Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 36:1–38

36  „Te pedig, ó, embernek fia, prófétálj Izrael hegyeiről, és mondjad: »Ó, Izrael hegyei,+ halljátok meg Jehova szavát!  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Mivel az ellenség így beszélt ellenetek:+ „Haha! Még a hajdani magaslatok+ is a mi birtokunkba kerültek!”’«+  Ezért prófétálj, és ezt mondjad: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Mivelhogy pusztává tettek titeket,+ és mindenfelől belétek akartak marni,+ hogy birtokává legyetek a nemzetek maradékának,+ és nyelvükre vesznek benneteket,+ és rossz hír terjed az emberek között,+  ezért, ó, Izrael hegyei,+ halljátok meg a legfőbb Úr, Jehova szavát! Így szól a legfőbb Úr, Jehova a hegyekhez és a dombokhoz, a folyómedrekhez és a völgyekhez, a pusztává tett romos helyekhez+ és az elhagyott városokhoz, amelyek prédává és gúny tárgyává lettek a környező nemzetek maradékának; +  ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: „Bizony buzgalmam tüzében fogok szólni+ a nemzetek maradéka ellen és egész Edom ellen, azok ellen,+ akik teljes szívből örvendezve és megvetéssel a lelkükben+ a maguk birtokává tették országomat+ a legelője miatt, és hogy fosztogassanak.”’«+  Azért hát prófétálj Izrael földjéről, és mondd meg a hegyeknek és a domboknak, a folyómedreknek és a völgyeknek: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Íme, én szólni fogok buzgalmamban és dühömben, mert a nemzetektől jövő megaláztatást viseltétek.’«+  Azért így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Én esküre emeltem a kezemet,+ hogy a körülöttetek levő nemzetek maguk fogják viselni megaláztatásukat.+  Ti pedig, ó, Izrael hegyei, kisarjasztjátok ágaitokat, és megtermitek gyümölcsötöket népemnek, Izraelnek,+ mert már közel vannak ahhoz, hogy bejöjjenek.+  Mert íme, én jóindulattal vagyok irántatok,+ és felétek fordulok, titeket pedig megművelnek és bevetnek.+ 10  Megsokasítom rajtatok az embert, Izrael egész házát, mindenestül,+ és a városokat lakni fogják,+ és a lerombolt helyek újjáépülnek.+ 11  Igen, megsokasítom rajtatok az embert és az állatot,+ megsokasodnak és termékenyek lesznek; lakottá teszlek benneteket, mint amilyenek azelőtt voltatok,+ és több jót teszek, mint amennyiben legelőször volt részetek;+ és megtudjátok, hogy én vagyok Jehova.+ 12  Embereket járatok majd rajtatok, igen, népemet, Izraelt; ők birtokba vesznek titeket,+ ti pedig örökrészül lesztek nekik,+ és ezután már nem fosztjátok meg+ őket több gyermektől.«” 13  „Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Mivel vannak, akik azt mondják nektek: ,Te emberevő vagy, és olyan föld lettél, amely megfosztja nemzeteit a gyermekektől’«,+ 14  »ezért nem fogsz többé embert enni,+ és nem fosztod meg többé nemzeteidet a gyermekektől+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. — 15  Gondoskodni fogok róla, hogy ne hallatsszon több megalázó beszéd, amellyel téged illetnek a nemzetek,+ és nem viseled többé a népektől jövő gyalázatot,+ és nem buktatod el többé nemzeteidet« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.” 16  És Jehova szava így szólt még hozzám: 17  „Embernek fia! Izrael háza a maga földjén lakott, és folyton tisztátalanná tették azt útjukkal és cselekedeteikkel.+ Mint a havivérzés tisztátalansága, olyan lett az útjuk előttem.+ 18  Én erre kiontottam rájuk dühömet a vér miatt, amelyet kiontottak azon a földön,+ amelyet tisztátalanná tettek mocskos bálványaikkal.+ 19  Akkor szétszórtam őket a nemzetek közé, úgyhogy szétszéledtek az országokba.+ Útjuk és cselekedeteik szerint ítéltem meg őket.+ 20  Bementek hát a nemzetekhez, ahová bementek, és az emberek megszentségtelenítették az én szent nevemet,+ így beszélve róluk: »Jehova népe ez, és az ő földjéről jöttek ki.«+ 21  Én pedig könyörülni fogok szent nevemen, amelyet Izrael háza megszentségtelenített a nemzetek között, ahová bementek.”+ 22  „Azért így szólj Izrael házához: »Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: ,Nem értetek teszem, ó, Izrael háza, hanem az én szent nevemért, amelyet ti megszentségtelenítettetek a nemzetek között, ahová bementetek.’«+ 23  »Meg fogom szentelni nagy nevemet,+ amely meg lett szentségtelenítve a nemzetek között, amelyet ti megszentségtelenítettetek közöttük; és megtudják a nemzetek, hogy én vagyok Jehova+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, amikor megszenteltetem közöttetek a szemük láttára.+ 24  Kiveszlek benneteket a nemzetek közül, és egybegyűjtelek titeket minden országból, és beviszlek titeket földetekre.+ 25  Tiszta vizet hintek rátok, és tiszták lesztek;+ minden tisztátalanságotoktól+ és minden mocskos bálványotoktól megtisztítalak benneteket.+ 26  Új szívet adok nektek,+ és új szellemet helyezek belétek,+ és elveszem a kőszívet testetekből, és hússzívet adok nektek.+ 27  Szellememet helyezem belétek,+ és azt cselekszem, hogy a rendelkezéseim szerint járjatok,+ és bírói döntéseimet megtartsátok, végre is hajtva azokat.+ 28  Azon a földön laktok majd, amelyet ősatyáitoknak adtam,+ és népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.«+ 29  »Megszabadítalak titeket minden tisztátalanságotoktól,+ és szólítani fogom a gabonát, és megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget.+ 30  Megsokasítom a fa gyümölcsét, és a szántóföld termését, hogy ne kapjatok többé az éhínség gyalázatából a nemzetek között.+ 31  Bizony megemlékeztek majd gonosz útjaitokról és a cselekedeteitekről, amelyek nem voltak jók,+ és csak megundorodni tudtok magatoktól vétkeitek miatt és utálatosságaitok miatt.+ 32  Nem értetek teszem ezt+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, legyen tudtotokra! Szégyenkezzetek és érezzetek megaláztatást útjaitok miatt, ó, Izrael háza!«+ 33  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Amely napon megtisztítalak benneteket minden vétketektől, lakottá teszem a városokat,+ és újjáépülnek a lerombolt helyek.+ 34  Művelni fogják az elhagyatott földet, bár elhagyatott pusztasággá lett minden arra járó szeme láttára.+ 35  Így fognak beszélni: ,Az a föld ott, amelyet pusztává tettek, olyan már, mint az Éden kertje+, és a kietlen, pusztává tett, lerombolt városok meg vannak erősítve; lakottá lettek.’+ 36  És a körülöttetek megmaradó nemzetek megtudják, hogy én, Jehova építettem fel, ami leromboltatott,+ én ültettem be, ami pusztává tétetett. Én, Jehova szóltam, és meg is cselekedtem.«+ 37  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Még ebben is hagyom, hogy megkeressen engem Izrael háza, hogy megtegyem nekik:+ megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel.+ 38  Mint a szentek nyája, mint Jeruzsálem nyája a város ünnepi időszakaiban,+ olyanok lesznek a kietlen városok, telve az emberek nyájával;+ és megtudják, hogy én vagyok Jehova.«”

Lábjegyzetek