Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Bírák 8:1–35

8  Akkor Efraim férfiai ezt mondták neki: „Micsoda dolog ez, amit velünk tettél, hogy nem hívtál minket, amikor harcba szálltál Midián ellen?!”+ És hevesen veszekedni próbáltak vele.+  Ő végül ezt mondta nekik: „Ugyan mit tettem én hozzátok képest?+ Hát nem jobb, amit Efraim böngészett,+ mint amit Abiézer szüretelt?+  Isten a ti kezetekbe adta Midián fejedelmeit, Orebet és Zéebet.+ Mit tehettem én hozzátok képest?” Miután ezeket a szavakat mondta, lecsillapodott szellemük.+  Gedeon végül megérkezett a Jordánhoz, és átkelt háromszáz emberével, akik vele voltak. Fáradtak voltak, de folytatták az üldözést.  Később ezt mondta Szukkót+ férfiainak: „Kérlek titeket, adjatok a nyomdokomban járó népnek kenyeret,+ mert már fáradtak; Zébát+ és Calmunnát+, Midián királyait üldözöm.”  Ám Szukkót fejedelmei így feleltek: „Vajon Zéba és Calmunna tenyere már a kezedben van, hogy kenyeret kellene adnunk seregednek?”+  Gedeon erre így szólt: „Ezért, amikor Jehova kezembe adja Zébát és Calmunnát, a puszták és a tüskés bokrok tövisével fogom csépelni testeteket!”+  Azzal felment onnan Pénuelbe+, és hasonlóképpen beszélt velük is, de Pénuel férfiai ugyanúgy feleltek, mint ahogy Szukkót férfiai feleltek.  Ezért Pénuel férfiaihoz is így szólt: „Amikor visszatérek békében, lerombolom ezt a tornyot!”+ 10  Zéba és Calmunna+ pedig Kárkorban voltak a táborukkal együtt; összesen mintegy tizenötezren maradtak kelet fiainak egész táborából,+ és százhúszezren voltak a kardforgató férfiak közül azok, akik elestek.+ 11  Gedeon a sátorlakók útján ment tovább Nóbahtól és Jogbehától+ keletre, és lesújtott a táborra, amikor az éppen felkészületlen volt.+ 12  Amikor Zéba és Calmunna menekülni próbált, azon nyomban üldözőbe vette őket, és el is fogta Midián két királyát, Zébát meg Calmunnát,+ és az egész tábort megrettentette. 13  Gedeon, Joás fia azután visszatért a harcból a hágón át, mely felmegy a Hereszig. 14  Útközben elfogott egy ifjút Szukkót férfiai+ közül, és kikérdezte,+ az pedig leírta neki Szukkót fejedelmeinek+ és vénjeinek a nevét, hetvenhét férfiét. 15  Azután odament Gedeon Szukkót férfiaihoz, és ezt mondta: „Itt van Zéba és Calmunna, akik miatt kigúnyoltatok engem, ezt mondva: »Vajon Zéba és Calmunna tenyere már a kezedben van, hogy kenyeret kellene adnunk kifáradt embereidnek?«”+ 16  Azzal fogta a város vénjeit, és a puszták meg a tüskés bokrok tövisével megleckéztette Szukkót férfiait.+ 17  Majd Pénuel+ tornyát lerombolta,+ a város férfiait pedig megölte. 18  Ekkor ezt mondta Zébának és Calmunnának:+ „Milyenek voltak azok a férfiak, akiket megöltetek a Táboron+?” Azok erre így feleltek: „Olyanok voltak, mint te, termetre mind olyan volt, mint a király fiai.” 19  Ő pedig ezt mondta: „Ők a fivéreim voltak, anyám fiai. Él Jehova, hogy ha életben hagytátok volna őket, most nem kellene megölnöm titeket.”+ 20  Azután mondta Jéternek, az elsőszülöttjének: „Kelj fel, öld meg őket!” De az ifjú nem húzta ki kardját, mert félt; ugyanis még fiatal volt.+ 21  Zéba és Calmunna erre így szólt: „Kelj fel te magad, és támadj csak ránk, mert amilyen a férfi, olyan az ő ereje.”+ Gedeon erre felkelt, megölte+ Zébát és Calmunnát, majd levette a tevéik nyakán levő hold alakú díszeket. 22  Izrael férfiai később ezt mondták Gedeonnak: „Uralkodj felettünk,+ te, a fiad és az unokád is, hisz kimentettél minket Midián kezéből.”+ 23  Ám Gedeon ezt mondta nekik: „Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni felettetek.+ Jehova fog uralkodni felettetek.”+ 24  Azután Gedeon ezt mondta nekik: „De hadd kérjek tőletek valamit. Adja nekem mindenki a zsákmányából az orrkarikát+.” (Ugyanis amazoknak, ismáeliták+ lévén, arany orrkarikáik voltak.) 25  Erre ők ezt mondták: „Neked adjuk.” Majd leterítettek egy köntöst, és mindenki arra dobta az orrkarikákat a zsákmányából. 26  Az arany orrkarikáknak pedig, amelyeket kért tőlük, a súlya ezerhétszáz aranysekel volt, a hold alakú díszeken+, fülönfüggőkön és bíborpirosra festett gyapjúruhákon+ kívül, amelyek Midián királyain voltak, és a nyakláncokon kívül, amelyek a tevék nyakán voltak.+ 27  Gedeon készített belőlük egy efódot+, majd kitette a városában, Ofrában+; és ott egész Izrael erkölcstelenkedni kezdett azzal,+ úgyhogy csapdája lett az Gedeonnak és a háznépének.+ 28  Így lett leigázva Midián+ Izrael fiai előtt, és nem emelték fel fejüket többé. Az ország pedig nyugalomban volt negyven esztendeig Gedeon napjaiban.+ 29  Jerubbaál+, Joás fia pedig elment, és otthonában lakott. 30  Gedeonnak hetven fia volt+, akik az ő ágyékából származtak, ugyanis sok felesége volt. 31  A Sikemben levő ágyasa is szült neki fiút, és Gedeon elnevezte azt Abiméleknek+. 32  Végül Gedeon, Joás fia meghalt jó vénségben, és eltemették Joásnak, apjának a sírhelyébe az abiezriták Ofrájában+. 33  Miután Gedeon meghalt, Izrael fiai újra erkölcstelenkedni kezdtek a Baálokkal,+ és Baál-Beritet nevezték ki istenüknek.+ 34  Izrael fiai nem emlékeztek meg Jehováról, az Istenükről,+ aki kiszabadította őket a körülöttük levő összes ellenségük kezéből,+ 35  és nem cselekedtek szerető-kedvességgel+ Jerubbaálnak, Gedeonnak a háznépével, viszonozva mindazt a jót, amelyet ő cselekedett Izraellel.+

Lábjegyzetek