Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

4Mózes 7:1–89

7  Azon a napon, amelyen Mózes végzett a hajlék felállításával,+ felkente+ és felszentelte azt meg annak minden berendezését, valamint az oltárt és annak minden felszerelési tárgyát. Tehát felkente és felszentelte azokat.+  Utána Izrael fejedelmei,+ atyáik háznépének a fejei ajándékot hoztak,+ mivel ők voltak a törzsek fejedelmei, és ők álltak a számba vett emberek élén.  Elhozták felajánlásukat Jehova elé: hat fedett szekeret és tizenkét szarvasmarhát; egy szekér volt két fejedelemért, és egy bika mindegyikükért; elvitték ezeket a hajlék elé.  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek:  „Fogadd el ezeket tőlük, mert ezeket használják majd fel a találkozás sátra körüli szolgálat végzésére, és add ezeket a lévitáknak, mindegyiknek a szolgálatának megfelelően.”  Mózes pedig elfogadta a szekereket és a szarvasmarhákat, és odaadta azokat a lévitáknak.  Két szekeret és négy szarvasmarhát adott Gerson fiainak, a szolgálatuknak megfelelően,+  és négy szekeret meg nyolc szarvasmarhát adott Mérári fiainak, az Itamárnak, Áron pap fiának a keze alatt végzett szolgálatuknak+ megfelelően.+  De Kehát fiainak nem adott egyet sem, mert a szent hely körüli szolgálat volt az övék.+ Ők a vállukon hordozták, amit hordozniuk kellett.+ 10  A fejedelmek tehát elhozták ajándékukat az oltár felavatásakor+, a felkenetésének napján, és bemutatták a fejedelmek felajánlásukat az oltár előtt. 11  Majd Jehova ezt mondta Mózesnek: „Egyik nap az egyik fejedelem, a másik nap a másik fejedelem mutassa be felajánlását az oltár felavatására.”+ 12  Az első nap Nahson+, a Júda törzséből való Amminádáb fia mutatta be felajánlását. 13  Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint,+ mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;+ 14  egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel+; 15  egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak+; 16  egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 17  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Nahsonnak, Amminádáb+ fiának a felajánlása. 18  A második nap Netánel+, Cuárnak a fia, Issakár fejedelme hozott ajándékot. 19  Bemutatta felajánlását: egy százharminc sekel súlyú ezüsttálat, egy hetvensekelnyi ezüstedényt, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;+ 20  egy tízsekelnyi aranypoharat tele füstölőszerrel; 21  egy fiatal bikát, egy kost, egy első életévében levő hím bárányt égő felajánlásnak+; 22  egy kecskegidát bűnért való felajánlásnak;+ 23  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot és öt hím bárányt, egyéveseket. Ez volt Netánelnek, Cuár fiának a felajánlása. 24  Harmadik nap Zebulon fiainak a fejedelme, Eliáb+, Hélonnak a fia következett. 25  Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak; 26  egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel; 27  egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak+; 28  egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 29  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Eliábnak, Hélon fiának+ a felajánlása. 30  Negyedik nap Rúben fiainak a fejedelme, Elicúr+, Sedeurnak a fia következett. 31  Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;+ 32  egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel; 33  egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;+ 34  egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 35  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Elicúrnak, Sedeur fiának+ a felajánlása. 36  Ötödik nap Simeon fiainak a fejedelme, Selumiel+, Curisaddainak a fia következett. 37  Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;+ 38  egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel; 39  egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak+; 40  egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 41  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Selumielnek, Curisaddai fiának+ a felajánlása. 42  Hatodik nap Gád fiainak a fejedelme, Eliasáf+, Déuelnek a fia következett. 43  Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;+ 44  egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel+; 45  egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak+; 46  egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 47  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Eliasáfnak, Déuel fiának+ a felajánlása. 48  Hetedik nap Efraim fiainak a fejedelme, Elisáma+, Ammihud fia következett. 49  Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;+ 50  egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel; 51  egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak+; 52  egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 53  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Elisámának, Ammihud fiának+ a felajánlása. 54  Nyolcadik nap Manassé fiainak a fejedelme, Gamáliel+, Pédacurnak a fia következett. 55  Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;+ 56  egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel+; 57  egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak+; 58  egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 59  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Gamálielnek, Pédacur fiának+ a felajánlása. 60  Kilencedik nap Benjámin fiainak a fejedelme+, Abidán+, Gideóninak a fia következett. 61  Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;+ 62  egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel; 63  egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak+; 64  egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 65  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Abidánnak, Gideóni fiának+ a felajánlása. 66  Tizedik nap Dán fiainak a fejedelme, Ahiézer+, Ammisaddainak a fia következett. 67  Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;+ 68  egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel; 69  egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak+; 70  egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 71  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Ahiézernek, Ammisaddai fiának+ a felajánlása. 72  Tizenegyedik nap Áser fiainak a fejedelme, Págiel+, Okránnak a fia következett. 73  Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;+ 74  egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel+; 75  egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak+; 76  egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 77  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Págielnek, Okrán fiának+ a felajánlása. 78  Tizenkettedik nap Naftali fiainak a fejedelme, Ahira+, Énánnak a fia következett. 79  Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;+ 80  egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel+; 81  egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak+; 82  egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 83  közösségi áldozatnak+ pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Ahirának, Énán fiának+ a felajánlása. 84  Ez volt Izrael fejedelmeinek+ a felajánlása az oltár felavatására azon a napon,+ amikor azt felkenték: tizenkét ezüsttál+, tizenkét ezüstedény, tizenkét aranypohár; 85  százharminc sekel volt mindegyik ezüsttál, hetven sekel volt mindegyik edény, az edények ezüstje összesen kétezer-négyszáz sekelnyi volt a szent hely sekele szerint;+ 86  a füstölőszerrel teli tizenkét aranypohár+ poharanként tíz sekel volt a szent hely sekele szerint, a poharak aranya összesen százhúsz sekel volt. 87  Az égő felajánlásra+ szánt jószág összesen tizenkét bika volt, tizenkét kos, tizenkét hím bárány, egyévesek, és a hozzájuk tartozó gabonafelajánlások+, valamint tizenkét kecskegida bűnért való felajánlásnak;+ 88  a közösségi áldozat+ jószága pedig összesen huszonnégy bika, hatvan kos, hatvan kecskebak és hatvan, egyéves hím bárány volt. Ez volt a felajánlás az oltár felavatására,+ miután azt felkenték+. 89  Mózes pedig amikor csak bement a találkozás sátrába, hogy beszéljen vele,+ hallotta a hangot*, amely beszélt vele a bizonyság ládáján levő fedél+ fölül, a két kerub+ közül; és ő szólt hozzá.

Lábjegyzetek

„A hangot”, Septuaginta: „Jehova hangját”.