Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 28:1–26

28  És Jehova szava így szólt még hozzám:  „Embernek fia! Mondd meg Tírusz vezetőjének: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Mivel szíved gőgös lett,+ és azt mondogatod: „Én isten vagyok;+ egy isten székhelyén ülök,+ a nyílt tenger szívében”,+ holott földi ember vagy,+ és nem isten,+ és olyanná teszed szívedet, mint egy isten szíve —  lám, bölcsebb vagy te Dánielnél+! Nincs oly titok, mely kifogott volna rajtad.+  Bölcsességeddel és tisztánlátásoddal vagyont szereztél magadnak, arannyal és ezüsttel gyarapítod tárházaidat.+  Bölcsességed+ nagy voltával, kereskedelmi áruiddal+ szaporítottad vagyonodat,+ és szíved gőggel kezdett eltelni vagyonod miatt.’«+  »Ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Mivel olyanná tetted szívedet, mint egy isten szíve,+  ezért íme, idegeneket hozok rád,+ a nemzetek zsarnokait;+ kivonják kardjukat bölcsességed szépsége ellen, és megszentségtelenítik tündöklő pompádat.+  Lerántanak téged a verembe,+ és a megöltek halálával halsz meg a nyílt tenger szívében.+  Vajon mondod-e majd az előtt, aki megöl téged:+ „Én isten vagyok.” Holott csak földi ember vagy, és nem isten,+ a megszentségtelenítőid kezében.’« 10  »A körülmetéletlenek halálával halsz meg idegenek kezétől,+ mert én szóltam« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.” 11  És Jehova szava így szólt még hozzám: 12  „Embernek fia! Kezdj gyászdalba Tírusz+ királya felett, ezt mondva neki: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Te pecsételed meg a mintaképet, telve vagy bölcsességgel,+ szépséged tökéletes.+ 13  Édenben, Isten kertjében voltál.+ Mindenféle drágakő borított: rubin, topáz és jáspis; krizolit, ónix+ és jade; zafír, türkiz+ és smaragd; aranyból voltak kidolgozva foglalataid és mélyedéseid tebenned. Megteremtésed napján készültek el. 14  Te vagy a felkent, oltalmazó kerub, én jelöltelek ki. Isten szent hegyén voltál,+ tüzes kövek között jártál. 15  Feddhetetlen voltál útjaidban megteremtésed napjától fogva,+ mígnem igazságtalanság találtatott benned.+ 16  Kereskedelmi áruid bősége+ miatt erőszakkal töltötték meg belső részeidet, és te vétkezni kezdtél.+ Eltávolítalak Isten hegyéről mint megszentségtelenítettet, és elpusztítalak+ a tüzes kövek közül, ó, oltalmazó kerub! 17  Szíved gőgös lett szépséged miatt.+ Tönkretetted bölcsességedet tündöklő pompád miatt.+ A földre vetlek,+ királyok elé adlak, hadd nézzenek téged!+ 18  Vétkeid sokasága folytán,+ a kereskedelmi áruidhoz tapadó igazságtalanság miatt+ megszentségtelenítetted szentélyeidet. Tüzet támasztok belőled, az fog megemészteni téged.+ Hamuvá teszlek a földön minden szemlélőd szeme láttára.+ 19  Mindazok, akik ismernek téged a népek között, ámulva merednek majd rád.+ Hirtelen rettenetté válsz, és nem leszel többé — időtlen időkig.’«”+ 20  És Jehova szava így szólt még hozzám: 21  „Embernek fia! Fordítsd arcodat Szidón+ felé, és prófétálj ellene. 22  Így beszélj: »Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: ,Íme, én ellened vagyok,+ ó, Szidón, és bizonyosan megdicsőülök közepetted;+ és megtudják az emberek, hogy én vagyok Jehova, amikor ítéleteket hajtok végre+ benne, és megszenteltetem őbenne.+ 23  Járványos betegséget küldök rá, és vért az utcáira.+ Elhullanak benne a megöltek a mindenfelől rátámadó kard által;+ és megtudják az emberek, hogy én vagyok Jehova.+ 24  És Izrael háza számára nem lesz többé ártó tüske, sem fájdalmat okozó tövis+ mindazoktól, akik körülöttük vannak, akik lenézően bánnak velük; és megtudják az emberek, hogy én vagyok a legfőbb Úr, Jehova.’« 25  »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Amikor egybegyűjtöm Izrael házát a népek közül, amelyek közé szétszórattak,+ akkor megszenteltetem közöttük a nemzetek szeme láttára.+ A földjükön fognak lakni,+ amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam.+ 26  Biztonságban fogják lakni azt,+ házakat építenek+ és szőlőskerteket ültetnek,+ és biztonságban laknak majd,+ amikor ítéleteket hajtok végre mindazokon, akik lenézően bánnak velük mindenhol körülöttük;+ és megtudják, hogy én vagyok Jehova, az Istenük.’«”

Lábjegyzetek