Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 38:1–23

38  És Jehova szava így szólt még hozzám:  „Embernek fia!+ Fordítsd arcodat Magóg földjének Gógja,+ Mések+ és Tubál+ legfőbb fejedelme ellen, és prófétálj ellene.  Ezt mondd: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Íme, én ellened vagyok, ó, Góg, Mések és Tubál legfőbb fejedelme!  Megfordítalak, és horgokat akasztok állkapcsodba,+ kivonultatlak téged és egész hadseregedet,+ lovakat és lovasokat, akik mindnyájan tökéletes ízléssel öltözködnek,+ egy népes gyülekezetet, amelynél nagy pajzs és kis pajzs van, és mindnyájan kardot forgatnak;+  Perzsia+, Etiópia+ és Pút+ is velük van, mindannyian kis pajzsot és sisakot viselnek;  Gómer+ és minden csapata, Tógarma+ háza észak legtávolabbi részeiről, és minden csapata — sok nép tart veled.+  Állj készen, készülődj te és egész gyülekezeted,+ akik odagyűltek hozzád, és légy az őrük!  Sok nap elteltével majd rád irányul a figyelem. Az esztendők befejező részében bevonulsz egy olyan országba+, amelynek népe visszahozatott a kardtól, egybegyűjtetett sok nép közül+ Izrael hegyeire, amelyek sokáig pusztán álltak. Ennek az országnak a népe kihozatott a népek közül, és biztonságban laknak mindnyájan.+  Bizony fel fogsz vonulni. Behatolsz, mint a szélvész.+ Olyan leszel, mint a felhők, hogy beborítsd azt a földet,+ te és minden csapatod, és sok nép teveled.’« 10  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Azon a napon majd az történik, hogy gondolatok ötlenek fel szívedben,+ és veszedelmes tervet gondolsz ki;+ 11  ezt mondod: ,Fölvonulok a nyílt vidék földje ellen.+ Rátörök azokra, akik háborítatlanul élnek, biztonságban lakoznak, és falak nélkül laknak mindnyájan,+ akiknek még reteszük és ajtóik sincsenek.’ 12  Mindez azért, hogy nagy zsákmányt szerezz+ és sokat rabolj, hogy kezedet visszafordítsd az újra benépesített romokra,+ és a nemzetek közül egybegyűjtött népre,+ amely vagyont és birtokot gyűjt,+ akik a föld közepén+ lakoznak. 13  Sába+ és Dedán+, Társis+ kereskedői és összes fiatal sörényes oroszlánja+ majd így szólnak hozzád: ,Nemde azért jössz, hogy nagy zsákmányt szerezz? Nemde azért gyűjtötted egybe gyülekezetedet, hogy sokat rabolj, hogy ezüstöt és aranyat vigyél, vagyont és birtokot szerezz, hogy hatalmas zsákmányt ejts?’« 14  Azért hát prófétálj, ó, embernek fia, és mondd meg Gógnak: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Nemde azon a napon, amikor népem, Izrael biztonságban lakik, megtudod majd?+ 15  Bizony eljössz majd helyedről, észak legtávolabbi részeiről+ sok nép kíséretében; mindnyájan lovon nyargalnak, nagy gyülekezet, népes hadsereg.+ 16  Rátörsz az én népemre, Izraelre, mint a felhők, hogy beborítsd azt a földet.+ A napok befejező részében következik ez be, én pedig elhozlak országom ellen,+ hogy megismerjenek engem a nemzetek, amikor megszentelem magamat rajtad a szemük láttára, ó, Góg!’«+ 17  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Te+ vagy-e az, akiről a régebbi napokban beszéltem szolgáimnak, Izrael prófétáinak a keze által, akik azokban a napokban — években — prófétáltak, hogy elhozlak rájuk?«+ 18  »Ez lesz azon a napon, amely napon Góg bevonul Izrael földjére: felszáll dühöm az orromba+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. — 19  Felindultságomban+, és bősz haragom tüzében fogok beszélni.+ Azon a napon bizony nagy rengés lesz Izrael földjén.+ 20  Reszketni fognak miattam a tenger halai és az egek repdeső teremtményei, a mező vadjai és minden csúszó-mászó állat, amely a földön mászik, és minden ember a föld színén;+ a hegyek leszakadnak,+ a meredek ösvények leomlanak, és a földre omlik minden fal.« 21  »Elhívom ellene a kardot mindenfelől egész hegyvidékemen — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.+ — Saját testvére ellen fordul mindenkinek a kardja.+ 22  Törvénykezni fogok+ vele járványos betegséggel+ és vérrel+; szakadó esőt és jégverést+, tüzet+ és ként bocsátok rá és csapataira meg a vele levő sok népre.+ 23  Fölmagasztalom és megszentelem magamat,+ és megismertetem magamat sok nemzet szeme láttára; és megtudják, hogy én vagyok Jehova.«+

Lábjegyzetek