Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 21:1–32

21  És Jehova szava így szólt még hozzám:  „Embernek fia! Fordítsd arcodat Jeruzsálem felé, és áraszd ki+ beszédedet a szent helyek felé,+ és prófétálj Izrael földje+ ellen.  Így szólj Izrael földjéhez: »Ezt mondja Jehova: ,Íme, én ellened vagyok,+ és kihúzom kardomat hüvelyéből,+ és kivágok belőled igazságost és gonoszt.+  Hogy kivágjak belőled igazságost és gonoszt, azért megy ki kardom a hüvelyéből minden test ellen déltől északig.+  És minden test megtudja, hogy én, Jehova, húztam ki a kardomat hüvelyéből,+ és az nem tér vissza többé!’«+  Te pedig, ó, embernek fia, sóhajtozz roskadozó csípővel.+ Igen, keservesen sóhajtozz a szemük láttára.+  És ha azt mondják neked: »Miért sóhajtozol?«,+ akkor így szólj: »Egy hír miatt.«+ Mert bizony megjön az,+ és minden szív megolvad,+ és minden kéz elernyed, és minden szellem elcsügged, és minden térdről víz csorog majd.+ »Íme, megjön+ és be is következik« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”  És Jehova szava így szólt még hozzám:  „Embernek fia! Prófétálj, és mondjad: »Ezt mondja Jehova: ,Így beszélj: „Kard, kard!+ Megélesítették,+ és ki is fényesítették. 10  Azért élesítették meg, hogy öldököljön, azért fényesítették ki, hogy villogjon.”’«”+ „Avagy ujjongjunk?”+ „»Vajon elveti-e fiamnak+ jogarát+, mint ahogy elvet minden fát?+ 11  Odaadatik fényezésre, hogy forgassa a kéz. Ez, igen, a kard lett megélesítve és kifényezve, hogy az öldöklő kezébe adasson.+ 12  Kiálts és jajgass,+ ó, embernek fia, mert népem ellen fordult;+ ellene van Izrael összes fejedelmének.+ Kardélre kerülők vannak népem között.+ Ezért hát csapj a combodra!+ 13  Mert próbatételre került sor,+ és mi lesz, ha a jogart is elveti?+ Nem marad az meg«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 14  Te pedig, ó, embernek fia, prófétálj, és csapd össze tenyeredet;+ háromszor kell megismételni ezt: »Kard!«+ A megöltek kardja az. Egy nagy megöltnek a kardja, amely körüljárja őket.+ 15  Hogy a szív megolvadjon,+ és az elbukottak megsokasodjanak minden kapujuknál,+ öldöklést viszek véghez a karddal. Ó, jaj! El van készítve, hogy villogjon, ki van fényezve, hogy öldököljön!+ 16  Légy éles!+ Menj jobbra! Foglald el helyedet; menj balra! Amerre csak irányítják éledet! 17  Én is összecsapom tenyeremet,+ és lecsillapítom dühömet.+ Én, Jehova szóltam.” 18  És Jehova szava így szólt még hozzám: 19  „Te pedig, ó, embernek fia, jelölj ki magadnak két utat, hogy eljöjjön Babilon királyának kardja.+ Egyazon országból induljon ki mindkettő, és útjelzőt kell faragni;+ a városba vivő út elején kell kifaragni. 20  Jelölj ki utat, hogy eljöjjön a kard Ammon fiainak Rabbája+ ellen, egy másikat pedig Júda ellen, a megerősített Jeruzsálem ellen.+ 21  Mert Babilon királya megállt az útelágazásnál, a két útnak elején, hogy jósláshoz folyamodjon.+ Megrázta a nyilakat, tudakozódott a terafim által,+ szemügyre vette a májat. 22  A jobb kezében levő jóslat Jeruzsálemre mutatott, hogy állítson faltörő kosokat,+ hogy nyissa meg száját az öldöklésre, hogy hallasson riadót,+ hogy állítson faltörő kosokat a kapuk ellen, hogy emeljen ostromsáncot, és építsen ostromfalat.+ 23  Ez azonban olyannak tűnt a szemükben, mint valami hamis jóslat+ — azoknak, akik esküket tettek nekik;+ de ő megemlékezik a vétekről,+ hogy megfogassanak.+ 24  Ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Mivel emlékezetbe idézitek a vétketeket törvényszegéseitek lelepleződése által, hogy meglátsszanak bűneitek minden tetteitek szerint, mivel emlékezetbe juttok,+ kézzel fogattok meg.«+ 25  Ó, te halálosan megsebzett! Izraelnek te gonosz fejedelme,+ akinek eljött a napja a vég vétkének idején,+ 26  így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Vedd le a turbánt, és rakd le a koronát!+ Ez nem lesz ugyanaz.+ Az alacsonyt tedd magassá,+ a magast pedig alacsonnyá.+ 27  Rommá, rommá, rommá teszem.+ Nem is lesz senkié, mígnem eljön az, akié a törvényes jog,+ és neki adom azt.«+ 28  Te pedig, ó, embernek fia, prófétálj, és mondjad: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova Ammon fiairól, és a gyalázkodásukról.« Ezt mondjad: »Kard, kard, amely ki van vonva, hogy öldököljön, ki van fényezve, hogy emésszen, hogy villogjon,+ 29  mert bizony valótlanságot látnak neked, mert hazugságot jósolnak neked,+ hogy a megöltek nyakára tegyenek téged, a gonoszokéra, akiknek eljött a napjuk a vég vétkének idején.+ 30  Tedd vissza hüvelyébe. Azon a helyen, ahol meg lettél teremtve, származásod földjén+ ítéllek meg téged. 31  Rád zúdítom ítélethirdetésemet. Rád fújok bőszült haragom tüzével,+ és oktalan emberek kezébe adlak, akik mesterei a rombolásnak.+ 32  Tüzelő leszel a tűzre.+ Véred az ország közepén lesz. Nem emlékeznek meg rólad, mert én, Jehova szóltam.«”+

Lábjegyzetek