Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

4Mózes 10:1–36

10  És szólt Jehova Mózesnek, ezt mondva:  „Készíts magadnak két trombitát+. Vert ezüstből készítsd azokat, és szolgáljanak neked a közösség összehívására+ és a táborok indítására.  Ha mindkettőt megfújják, akkor a megállapodás szerint gyűljön össze veled az egész közösség a találkozás sátrának a bejáratánál.+  Ha csak az egyiket fújják meg, akkor a fejedelmek mint Izrael ezreinek a fejei gyűljenek össze veled a megállapodás szerint.+  Amikor hullámzó trombitaszót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre+ táboroznak.  Amikor másodszor fújtok hullámzó trombitaszót, induljanak el azok a táborok, amelyek délre+ táboroznak. Fújjanak hullámzó trombitaszót minden egyes alkalommal, amikor közülük egy útnak indul.  Ha a gyülekezetet hívjátok össze, fújjátok meg,+ de a trombitaszó ne legyen hullámzó.  Áron fiai, a papok fújják meg a trombitákat+, és időtlen időkig tartó rendeletül legyen ez nektek nemzedékeiteken át.  Ha hadba vonultok földeteken az elnyomóitok ellen, akik szorongatnak benneteket,+ akkor fújjatok riadót a trombitákkal,+ és meg fog emlékezni rólatok Jehova, a ti Istenetek, és megmenekültök ellenségeitektől.+ 10  Örvendezésetek napján,+ ünnepi időszakaitokban,+ valamint hónapjaitok elején+ fújjátok meg a trombitákat égő felajánlásaitok+ és közösségi áldozataitok+ felett; és legyen ez emlékeztető nektek Istenetek előtt. Én vagyok Jehova, a ti Istenetek.”+ 11  Történt, hogy a második évben, a második hónapban,+ a hónap huszadik napján a felhő felemelkedett a Bizonyság hajléka fölül.+ 12  Izrael fiai pedig útnak indultak az indulásuk rendje+ szerint a Sínai-pusztából, majd a felhő megállapodott Párán pusztájában+. 13  Ez volt az első alkalom, hogy Jehova Mózes által adott utasításának megfelelően indultak el.+ 14  Elindult hát először Júda fiainak háromtörzsenkénti beosztású tábora az egész seregével,+ és Nahson+, Amminádábnak a fia állt a sereg élén. 15  Az Issakár fiainak törzséből való sereg élén Netánel+ állt, Cuárnak a fia. 16  A Zebulon fiainak törzséből való sereg élén pedig Eliáb állt, Hélonnak a fia.+ 17  Lebontották a hajlékot,+ és Gerson fiai+ meg Mérári fiai+ mint a hajlék hordozói útnak indultak. 18  Azután útnak indult Rúbennek a háromtörzsenkénti beosztású tábora a seregével,+ és Elicúr+, Sedeurnak a fia állt a sereg élén. 19  A Simeon fiainak törzséből+ való sereg élén Selumiel+ állt, Curisaddainak a fia. 20  A Gád fiainak törzséből való sereg élén pedig Eliasáf+ állt, Déuelnek a fia. 21  Majd útnak indultak a kehátiták mint a szentély hordozói,+ és mire megérkeztek, amazok felállították a hajlékot. 22  És útnak indult Efraim fiainak háromtörzsenkénti beosztású tábora a seregével,+ és Elisáma+, Ammihudnak a fia állt a sereg élén. 23  A Manassé fiainak törzséből+ való sereg élén Gamáliel+ állt, Pédacurnak a fia. 24  A Benjámin fiainak törzséből+ való sereg élén pedig Abidán+ állt, Gideóninak a fia. 25  Az egész tábor utóvédjeként+ Dán fiainak háromtörzsenkénti beosztású tábora indult útnak a seregével,+ és Ahiézer+, Ammisaddainak a fia állt a sereg élén. 26  Az Áser fiainak törzséből+ való sereg élén Págiel+ állt, Okránnak a fia. 27  A Naftali fiainak törzséből+ való sereg élén pedig Ahira+, Énánnak a fia. 28  Így indultak el Izrael fiai a seregeikkel, amikor útra keltek.+ 29  Mózes ekkor ezt mondta Hobábnak, aki a midiánita Réuelnek+, Mózes apósának a fia volt: „Útnak indulunk arra a helyre, amelyről Jehova ezt mondta: »Nektek adom.«+ Gyere velünk, és mi jót teszünk veled,+ mert Jehova is jót mondott Izrael felől.”+ 30  De ő ezt mondta neki: „Nem megyek, hanem visszatérek a saját földemre,+ a rokonaimhoz.” 31  Mózes erre ezt mondta: „Kérlek, ne hagyj el minket, mert te jól tudod, hogy hol táborozhatunk a pusztában; légy a mi szemünk. 32  Ha pedig eljössz velünk,+ akkor bizony amilyen jót tesz velünk Jehova, mi is olyan jót teszünk veled.” 33  Elvonultak hát Jehova hegyétől+ háromnapi járásnyira, Jehova szövetségének a ládája+ pedig háromnapi járásnyira vonult előttük, hogy pihenőhelyet keressen nekik.+ 34  És Jehova felhője+ felettük volt nappal, amikor kivonultak a táborból. 35  Amikor csak a láda elindult, Mózes ezt mondta: „Kelj föl, ó, Jehova, és széledjenek szét ellenségeid!+ Meneküljenek előled, akik mélységesen gyűlölnek!”+ 36  Amikor pedig megpihent, Mózes ezt mondta: „Térj vissza, ó, Jehova, Izrael ezreinek sokaságához+!”

Lábjegyzetek