+ 13  Az ország egész népe temetni fog, és ez hírnevessé teszi őket azon a napon, amelyen megdicsőítem magamat«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 14  »Férfiakat választanak ki állandó munkára; ezek végigjárják az országot, és eltemetik az áthaladókkal azokat, akik a föld színén maradtak, hogy megtisztítsák azt. A hét hónap végéig fognak kutatni. 15  Végigjárják az országot az áthaladók, és ha valaki emberi csontot lát, jelt épít melléje, míg a temetést végzők el nem temetik Góg sokaságának völgyében+. 16  A város neve is Hamóna lesz. És megtisztítják az országot.«+ 17  Ami téged illet, ó, embernek fia, ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: »Szólj a legkülönfélébb szárnyú madaraknak, és a mező minden vadjának:+ ,Gyülekezzetek és jöjjetek! Gyűljetek egybe körös-körül az én áldozatomra, amelyet nektek áldozok. Nagy áldozatot készítek Izrael hegyein.+ Húst esztek majd, és vért isztok.+ 18  Hatalmasok húsát fogjátok enni,+ és a föld fejedelmeinek vérét isszátok; kosok, fiatal hím juhok+ és kecskebakok, fiatal bikák+, Básán hizlalt állatai valamennyien.+ 19  Kövérjét fogtok enni jóllakásig,+ és vért isztok megrészegülésig az én áldozatomból, amelyet nektek áldozok.’« 20  »Jóllaktok majd az asztalomnál lovakkal és szekérhajtókkal, vitézekkel és mindenféle harcossal« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.+ 21  »És a nemzetek közé helyezem dicsőségemet; és meglátják mind a nemzetek ítéletemet, amelyet végrehajtottam,+ és kezemet, amelyet odatettem közéjük.+ 22  Megtudják az Izrael házából valók, hogy én vagyok Jehova, az Istenük, attól a naptól fogva és azután is.+ 23  És megtudják a nemzetek, hogy Izrael háza a vétke miatt ment száműzetésbe,+ amiatt, hogy hűtlenek voltak hozzám, úgyhogy elrejtettem előlük arcomat,+ és ellenségeik kezébe adtam őket, és elhullottak a kard által mind egy szálig.+ 24  Tisztátalanságuk és törvényszegéseik szerint cselekedtem velük,+ és rejtve volt előttük arcom.« 25  Ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Most majd visszahozom Jákob foglyait,+ és irgalmazok Izrael egész házának;+ kizárólagos odaadást fogok tanúsítani az én szent nevemért.+ 26  Viselni fogják megaláztatásukat+ és minden hűtlenségüket, amellyel ellenem hűtlenkedtek,+ amikor biztonságban lakoznak földjükön, és senki sem rettenti meg őket.+ 27  Amikor visszahozom őket a népek közül, és egybegyűjtöm őket ellenségeik országaiból,+ akkor majd megszentelem magamat közöttük sok nemzet szeme láttára.«+ 28  »És megtudják, hogy én vagyok Jehova, az Istenük, amikor száműzetésbe küldöm őket a nemzetekhez, de egybegyűjtöm őket földjükre,+ és senkit sem hagyok ott közülük.+ 29  Nem rejtem el többé arcomat előlük,+ mert kitöltöm szellememet Izrael házára«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek