Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezékiel 16:1–63

16  És Jehova szava így szólt még hozzám:  „Embernek fia! Add tudtára+ Jeruzsálemnek az ő utálatosságait+.  Ezt mondjad: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova Jeruzsálemhez: ,Származásod és születésed a kánaániták+ földjéről való. Atyád az amorita,+ anyád meg hettita+ volt.  Ami a születésedet illeti, nem vágták el köldökzsinórodat születésed napján,+ és nem mosdattak meg vízben, hogy tiszta légy, nem dörzsöltek be sóval, és be sem pólyáltak.  Nem szánakozott rajtad szem, hogy megtettek volna érted egyet is ezek közül,+ könyörülve rajtad, hanem kivetettek a mező színére, mert utálták lelkedet azon a napon, amikor megszülettél.  Akkor elmentem melletted, és megláttalak, amint véredben rugdalóztál, majd így szóltam hozzád, amikor véredben voltál: „Maradj életben!”,+ igen, így szóltam hozzád, amikor véredben voltál: „Maradj életben!”  Fölöttébb megsokasítottalak, mint mezőn a hajtást, hogy megnőj+ és nagy légy, és a legkiválóbb díszben lépj elő.+ Kebleid szépen kifejlődtek, és hajad dúsan nőtt, amikor még mezítelen és ruhátlan voltál.’«  »Akkor elmentem melletted, és megláttalak, és íme, a te időd a szerelem kimutatásának ideje volt.+ Ezért hát rád terítettem ruhám szárnyát,+ és betakartam mezítelenségedet, megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, így az enyém lettél.+  Megmostalak vízzel,+ leöblítettem rólad véredet, és megkentelek olajjal.+ 10  Hímzett ruhába öltöztettelek,+ felsaruztalak fókabőrrel+, finom lenvászonba+ takartalak, és drága anyagot terítettem rád. 11  Ékességekkel díszítettelek, karpereceket+ tettem a kezedre, és láncot+ a nyakadba. 12  Karikát+ tettem orrodba, függőket a füledbe,+ és szépséges koronát fejedre.+ 13  Arannyal, ezüsttel ékesítetted magadat, öltözéked finom lenvászon, drága anyag és hímzett ruha volt.+ Finomlisztet, mézet és olajat+ ettél, igen-igen szép lettél, és végül királyi méltóságra lettél alkalmas.«”+ 14  „»Kezdtél nevet szerezni magadnak a nemzetek között szépségeddel, mert tökéletes volt az a pompám miatt, amellyel felruháztalak«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.” 15  „»Ámde szépségedbe vetetted bizalmadat,+ szajha lettél neved miatt,+ és elárasztottál szajhálkodásoddal bárkit, aki arra járt;+ övé is lett szépséged. 16  Fogtad néhány ruhádat, tarka magaslatokat készítettél magadnak,+ és ruháidon szajhálkodtál+ — nem szoktak megesni effélék, és nem szabadna ilyesminek történnie. 17  Fogtad szép holmijaidat az én aranyomból és ezüstömből, amelyeket neked adtam,+ és készítettél magadnak férfiképmásokat,+ és azokkal szajhálkodtál.+ 18  Fogtad hímzett ruháidat, betakartad őket, és olajomat meg füstölőszeremet+ eléjük raktad. 19  Kenyeremet, amelyet neked adtam — a finomlisztet, az olajat és a mézet, amellyel etettelek+ —, szintén azok elé raktad megnyugtató illatul,+ és ez így ment« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.” 20  „»Fogtad fiaidat és leányaidat, akiket nekem szültél,+ és föláldoztad nekik őket, hogy elnyelessenek+ — hát nem volt még elég a szajhálkodásból?! 21  Fiaimat levágtad,+ és átvíve a tűzön nekik adtad őket.+ 22  Minden utálatosságod és szajhálkodásod közepette nem emlékeztél meg fiatalkorod napjairól, amikor is mezítelen és ruhátlan voltál, és véredben rugdalóztál.+ 23  Történt pedig minden gonoszságod után (,jaj, jaj neked!’+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése), 24  hogy halmot építettél magadnak, és magaslatot készítettél magadnak minden köztéren.+ 25  Minden út elején felépítetted magaslatodat+, és kezdted utálatossággá tenni szépségedet;+ szétterpesztetted a lábadat minden arra járónak,+ és csak sokasítottad szajhálkodásodat.+ 26  Szajhálkodtál Egyiptom fiaival,+ nagy testű szomszédaiddal,+ rengeteget szajhálkodtál, hogy bosszants engem. 27  Íme, kinyújtom a kezem ellened,+ megkisebbítem rendelt részedet,+ és odaadlak a téged gyűlölő asszonyok,+ a filiszteusok leányai,+ a gátlástalan utad miatt megalázott asszonyok lelke+ kívánságának.+ 28  Szajhálkodtál Asszíria fiaival is, mert nem teltél be;+ folytattad velük a szajhálkodást, ámde nem teltél be. 29  Így aztán rengeteget szajhálkodtál Kánaán földjével,+ a káldeusokkal,+ de még ezzel sem teltél be. 30  Ó, mennyire eltölt a düh+ veled szemben — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, hogy ezeket mind elkövetted, egy asszonynak+, egy önhatalmú szajhának+ a tetteit! 31  Hisz minden út elején megépítetted halmodat, és minden köztéren elkészítetted magaslatodat, de mégsem lettél olyan, mint egy szajha, mivel te megveted a bért. 32  A házasságtörő feleség a férje helyett idegeneket fogad.+ 33  Minden szajhának ajándékot szoktak adni,+ te azonban magad adtál ajándékokat minden szenvedélyes szeretődnek,+ te magad ajánlottál fel nekik vesztegetési ajándékot, hogy mindenünnen bemenjenek hozzád+ szajhálkodni veled. 34  Szajhálkodásod fordítva történik, mint más asszonyoké, és a te szokásod szerint nem szoktak szajhálkodni, hisz te adsz bért, és nem neked adnak bért, tehát fordítva történik.« 35  Azért halld meg Jehova szavát,+ te szajha+! 36  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Mivel kiömlött bujaságod,+ és szajhálkodásodban fölfedetik szeméremtested+ szenvedélyes szeretőid+ és minden utálatos, mocskos bálványod+ előtt, ráadásul fiaid vérével együtt, akiket nekik adtál,+ 37  ezért íme, összegyűjtöm minden szenvedélyes szeretődet, akiknek kellemes voltál, és mindenkit, akit szerettél, mindazokkal együtt, akiket gyűlöltél; összegyűjtöm őket ellened mindenünnen, és fölfedem előttük szeméremtestedet, és látni fogják egész szeméremtestedet.+ 38  Megítéllek téged a házasságtörő nőket+ és a vérontó+ asszonyokat sújtó ítélettel, és neked adom a dühödt harag és a féltékenység vérét.+ 39  Kezükbe adlak, ők pedig lerombolják halmodat+, lerontják magaslataidat,+ lehúzzák rólad ruháidat,+ elveszik szépséges holmijaidat,+ és otthagynak mezítelenül és ruhátlanul. 40  Gyülekezetet hoznak föl ellened,+ köveket vetnek rád,+ és levágnak kardjaikkal.+ 41  Házaidat fölégetik tűzben,+ és ítéleteket hajtanak végre benned sok asszony szeme láttára;+ véget vetek én szajhaságodnak,+ és bért sem fogsz adni többé. 42  Lecsillapítom benned dühömet,+ és eltávozik tőled féltékenységem;+ nyugton maradok, és nem bosszankodom többé.« 43  »Mivel nem emlékeztél meg fiatalkorod napjairól,+ és ingereltél engem mindezekkel,+ ezért én fejedre hárítom utadat+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, és nem fogod folytatni a gátlástalan viselkedést a te összes utálatosságod mellett. 44  Íme, aki példabeszédet+ mond ellened, az mind ezt a példabeszédet fogja mondani: ,Amilyen az anya, olyan a leánya!’+ 45  Férjét+ és fiait utáló anyád leánya vagy!+ Nővéreid nővére vagy, akik utálták férjüket és fiaikat. Anyátok hettita volt,+ ti asszonyok, apátok meg amorita.«”+ 46  „»Idősebb nővéred Szamária+ a maga alárendelt városaival,+ aki balra lakik tőled; a náladnál fiatalabb nővéred pedig, aki jobbra lakik tőled, Szodoma+ a maga alárendelt városaival.+ 47  Nem az ő útjaikon jártál, nem is az ő utálatosságaik szerint cselekedtél.+ Nagyon hamar még náluk is romlottabban kezdtél cselekedni minden utadban.+ 48  Élek én — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, hogy Szodoma nővéred és alárendelt városai nem cselekedtek úgy, ahogy te cselekedtél alárendelt városaiddal együtt.+ 49  Íme, ez volt Szodoma nővérednek a vétke: a büszkeség+, a kenyér bősége+, az ő és alárendelt városainak gondtalan háborítatlansága,+ és hogy nem erősítette az elnyomottnak+ és a szegénynek kezét.+ 50  Gőgösek+ maradtak, és utálatosságot műveltek előttem,+ végül aztán eltávolítottam őket, ahogy helyénvalónak láttam.+ 51  Ami Szamáriát illeti,+ fele annyit sem vétkezett, mint amennyi a te bűnöd, és te még náluk is jobban megsokasítottad utálatosságaidat, úgyhogy igazságosnak mutattad nővéreidet mindazon utálatosságod által, amit műveltél.+ 52  Viseld te is a megaláztatásodat, amikor nővéreid mellett szólsz. Igazságosabbak ők nálad a bűneid miatt, amelyekkel utálatosabban cselekedtél, mint ők.+ Te is szégyenkezz, és viseld megaláztatásodat, hiszen igazságosnak mutatod nővéreidet.« 53  »És egybe fogom gyűjteni foglyaikat,+ Szodomának meg alárendelt városainak a foglyait, és Szamáriának meg alárendelt városainak a foglyait; a te foglyaidat is, akik közöttük vannak,+ 54  hogy viseld a megaláztatásodat;+ megalázottnak fogod érezni magadat mindazok miatt, amiket cselekedtél, hisz megvigasztaltad őket.+ 55  Nővéreid, Szodoma és alárendelt városai majd visszatérnek régi állapotukba, Szamária és alárendelt városai visszatérnek régi állapotukba, és te meg alárendelt városaid is visszatértek régi állapototokba.+ 56  Szodoma nővéred nem volt méltó arra, hogy bármit is halljanak róla a te szádból büszkeséged napján,+ 57  mielőtt lelepleződött a saját gonoszságod,+ miként abban az időben, amikor gyaláztak Szíria+ leányai és a körülötte levők mind, a filiszteusok leányai,+ akik lenézően bántak veled mindenfelől.+ 58  Gátlástalan viselkedésedet+ és utálatosságaidat magad kell hogy viseld«+ — ez Jehova kijelentése.” 59  „Mert így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Én is úgy cselekszem veled, ahogy te cselekedtél,+ mert megvetetted az esküt, megszegve szövetségemet.+ 60  Én pedig megemlékezem szövetségemről, amelyet fiatalkorod napjaiban kötöttem veled,+ és időtlen időkig tartó szövetséget hozok létre számodra.+ 61  Megemlékezel majd útjaidról,+ és megalázottnak fogod érezni magad, amikor magadhoz fogadod nővéreidet, a nálad idősebbeket csakúgy, mint a nálad fiatalabbakat, én pedig leányul adom őket neked,+ de nem a te szövetséged folytán.«+ 62  »Én megkötöm veled szövetségemet,+ és megtudod, hogy én vagyok Jehova, 63  hogy emlékezz és szégyenkezz,+ és ne legyen többé okod kinyitni a szádat+ megaláztatásod miatt, amikor engesztelést szerzek+ neked mindazért, amit tettél« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek