Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

4Mózes 13:1–33

13  Jehova pedig szólt Mózeshez, és ezt mondta:  „Küldj ki férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét,+ amelyet Izrael fiainak adok. Atyáik mindegyik törzséből küldjetek ki egy férfit, akik mind fejedelmek+ közöttük.”  Mózes pedig elküldte őket Párán pusztájából+ Jehova utasítása szerint. Ezek a férfiak mind Izrael fiainak a fejei voltak.  Ez volt a nevük: Rúben törzséből Sammua, Zakkurnak a fia.  Simeon törzséből Sáfát, Hórinak a fia.  Júda törzséből Káleb+, Jefunnénak a fia.  Issakár törzséből Igál, Józsefnek a fia.  Efraim törzséből Hósea+, Núnnak a fia.  Benjámin törzséből Palti, Rafunak a fia. 10  Zebulon törzséből Gaddiel, Szódinak a fia. 11  Józsefnek a törzséből,+ Manassé+ törzsétől Gaddi, Szúszinak a fia. 12  Dán törzséből Ammiél, Gemallinak a fia. 13  Áser törzséből Szetur, Mikáelnek a fia. 14  Naftali törzséből Nahbi, Vofszinak a fia. 15  Gád törzséből Géuel, Mákinak a fia. 16  Ez volt a nevük azoknak a férfiaknak, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki a földet. És Mózes elnevezte Hóseát, Nún fiát Józsuénak+. 17  Amikor Mózes elküldte őket, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, ezt mondta nekik: „Menjetek fel itt a Negebbe+, majd menjetek fel a hegyekbe+. 18  Nézzétek meg, milyen a föld+ és a nép, mely ott lakik, erős-e vagy gyenge, kevesen vannak-e vagy sokan; 19  s hogy milyen a föld, ahol laknak, jó-e vagy rossz, hogy a városok, amelyekben laknak, táborok-e vagy erődítmények; 20  és hogy milyen a föld, kövér-e vagy sovány,+ vannak-e ott fák vagy nincsenek. Legyetek bátrak,+ és hozzatok annak a földnek a gyümölcséből.” Azok a napok éppen az első érett szőlő+ napjai voltak. 21  Felmentek hát, és kikémlelték a földet Cin pusztájától+ a Hamát szélénél+ fekvő Rehobig+. 22  Amikor felmentek a Negebbe,+ eljutottak Hebronba+. Akkoriban Ahimán, Sésai és Talmai+ éltek ott, akik Anáktól+ születtek. Hebront+ pedig hét évvel előbb építették, mint az egyiptomi Coánt+. 23  Amikor Eskol völgyébe*+ érkeztek, lemetszettek ott egy vesszőt egyetlen fürt szőlővel,+ és ketten vitték azt egy rúdon; a gránátalmából+ és a fügéből is vittek. 24  Ezt a helyet Eskol völgyének*+ nevezték el a fürt miatt, amit Izrael fiai ott vágtak le. 25  Végül negyven nap+ múlva visszatértek a föld kikémleléséből. 26  Visszamentek hát, és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez Párán pusztájába, Kádesbe+. Hírt vittek nekik és az egész közösségnek, s megmutatták annak a földnek a gyümölcsét. 27  És beszámoltak neki, ezt mondva: „Bementünk arra a földre, amelyre elküldtél minket, és az valóban tejjel és mézzel folyó föld,+ s ez annak a gyümölcse+. 28  Csakhogy az a nép, mely azon a földön lakik, erős, és a megerősített városok igen nagyok;+ ezenkívül Anák szülötteit is láttuk ott.+ 29  A Negeb+ földjén az amálekiták+ laknak, a hegyekben a hettiták, a jebusziták+ és az amoriták+ laknak, a tenger és a Jordán mentén pedig a kánaániták+ laknak.” 30  Káleb+ ekkor megpróbálta csitítani a népet Mózes előtt, és így szólt: „Menjünk fel rögtön, és biztosan birtokba vesszük, mert le tudjuk győzni.”+ 31  De a férfiak, akik felmentek vele, ezt mondták: „Nem tudunk felmenni az ellen a nép ellen, mert erősebbek, mint mi.”+ 32  És továbbra is rossz híreket+ mondtak Izrael fiainak a földről, melyet kikémleltek, így szólva: „Az a föld, melyen áthaladtunk, hogy kikémleljük, olyan föld, mely megemészti a lakóit; és a népek is, melyeket ott láttunk, mind jól megtermett emberekből állnak.+ 33  És láttuk ott a nefileket is, Anák fiait,+ akik a nefilektől vannak; úgyhogy olyanok voltunk a magunk szemében, mint a szöcskék, és az ő szemükben is ilyenek voltunk.”+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.