Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Bírák 7:1–25

7  Jerubbaál+, vagyis Gedeon+ a vele levő egész néppel felkelt kora reggel, és tábort vert Haród kútjánál. Midián tábora tőle északra volt, a Móré-hegynél, a völgyben.  Jehova ekkor ezt mondta Gedeonnak: „Túl nagy nekem a veled levő nép ahhoz, hogy a kezükbe adjam Midiánt.+ Izrael még kérkedne+ ellenem, így szólva: »A saját kezem szabadított meg.«+  Most pedig kiálts a nép füle hallatára, ezt mondva: »Ki az, aki fél és retteg? Az térjen vissza!«”+ Gedeon tehát próbára tette őket, és a népből huszonkétezren visszatértek, és csak tízezren maradtak.  Jehova azonban ezt mondta Gedeonnak: „Még mindig túl nagy a nép.+ Vidd le őket a vízhez, hogy ott próbára tehessem őket előtted. És legyen úgy, hogy akiről azt mondom neked: »Ez veled megy«, az menjen veled, de mindazok, akikről azt mondom: »Ez nem megy veled«, az ne menjen veled.”  Ő pedig levitte a népet a vízhez.+ Jehova ekkor ezt mondta Gedeonnak: „Mindazokat, akik nyelvükkel lefetyelik a vizet, mint ahogyan a kutya lefetyel, állítsd külön, és azokat is, akik letérdelnek, és úgy isznak.”+  Azoknak a férfiaknak a száma, akik a szájukhoz emelték a kezüket, és onnan lefetyelték a vizet, háromszáz volt. A nép többi része pedig mind letérdelve itta a vizet.  Jehova ekkor ezt mondta Gedeonnak: „E háromszáz férfi által, akik lefetyelték a vizet, általuk szabadítalak meg titeket, és a kezedbe adom Midiánt.+ A nép többi része pedig menjen el ki-ki a maga helyére.”  Kezükbe vették hát a nép útravalóját és kürtjeit+; s Izrael minden férfiát hazaküldte, mindegyiket a maga otthonába, és csak a háromszáz embert tartotta meg. Midián tábora ekkor éppen alatta volt a völgyben+.  Aznap éjjel+ Jehova ezt mondta neki: „Kelj fel, menj le a táborba, mert a kezedbe adtam.+ 10  De ha félsz lemenni, a szolgáddal, Púrával menj le a táborba.+ 11  Hallgasd csak, mit mondanak,+ akkor biztosan megerősödik a kezed,+ és le fogsz menni a táborba.” Erre Púrával, a szolgájával együtt lementek a csatarendben levők széléhez, akik a táborban voltak. 12  Midián, Amálek és kelet fiai+ mind olyan sokan telepedtek le a völgyben, mint a sáskák;+ tevéiknek+ se szeri, se száma nem volt, olyan sokan voltak, mint a tengerparton a homokszemek. 13  Amikor Gedeon lement, lám, egy férfi épp az álmát mesélte társának, így szólva: „Íme az álom, melyet álmodtam:+ Egy kerek árpakenyér legurult Midián táborába. Nekiment egy sátornak, és leverte, úgyhogy az ledőlt,+ majd felfordította, és a sátor összedőlt.” 14  A társa így felelt erre:+ „Nem más ez, mint Gedeonnak, Joás fiának, az Izraelből való férfinak a kardja.+ Az igaz Isten+ a kezébe adta Midiánt, és az egész tábort.”+ 15  Amikor hallotta Gedeon az álom elbeszélését és magyarázatát,+ imádatot mutatott be Istennek.+ Azután visszatért Izrael táborába, és ezt mondta: „Keljetek fel,+ mert Jehova a kezetekbe adta Midián táborát.” 16  A háromszáz férfit három csapatra osztotta, és mindegyikük kezébe adott egy kürtöt,+ egy nagy üres korsót, és egy fáklyát a nagy korsóba. 17  Majd így szólt hozzájuk: „Miközben figyeltek engem, tanuljatok tőlem, és aszerint cselekedjetek. Amikor a tábor széléhez érek, akkor ahogy én teszek, úgy tegyetek ti is. 18  Amikor megfújom a kürtöt mindazokkal együtt, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül,+ és mondjátok: »Jehováé+ és Gedeoné!«” 19  Majd Gedeon lement a vele levő száz férfival a tábor szélére a középső éjjeli őrszolgálat+ kezdetén. Éppen akkor állították helyükre az őröket. Ők pedig megfújták a kürtöt,+ és összetörték a kezükben levő nagy vizeskorsókat.+ 20  Erre mind a három csapat fújta a kürtöket,+ összetörték a nagy korsókat, bal kezükbe vették a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtök voltak, hogy fújják, majd így kiáltottak: „Jehova+ kardja és Gedeoné!” 21  Egész idő alatt mindenki a maga helyén állt a tábor körül, az egész tábor pedig futásnak eredt, ordítozott és menekült.+ 22  A háromszáz férfi+ egyre csak fújta a kürtöket,+ Jehova pedig egymás ellen fordította az emberek kardját az egész táborban.+ A tábor egészen Bét-Sittáig menekült, Cerera felé, egészen Ábel-Mehola+ határáig Tabbat mellett. 23  Időközben egybehívták Izrael férfiait Naftaliból+, Áserből+, és egész Manasséból+, s azok üldözőbe vették+ Midiánt. 24  Majd Gedeon követeket küldött Efraim hegyvidékének egész területére,+ ezt üzenve: „Menjetek Midián elé, és foglaljátok el előttük a vizeket egészen Bét-Baráig és a Jordánig.” Összehívtak hát Efraimból minden férfit, azok pedig elfoglalták a vizeket+ egészen Bét-Baráig és a Jordánig. 25  Elfogták Midián két fejedelmét is, Orebet és Zéebet.+ Orebet megölték Oreb szikláján+, Zéebet pedig Zéeb borkádjánál. Aztán tovább üldözték Midiánt,+ Oreb és Zéeb fejét pedig Gedeon elé vitték, a Jordán vidékére.+

Lábjegyzetek