Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

4Mózes 16:1–50

16  Kórah+, Jichárnak+ a fia, aki Lévi+ fiának, Kehátnak+ a fia, felkelt Dátánnal+ és Abirámmal+ (akik Eliáb+ fiai) és Ónnal (Pélet fiával), akik egyébként Rúben+ fiai voltak.  Felkeltek Mózes ellen, ők és még kétszázötven ember Izrael fiai közül, a közösség fejedelmei, az összejövetelre hívottak, hírneves férfiak.  Összegyűltek hát Mózes és Áron ellen,+ és ezt mondták nekik: „Elegünk van belőletek, mert az egész közösségből mindenki szent,+ és Jehova közöttük van.+ Miért emelitek hát magatokat Jehova gyülekezete fölé?”+  Amikor Mózes ezt meghallotta, azon nyomban arcra borult.  Így szólt Kórahhoz és egész közösségéhez: „Reggel Jehova tudatja majd, ki tartozik hozzá,+ ki szent,+ ki közeledjen hozzá;+ és akit kiválaszt,+ az közeledjen hozzá.  Tegyétek a következőt: vegyetek tűztartókat+ magatoknak, Kórah és egész közössége,+  tegyetek azokba tüzet, és rakjatok rájuk füstölőszert Jehova előtt holnap, és akit Jehova kiválaszt,+ az a szent. Elég belőletek, Lévi fiai+!”  Mózes még ezt is mondta Kórahnak: „Hallgassatok meg, kérlek, Lévi fiai!  Vajon csekélység nektek, hogy Izrael Istene elkülönített+ titeket Izrael közösségéből, hogy maga elé állítson benneteket, és Jehova hajlékánál végezzetek szolgálatot, s álljatok a közösség elé, hogy szolgáljátok őket,+ 10  és hogy a közelébe hívott téged és testvéreidet, Lévi fiait veled mind? Most már a papságra is törekszetek?+ 11  Ezért te és egész közösséged, mely összegyűlik, Jehova ellen van.+ Mert mi Áron, hogy ellene zúgolódtok?”+ 12  Később Mózes elküldött Dátánért és Abirámért,+ Eliáb fiaiért, de azok ezt mondták: „Nem megyünk fel!+ 13  Vajon csekélység, hogy felhoztál minket egy tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj minket a pusztában,+ és még fejedelemként is akarsz uraskodni köztünk a végsőkig?+ 14  Nem is vittél be minket semmilyen tejjel és mézzel folyó földre,+ hogy adtál volna nekünk örökségül szántóföldet és szőlőt! Vajon azoknak a férfiaknak a szemét akarod kiszúrni? Nem megyünk fel!” 15  Mózes erre nagyon megharagudott, és ezt mondta Jehovának: „Ne fordulj gabonafelajánlásuk felé!+ Egyetlen szamarat sem vettem el tőlük, és egyiküknek sem ártottam.”+ 16  Majd Mózes ezt mondta Kórahnak+: „Te és egész közösséged jelenjetek meg Jehova előtt+ holnap, te, ők és Áron. 17  Vegye mindegyikőtök a tűztartóját, tegyetek rá füstölőszert, és mutassa be mindenki a tűztartóját Jehova előtt, kétszázötven tűztartót, és te meg Áron is a saját tűztartóját.” 18  Majd fogta mindegyikük a tűztartóját, tüzet tett rá, arra pedig füstölőszert helyezett, és Mózessel meg Áronnal együtt odaálltak a találkozás sátrának a bejáratához. 19  Amikor Kórah egybegyűjtötte az egész közösséget+ ellenük a találkozás sátrának bejáratához, megjelent Jehova dicsősége az egész közösségnek.+ 20  Jehova ekkor szólt Mózeshez és Áronhoz, ezt mondva: 21  „Váljatok külön+ ettől a közösségtől, hogy kiirthassam+ őket egy szempillantás alatt!” 22  Erre ők arcra borultak, és ezt mondták: „Ó, Isten, mindenféle test szellemének Istene,+ ha csak egy ember vétkezik, az egész közösségre megharagszol?”+ 23  Jehova erre így felelt Mózesnek: 24  „Beszélj a közösséggel, ezt mondva: »Menjetek el Kórah, Dátán és Abirám hajléka körül mindenhonnan!«”+ 25  Felkelt ezután Mózes, és elment Dátánhoz meg Abirámhoz, és Izrael vénei+ is vele mentek. 26  Ekkor beszélt a közösséggel, és ezt mondta: „Kérlek titeket, húzódjatok félre ezeknek a gonosz embereknek a sátrától, és ne érintsetek semmit sem, ami az övék,+ nehogy elsöpörtessetek az ő összes bűnük miatt.” 27  Azok pedig azonnal elmentek Kórah, Dátán és Abirám hajléka mellől, minden oldalról; Dátán és Abirám pedig kijött, megálltak sátruk bejárata előtt feleségeikkel, fiaikkal és kicsinyeikkel együtt.+ 28  Mózes azután ezt mondta: „Erről fogjátok megtudni, hogy Jehova küldött, hogy mindezeket megtegyem,+ s ez nem az én szívemből származik:+ 29  Ha ezek az emberek úgy halnak meg, mint minden ember, s olyan büntetéssel, amit büntetésül kap minden ember,+ akkor nem Jehova küldött engem.+ 30  De ha valami újat teremt Jehova,+ s a föld megnyitja száját, elnyelve őket és mindenüket,+ és élve szállnak alá a seolba,+ akkor meg fogjátok tudni, hogy ezek a férfiak tiszteletlenek voltak Jehovával szemben.”+ 31  És történt, hogy amint befejezte mindezeket a szavakat, kezdett meghasadni alattuk a föld.+ 32  És a föld megnyitotta száját, s elnyelte őket, háznépeiket és minden embert, aki Kórahhoz tartozott, és minden vagyonukat.+ 33  Élve szálltak alá a seolba, ők és minden hozzátartozójuk, s a föld betemette őket,+ úgyhogy kivesztek a gyülekezetből.+ 34  A körülöttük levő izraeliták mind elfutottak az ordítozásukra, ezt mondva: „Félünk, hogy a föld minket is elnyel!”+ 35  Ezután tűz jött ki Jehovától,+ és megemésztette a füstölőszert felajánló kétszázötven férfit.+ 36  Jehova ekkor szólt Mózeshez, ezt mondva neki: 37  „Mondd meg Eleázárnak, Áron pap fiának, hogy vegye ki a lángok közül a tűztartókat+, és: »Szórd szét ott a tüzet; mert szentek azok, 38  igen, ezeknek az embereknek a tűztartói is, akik saját lelkük ellen vétkeztek.+ Készítsenek belőlük vékony fémlapokat az oltár+ beborítására, mert Jehova előtt mutatták be azokat, ezért szentek lettek; szolgáljanak jelként Izrael fiainak.«”+ 39  Eleázár pap pedig fogta a réz tűztartókat+, amelyeket azok mutattak be, akik elégtek, és vékonyra verték azokat az oltár beborítására 40  — emlékeztetőként Izrael fiainak, hogy idegen+ ember, aki nem Áron utódja, ne közeledjen, hogy füstölőszert füstölögtessen Jehova előtt,+ és senki se váljon olyanná, mint Kórah és a közössége+ —, ahogy mondta neki Jehova Mózes által. 41  Izrael fiainak egész közössége már másnap zúgolódni kezdett Mózes és Áron ellen,+ ezt mondva: „Ti öltétek meg Jehova népét!” 42  És amikor a közösség egybegyűlt Mózes és Áron ellen, akkor a találkozás sátra felé fordultak; és íme, betakarta azt a felhő, és megjelent Jehova dicsősége.+ 43  Mózes és Áron a találkozás sátra elé ment.+ 44  Jehova ekkor így szólt Mózeshez: 45  „Menjetek ki ebből a közösségből, hadd irtsam ki őket egy szempillantás alatt.”+ Erre ők arcra borultak.+ 46  Mózes azután ezt mondta Áronnak: „Fogd a tűztartót, tegyél bele tüzet az oltárról,+ tegyél rá füstölőszert, menj sietve a közösséghez, és végezz értük engesztelést,+ mert harag jött ki Jehova arca elől.+ A csapás már megkezdődött!” 47  Áron azon nyomban fogta, ahogy Mózes mondta, és futott a gyülekezet közé, és íme, a csapás már megkezdődött a nép között. Rátette hát a füstölőszert, és engesztelést végzett a népért. 48  A halottak és az élők között állt.+ A csapás végül megszűnt.+ 49  Tizennégyezer-hétszázan voltak, akik meghaltak a csapás miatt, a Kórah miatt meghaltakon kívül. 50  Amikor Áron végül visszatért Mózeshez a találkozás sátrának bejáratához, a csapás már megszűnt.

Lábjegyzetek