Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

5Mózes 13:1–18

13  Ha próféta+ vagy álomlátó+ támad közötted, és jelt vagy előjelet ad neked,+  és valóra válik a jel vagy előjel, melyről beszélt neked ezt mondva:+ »Járjunk más istenek után, akiket nem ismersz, és szolgáljuk azokat«,  ne hallgass annak a prófétának vagy álomlátónak szavára,+ mert Jehova, a ti Istenetek tesz próbára titeket,+ hogy megtudja, szeretitek-e Jehovát, a ti Isteneteket teljes szívetekből és teljes lelketekből.+  Jehova, a ti Istenetek után járjatok, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, az ő szavára hallgassatok, őt szolgáljátok, és őhozzá ragaszkodjatok.+  Azt a prófétát+ vagy álomlátót pedig meg kell ölni,+ mert lázadást hirdetett Jehova, a ti Istenetek ellen — aki kihozott titeket Egyiptom földjéről, és megváltott téged a rabszolgák házából —, hogy elfordítson az úttól, mely felől Jehova, a te Istened megparancsolta, hogy azon járj.+ Gyomláld ki magad közül, ami gonosz.+  Ha fivéred, anyádnak a fia, vagy fiad, vagy lányod, vagy dédelgetett feleséged, vagy társad, aki olyan neked, mint a saját lelked,+ próbál titkon csábítani, ezt mondva: »Menjünk, és szolgáljunk más isteneket«,+ akiket nem ismertél sem te, sem ősatyáid,  azoknak a népeknek az istenei közül valókat, amelyek körülvesznek titeket, melyek közel vannak hozzád vagy távol vannak tőled, a föld egyik végétől a másik végéig,  ne teljesítsd óhaját, ne hallgass rá,+ ne szánja szemed, ne érezz iránta könyörületet,+ és ne is leplezd védelmezve őt,  hanem öld meg mindenképpen.+ Te emelj rá először kezet, hogy megöld, utána pedig az egész nép emeljen rá kezet.+ 10  Kövezd meg, és haljon meg,+ mert el akart fordítani Jehovától, a te Istenedtől, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a rabszolgák házából.+ 11  Akkor ezt meghallja egész Izrael, és megijed, nem tesznek többé ilyen gonoszságot közötted.+ 12  Ha valamelyik városodban, melyet Jehova, a te Istened ad neked, hogy ott lakj, azt hallod, hogy ezt mondják: 13  »Semmirekellő emberek támadtak közötted,+ hogy megpróbálják elfordítani a városuk lakóit,+ ezt mondva: ,Menjünk, és szolgáljunk más isteneket’, akiket ti nem ismertek«, 14  kutass és járj utána alaposan;+ és ha ez igaznak bizonyul, vagyis ilyen utálatosságot tettek közötted, 15  akkor hányd kardélre annak a városnak a lakóit.+ Add pusztulásra+ mindenestől, ami benne van, a háziállatokat is hányd kardélre. 16  Minden zsákmányt gyűjts össze a közterén, és égesd meg tűzzel a várost+ és minden ott szerzett zsákmányt is teljes felajánlásként Jehovának, a te Istenednek, és legyen az romhalmazzá időtlen időkre.+ Ne építsék fel soha többé. 17  Ne ragadjon semmilyen tilalommal megszentelt dolog a kezedhez,+ hogy Jehova elforduljon lángoló haragjától+, és irgalmas legyen hozzád, irgalmazzon+ neked, és megsokasítson téged, ahogy megesküdött ősatyáidnak.+ 18  Hallgass hát Jehovának, a te Istenednek szavára, tartsd meg minden parancsolatát,+ melyet ma parancsolok neked, és tedd, ami helyes Jehovának, a te Istenednek a szemében.+

Lábjegyzetek