Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Dániel 2:1–49

2  Királyi uralmának második évében Nabukodonozor álmokat+ látott; nyugtalan lett,+ és nem tudott tovább aludni.  Ezért a király hívatta a mágiát űző papokat+, mágusokat, varázslókat és a káldeusokat, hogy mondják meg, mik voltak a király álmai.+ El is jöttek, és a király elé álltak.  A király pedig ezt mondta nekik: „Álmot láttam, és nyugtalanul vágyok arra, hogy megtudjam, mi ez az álom.”  A káldeusok ekkor arámi nyelven+ így szóltak a királyhoz: „Ó, király, élj időtlen időkig!+ Mondd el szolgáidnak, mi volt az álom, és mi megmondjuk neked a megfejtését.”+  A király feleletként ezt mondta a káldeusoknak: „Szavam megáll: Ha nem adjátok tudtomra az álmot és annak megfejtését, akkor feldarabolnak+ titeket, és a házaitokat nyilvános árnyékszékké teszik.+  De ha közlitek az álmot és annak megfejtését, akkor ajándékokat, jutalmat kaptok tőlem, és nagy méltóságra emellek benneteket.+ Mondjátok meg tehát nekem az álmot és a megfejtését.”  Azok másodszor is megszólaltak, és ezt mondták: „Mondja el a király a szolgáinak az álmot, és mi megmondjuk a megfejtését.”  A király feleletként ezt mondta: „Biztosan tudom, hogy csak időt akartok nyerni, mivel felfogtátok, hogy szavam megáll.  Mert ha nem tudatjátok velem az álmot, csak egyféleképpen ítélhetlek meg+ benneteket: megegyeztetek, hogy hazug és hamis módon beszéltek előttem,+ így addig is telik az idő. Közöljétek hát velem az álmot, és akkor tudni fogom, hogy képesek vagytok megmondani a megfejtését!” 10  A káldeusok feleletként ezt mondták a királynak: „Nincs ember a földön, aki meg tudná jelenteni a király ügyét, mivelhogy egyetlen nagy király vagy kormányzó sem kérdezett ilyesmit egyetlen mágiát űző paptól, mágustól vagy káldeustól sem. 11  Nehéz, amit a király kér. Senki más nem tudja megjelenteni ezt a királynak, csakis az istenek,+ akik nem laknak hús-vér emberekkel együtt.”+ 12  Megharagudott a király, és nagyon dühös lett emiatt.+ Meghagyta, hogy végezzék ki Babilon valamennyi bölcsét.+ 13  A parancs már kiment, hogy öljék meg a bölcseket, és Dánielt meg a társait is keresték, hogy megöljék őket. 14  Dániel ekkor bölcs és értelmes módon+ Ariókhoz, a király testőrségének parancsnokához fordult, aki már elindult, hogy megölje Babilon bölcseit. 15  Szólt Arióknak, a király tisztviselőjének, és megkérdezte: „Miért adott a király ilyen szigorú parancsot?” Ariók ekkor tudatta Dániellel, hogy mi történt.+ 16  Dániel pedig bement a királyhoz, és kérte, adjon neki időt, hogy meg tudja mondani a királynak az álom megfejtését.+ 17  Dániel ezután hazament, és tudatta a dolgot társaival, Hanániával, Misáellel és Azáriával, 18  hogy kérjenek irgalmat+ az egek Istenétől+ e titok miatt,+ nehogy elpusztítsák Dánielt és társait Babilon többi bölcsével együtt.+ 19  Majd feltárult Dániel előtt a titok éjszakai látomásban.+ Dániel pedig áldotta+ érte az egek Istenét; 20  megszólalt Dániel, és ezt mondta: „Legyen áldott Isten neve időtlen időktől fogva időtlen időkig,+ mert övé a bölcsesség és a hatalom!+ 21  Ő változtatja meg az időket és időszakokat,+ királyokat mozdít el, és királyokat támaszt,+ bölcsességet ad a bölcseknek, és ismeretet azoknak, akik tudják, mi a tisztánlátás.+ 22  Ő tárja fel a mély és rejtett dolgokat,+ tudja, mi van a sötétségben,+ és nála lakik a világosság.+ 23  Dicsérlek és magasztallak, ősatyáim Istene,+ mert bölcsességet+ és hatalmat adtál nekem. És most tudattad velem, amit kértünk tőled, hiszen megismertetted velünk a király ügyét.”+ 24  Dániel ezért bement Ariókhoz+, akinek a király meghagyta, hogy végezze ki Babilon bölcseit.+ Odament, és ezt mondta neki: „Ne végezz ki egyetlen babiloni bölcset sem. Vigyél a király elé,+ hogy megmondhassam neki az álom megfejtését.” 25  Ariók ekkor gyorsan bevitte Dánielt a király elé, és ezt mondta a királynak: „Találtam egy életerős férfit a Júdából hozott száműzöttek között,+ aki meg tudja mondani az álom megfejtését a királynak.” 26  Szólt a király, és ezt kérdezte Dánieltől, akinek a neve Baltazár:+ „Képes vagy-e arra, hogy tudasd velem az álmot, melyet láttam, és annak megfejtését?”+ 27  Dániel feleletként ezt mondta a királynak: „A titkot, amely felől a király kérdez, a bölcsek, mágusok, mágiát űző papok és asztrológusok nem tudják megjelenteni a királynak.+ 28  De van Isten az egekben, aki a titkok Feltárója,+ és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi fog történni a napok befejező részében.+ Az álmod és fejed látomásai, melyeket az ágyadban láttál, a következők voltak: 29  Neked, ó, király, gondolataid támadtak az ágyadban+ afelől, hogy mi fog történni ezután, és a titkok Feltárója tudtodra adta, ami történni fog.+ 30  Előttem pedig ez a titok nem azért tárult fel, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bárki más élőben,+ hanem azért, hogy annak megfejtése a király tudomására jusson, és hogy megismerd szíved gondolatait.+ 31  Ezt láttad, ó, király: íme, egy óriási szobor! Ez a nagy és rendkívül fényes szobor előtted állt, és félelmetesnek tűnt. 32  A szobor feje jó minőségű aranyból volt,+ melle és karja ezüstből,+ hasa és combja rézből,+ 33  lábszára vasból+, lábfeje pedig részben vasból, részben cserépből volt.+ 34  Nézted, mígnem egy kő vált le kéz érintése nélkül,+ és eltalálta a szobrot a vasból és cserépből való lábfejeinél, és összezúzta azokat.+ 35  Ekkor a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany mind összetört, és olyan lett, mint nyári szérűn a polyva, s a szél széthordta,+ úgyhogy nyoma sem maradt.+ A kőből, mely eltalálta a szobrot, olyan nagy hegy lett, hogy betöltötte az egész földet.+ 36  Ez az álom, és a megfejtését is megmondjuk a királynak.+ 37  Te, ó, király, királyok királya, te, akinek az ég Istene a királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adta,+ 38  és akinek a kezébe adta+ a mezei vadakat és az egek szárnyas teremtményeit, amerre csak az emberek fiai laknak, s akit úrrá tett mindezeken, te magad vagy az aranyfej.+ 39  Utánad egy másik+, nálad alsóbbrendű királyság fog felemelkedni.+ Majd megint egy másik királyság — egy harmadik —, amely rézből való, és uralkodni fog az egész földön.+ 40  A negyedik királyság+ erős lesz, mint a vas.+ Ahogyan a vas széttör és összezúz mindent, és ahogyan a vas pusztít, úgy fogja széttörni és elpusztítani amazokat.+ 41  S amint láttad, hogy a lábfej és az ujjak részben a fazekasok cserepéből, részben vasból vannak,+ úgy maga a királyság is megosztott lesz.+ De lesz benne valami a vas keménységéből, amint láttad a vasat a nedves agyaggal elegyítve.+ 42  És ahogy a lábujjak részben vasból, részben cserépből vannak, a királyság részben erős, részben pedig törékeny lesz. 43  Amint láttad, hogy a vas nedves agyaggal van elegyítve, azok emberek utódaival fognak keveredni, de nem tapadnak egymáshoz, egyik a másikhoz, mint ahogyan a vas sem elegyedik a cseréppel. 44  És azoknak a királyoknak a napjaiban+ az egek Istene+ felállít egy királyságot+, amely soha nem fog elpusztulni.+ Ez a királyság nem száll át más népre.+ Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat,+ maga pedig megáll időtlen időkig,+ 45  ugyanis amint láttad, a hegyről egy kő vált le kéz érintése nélkül,+ és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat.+ A nagy Isten+ maga adta tudtára a királynak, hogy mi történik majd ezután.+ Az álom bizonyos, és a megfejtése megbízható.”+ 46  Nabukodonozor király ekkor arcra borult, és hódolatát fejezte ki Dániel előtt, majd azt mondta, hogy adjanak neki ajándékot, és füstölögtessenek neki.+ 47  Szólt a király, s ezt mondta Dánielnek: „A ti Istenetek bizony az istenek Istene+, a királyok Ura+ és a titkok Feltárója, mivel fel tudtad tárni ezt a titkot.”+ 48  A király ezért nagy méltóságra emelte Dánielt,+ sok értékes ajándékot adott neki, és az egész Babilon tartomány uralkodójává,+ valamint Babilon minden bölcsének a legfőbb felügyelőjévé tette. 49  Dániel egy kéréssel fordult a királyhoz, az pedig erre Babilon tartomány igazgatásával bízta meg Sidrákot, Misákot és Abednegót,+ Dániel azonban a király udvarában+ maradt.

Lábjegyzetek