Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

4Mózes 33:1–56

33  Ezek azok az útszakaszok, melyeket Izrael fiai tettek meg, akik kijöttek seregeikkel+ Egyiptom földjéről+ Mózes és Áron keze alatt.+  Jehova utasítására Mózes följegyezte, honnan indultak útszakaszonként. Ezek voltak az útszakaszok, az egyik indulási helytől a másikig:+  Útra keltek Rameszeszből+ az első hónapban, az első hónap+ tizenötödik napján. A pászka+ után már másnap kimentek Izrael fiai felemelt kézzel az összes egyiptomi szeme láttára.+  Ezalatt az egyiptomiak azokat temették, akikre Jehova lesújtott közülük, vagyis minden elsőszülöttjüket.+ Isteneik felett pedig Jehova végrehajtotta ítéletét.+  Izrael fiai tehát útnak indultak Rameszeszből+, és letáboroztak Szukkótban+.  Majd útnak indultak Szukkótból, és letáboroztak Etámban+, a puszta szélén.  Azután útnak indultak Etámból, és visszafordultak Pihahirót+ felé, ahonnan látni Baál-Cefont+, és letáboroztak Migdol+ előtt.  Utána útnak indultak Pihahirótból, és átkelve a tengeren+ a pusztába+ mentek; három napon át vonultak Etám+ pusztájában, majd letáboroztak Márában+.  Azután útnak indultak Márából, és Élimbe+ érkeztek. Élimben tizenkét vízforrás volt, és hetven pálmafa. Így hát letáboroztak ott. 10  Ezután útnak indultak Élimből, és letáboroztak a Vörös-tengernél. 11  Majd útnak indultak a Vörös-tengertől, és letáboroztak Szin pusztájában+. 12  Azután útnak indultak Szin pusztájából, és letáboroztak Dofkában. 13  Később útnak indultak Dofkából, és letáboroztak Álusban. 14  Ezután útnak indultak Álusból, és letáboroztak Refidimben+, de ott nem volt ivóvize a népnek. 15  Utána útnak indultak Refidimből, és letáboroztak a Sínai-pusztában+. 16  Ezt követően útnak indultak a Sínai-pusztából, és letáboroztak Kibrót-Hattaávában+. 17  Majd útnak indultak Kibrót-Hattaávából, és letáboroztak Hacerótban+. 18  Azután útnak indultak Hacerótból, és letáboroztak Ritmában. 19  Utána útnak indultak Ritmából, és letáboroztak Rimmon-Pérecben. 20  Majd útnak indultak Rimmon-Pérecből, és letáboroztak Libnában. 21  Később útnak indultak Libnából, és letáboroztak Risszában. 22  Azután útnak indultak Risszából, és letáboroztak Kehélátában. 23  Majd útnak indultak Kehélátából, és letáboroztak a Séfer-hegynél. 24  Azután útnak indultak a Séfer-hegytől, és letáboroztak+ Harádában. 25  Majd útnak indultak Harádából, és letáboroztak Makhelótban. 26  Azután útnak indultak+ Makhelótból, és letáboroztak Tahátban. 27  Utána útnak indultak Tahátból, és letáboroztak Táréban. 28  Majd útnak indultak Táréból, és letáboroztak Mitkában. 29  Később útnak indultak Mitkából, és letáboroztak Hasmónában. 30  Azután útnak indultak Hasmónából, és letáboroztak Moszerótban. 31  Majd útnak indultak Moszerótból, és letáboroztak Bene-Jaákánban+. 32  Azután útnak indultak Bene-Jaákánból, és letáboroztak Hór-Haggidgádban. 33  Utána útnak indultak Hór-Haggidgádból, és letáboroztak Jotbátában+. 34  Később útnak indultak Jotbátából, és letáboroztak Abronában. 35  Majd útnak indultak Abronából, és letáboroztak Ecjon-Geberben+. 36  Azután útnak indultak Ecjon-Geberből, és letáboroztak Cin pusztájában+, vagyis Kádesben. 37  Később útnak indultak Kádesből, és letáboroztak a Hór hegyénél+, Edom földjének határán. 38  Áron pap Jehova utasítására felment a Hór hegyére, és ott meghalt a negyvenedik esztendőben, miután Izrael fiai kijöttek Egyiptom földjéről, az ötödik hónapban, a hónap első napján.+ 39  Áron százhuszonhárom éves volt, amikor meghalt a Hór hegyén. 40  A kánaánita, Arád+ királya pedig, mivel a Negebben+ lakott, Kánaán földjén, meghallotta, hogy jönnek Izrael fiai. 41  Idővel útnak indultak a Hór hegyétől+, és letáboroztak Calmónában. 42  Azután útnak indultak Calmónából, és letáboroztak Púnonban. 43  Utána útnak indultak Púnonból, és letáboroztak Obótban+. 44  Majd útnak indultak Obótból, és letáboroztak Ijé-Abárimban, Moáb+ határán. 45  Később útnak indultak Ijimből, és letáboroztak Dibon-Gádban+. 46  Azután útnak indultak Dibon-Gádból, és letáboroztak Almon-Diblátaimban. 47  Majd útnak indultak Almon-Diblátaimból+, és letáboroztak az Abarim hegyei+ között, a Nébó+ előtt. 48  Végül útnak indultak az Abarim hegyeitől, és letáboroztak Moáb kietlen síkságán+ a Jordán mellett, Jerikónál. 49  És ott táboroztak a Jordánnál Bét-Jesimóttól+ Ábel-Sittimig+, Moáb kietlen síkságán. 50  Ekkor Jehova beszélt Mózessel Moáb kietlen síkságán a Jordán mellett, Jerikónál+, és ezt mondta: 51  „Beszélj Izrael fiaival, és mondd el nekik: »Átkeltek a Jordánon Kánaán földjére.+ 52  Űzzétek el annak a földnek az összes lakosát magatok elől, és pusztítsátok el minden kőből készült képmásukat,+ és minden öntött fém képmásukat is pusztítsátok el,+ és minden szent magaslatukat semmisítsétek meg.+ 53  Vegyétek birtokba a földet, és lakjatok rajta, mert nektek adom azt a földet, hogy birtokba vegyétek.+ 54  Majd osszátok fel a földet magatok között sorsvetéssel+ kapott birtokként, a családjaitok szerint.+ Amelyik népes, növeljétek az örökségét, amelyik pedig kevésbé népes, annak csökkentsétek az örökségét.+ Ahová a sorsvetés esik, ott legyen a birtoka.+ Atyáitok törzsei szerint szerezzetek magatoknak földbirtokot.+ 55  De ha nem űzitek el annak a földnek a lakóit magatok elől,+ akkor akiket meghagytok közülük, tüskévé válnak szemetekben, és tövissé oldalatokban, és szorongatni fognak titeket a földön, ahol laktok.+ 56  És akkor amit elgondoltam, hogy velük teszek, azt fogom tenni veletek.«”+

Lábjegyzetek