Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Bírák 9:1–57

9  Idővel Abimélek+, Jerubbaál fia elment Sikembe+ anyjának a fivéreihez, és beszélt velük, valamint az egész családdal, mely az ő anyja apjának a házához tartozott, ezt mondva:  „Kérlek titeket, mondjátok el Sikem valamennyi földtulajdonosának a füle hallatára: »Mi jobb nektek, ha hetvenen+ uralkodnak felettetek, Jerubbaál valamennyi fia, vagy ha csak egy ember uralkodik felettetek? Emlékezzetek csak, én a ti csontotok és testetek vagyok.«”+  Anyjának a fivérei pedig kezdték elbeszélni mindezeket a szavakat róla Sikem valamennyi földtulajdonosának a füle hallatára, úgyhogy azok szíve Abimélek felé hajlott,+ mert ezt mondták: „A testvérünk ő.”+  Majd adtak neki hetven ezüstöt Baál-Berit+ házából, Abimélek pedig abból henyélő és arcátlan embereket+ bérelt fel, hogy csatlakozzanak hozzá.  Azután elment apjának a házához Ofrába+, és megölte fivéreit,+ Jerubbaál fiait, hetven férfit egyetlen kövön. Ám Jótám, Jerubbaál legkisebb fia életben maradt, mert elrejtőzött.  Ezután Sikem valamennyi földtulajdonosa, és Milló egész háza+ összegyűlt, elment, és királlyá tette Abiméleket,+ közel a nagy fához+, az oszlophoz, mely Sikemben+ volt.  Amikor ezt hírül vitték Jótámnak, ő azon nyomban elment, és megállt a Gerizim-hegy+ tetején, felemelte hangját, és így kiáltott hozzájuk: „Hallgassatok meg, Sikem földtulajdonosai, és hallgasson meg titeket is az Isten:  Egyszer a fák elmentek, hogy királyt kenjenek fel maguk fölé. Így szóltak hát az olajfához+: »Légy király felettünk!«+  De az olajfa ezt mondta nekik: »Hagyjam el kövérségemet, amellyel Istent és embert dicsőítenek+, és hajladozzak a többi fa fölött?«+ 10  Akkor a fák a fügefához+ szóltak: »Jöjj te, légy királynő felettünk!« 11  Ám a fügefa ezt mondta nekik: »Hagyjam el édes ízemet, bő termésemet, és hajladozzak a többi fa fölött?«+ 12  Azután a szőlőnek mondták a fák: »Jöjj te, és légy királynő felettünk!« 13  A szőlő azonban így felelt nekik: »Hagyjam el újboromat, mely megörvendeztet Istent és embert egyaránt,+ és hajladozzak a többi fa fölött?« 14  Végül a fák ezt mondták a tüskebokornak+: »Jöjj te, és légy király felettünk!« 15  A tüskebokor erre így felelt a fáknak: »Ha most őszintén fel akartok kenni királlyá magatok fölé, akkor jöjjetek, és keressetek menedéket az én árnyékomban.+ De ha nem, jöjjön ki tűz+ a tüskebokorból, és eméssze meg Libanon+ cédrusait+ 16  Ha ti most őszintén és kifogástalanul cselekedtetek, hogy Abiméleket tettétek királlyá,+ és ha jó dolog az, amit Jerubbaállal és a háznépével tettetek, s ha úgy bántatok vele, ahogy kezének cselekedete megérdemelte, 17  holott az apám értetek harcolt+ és kockáztatta lelkét,+ hogy kiszabadítson titeket Midián+ kezéből 18  — ti pedig ma felkeltetek apám háznépe ellen, hogy megöljétek fiait,+ hetven férfit+ egyetlen kövön, és hogy Abiméleket, az ő rabszolganőjének a fiát+ tegyétek királlyá+ Sikem földtulajdonosai fölött, csak mert a ti fivéretek —, 19  igen, ha őszintén és kifogástalanul cselekedtetek ma Jerubbaállal és a háznépével, akkor örvendezzetek Abiméleknek, és ő is örvendezzen nektek.+ 20  De ha nem, jöjjön ki tűz+ Abimélekből, és eméssze meg Sikem földtulajdonosait és Milló házát,+ s jöjjön ki tűz+ Sikem földtulajdonosaiból meg Milló házából, és eméssze meg Abiméleket!”+ 21  Jótám+ ezután elmenekült, futva ment Beérbe, és ott telepedett le a fivére, Abimélek miatt. 22  Abimélek pedig fejedelemként uraskodott Izrael felett három éven át.+ 23  Ekkor Isten hagyta, hogy rossz szellem+ alakuljon ki Abimélek és Sikem földtulajdonosai között, és Sikem földtulajdonosai csalárdul bántak+ Abimélekkel; 24  mindez azért volt, hogy visszaháruljon rájuk a Jerubbaál hetven fiával szemben elkövetett erőszak,+ és hogy vérüket Abimélekre, a fivérükre hárítsa, amiért megölte őket,+ valamint Sikem földtulajdonosaira, amiért megerősítették a kezét,+ hogy megölje fivéreit. 25  Sikem földtulajdonosai pedig lesbe állítottak ellene embereket a hegyek tetején, és azok mindenkit kiraboltak, aki elhaladt mellettük az úton. Idővel ezt hírül adták Abiméleknek. 26  Akkor Gaál+, Ebed fia a testvéreivel együtt eljött, átment Sikembe+, és Sikem földtulajdonosai kezdtek megbízni benne.+ 27  Kimentek a mezőre, ahogy szoktak, szüretelték szőlőjüket, ki is taposták, és örömünnepet tartottak,+ azután bementek istenük házába+, ettek, ittak+ és átkozták+ Abiméleket. 28  Gaál, Ebed fia pedig így szólt: „Kicsoda Abimélek,+ és kicsoda Sikem, hogy szolgáljuk őt? Hát nem Jerubbaál+ fia, és Zebul+ vajon nem az ő megbízottja? Szolgáljátok ti Sikem apjának, Hámornak+ az embereit, de mi miért szolgálnánk őt? 29  Csak volna az én kezemben ez a nép!+ Akkor bizony eltávolítanám Abiméleket!” Abiméleknek pedig ezt mondta: „Sokasítsd meg seregedet, és gyere ki!”+ 30  Zebul, a város fejedelme meghallotta Gaálnak, Ebed fiának a szavait,+ és haragra gerjedt. 31  Fortélyos módon követeket küldött Abimélekhez, ezt üzenve: „Íme, Gaál, Ebed fia és a fivérei eljöttek Sikembe+, és összecsődítik a várost ellened. 32  Most azért kelj fel éjjel,+ te és a veled levő nép, és állj lesben+ a mezőn. 33  És reggel, amint a nap felragyog, kelj fel jó korán, és támadd meg a várost, és amikor ő meg a népe kivonul ellened, tégy vele, amint a kezed bírja.” 34  Fel is kelt Abimélek és az egész vele levő nép éjjel, és lesbe álltak Sikem ellen négy csapatban. 35  Később Gaál+, Ebed fia kiment, és megállt a városkapu bejáratánál. Akkor Abimélek és a vele levő nép felkelt a lesből. 36  Amikor Gaál meglátta a népet, azon nyomban ezt mondta Zebulnak: „Nézd! Emberek jönnek le a hegyek tetejéről.” Zebul azonban ezt mondta neki: „A hegyek árnyékát nézed férfiaknak.”+ 37  Gaál később újra szólt, és ezt mondta: „Nézd! Emberek jönnek le az ország közepéből, és egy csapat jön Meonenim nagy fájának az útján.” 38  Zebul erre ezt mondta neki: „Hol is vannak hát a szavak, melyeket kiejtettél a szádon:+ »Kicsoda Abimélek, hogy szolgáljuk őt?«+ Nem ez az a nép, amelyet te megvetettél?+ Most pedig menj csak ki, és harcolj ellenük!” 39  Gaál kivonult tehát Sikem földtulajdonosainak az élén, és harcba szállt Abimélek ellen. 40  Abimélek üldözőbe vette, ő pedig menekült előle. Sokan hullottak el halálra sebzetten a kapu bejáratáig. 41  Abimélek továbbra is Arumában lakott, Zebul+ pedig elűzte Gaált+ meg a fivéreit, hogy ne lakjanak Sikemben+. 42  Másnap a nép kiment a mezőre, és ezt elmondták Abiméleknek+. 43  Erre az vette a népét, felosztotta három csapatra,+ és lesbe álltak a mezőn. Figyelt, és amikor a nép kijött a városból, ő felkelt ellenük, és levágta őket. 44  Abimélek meg a vele levő csapatok megtámadták a városkapu bejáratát, hogy megvethessék ott a lábukat, két csapat pedig megtámadta mindazokat, akik a mezőn voltak, és levágták őket.+ 45  Abimélek egész nap harcolt a város ellen, és elfoglalta a várost. A benne levő népet megölte,+ utána pedig lerombolta a várost,+ és beszórta sóval.+ 46  Amikor ezt meghallotta Sikem tornyának valamennyi földtulajdonosa, rögvest El-Berit+ házának boltíves rejtekébe mentek. 47  Hírül vitték Abiméleknek, hogy Sikem tornyának minden földtulajdonosa összegyűlt. 48  Abimélek erre felment a Calmón-hegyre+, ő és az egész nép, mely vele volt. Abimélek fejszét vett a kezébe, levágott egy faágat, fölemelte, a vállára vette, és ezt mondta a vele levő népnek: „Láttátok, hogy mit csináltam. Hamar tegyetek ti is így!”+ 49  Erre az egész népből mindenki vágott magának egy ágat, és követték Abiméleket. Aztán a boltíves rejtekhely köré rakták azokat, és rájuk gyújtották a rejtekhelyet, úgyhogy Sikem tornyának összes embere is meghalt, mintegy ezer férfi és nő.+ 50  Abimélek azután elment Tébecbe+, táborba szállt Tébec ellen, és elfoglalta. 51  Mivel volt a város közepén egy erős torony, oda menekült minden férfi, nő és a város összes földtulajdonosa, azután magukra zárták, és felmásztak a torony tetejére. 52  Abimélek eljutott a toronyig, harcba szállt ellene, és felment közel a torony bejáratához, hogy felégesse tűzzel.+ 53  Ekkor egy nő egy felső malomkövet hajított Abimélek fejére, és bezúzta a koponyáját.+ 54  Az gyorsan hívta fegyverhordozó szolgáját, és ezt mondta neki: „Vond ki kardodat, és ölj meg,+ nehogy azt mondják rólam: »Egy nő ölte meg.«” Szolgája azon nyomban keresztülszúrta, úgyhogy az meghalt.+ 55  Amikor Izrael férfiai látták, hogy Abimélek meghalt, ki-ki visszatért a maga helyére. 56  Így fizette vissza Isten Abimélek gonoszságát, melyet az apjával szemben követett el, amikor megölte hetven fivérét.+ 57  És Isten Sikem férfiainak is visszafordította minden gonoszságát a saját fejükre, hogy beteljesüljön rajtuk+ Jótámnak+, Jerubbaál+ fiának az átka+.

Lábjegyzetek