Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

4Mózes 1:1–54

1  És szólt Jehova Mózesnek a Sínai-pusztában,+ a találkozás sátrában,+ a második hónap első napján, a második évben azután, hogy kijöttek Egyiptom földjéről,+ és ezt mondta:  „Számoljátok össze+ Izrael fiainak egész közösségét a családjaik szerint, atyáik háznépe szerint, számba véve őket a nevük alapján, minden férfit fejenként,  húszévestől fölfelé,+ mindenkit, aki a seregbe vonul Izraelben.+ Vegyétek őket számba a seregeik szerint, te és Áron.  Legyen veletek néhány férfi, törzsenként egy férfi; mindegyik legyen atyái háznépének a feje.+  Ezek pedig a férfiak nevei, akik veletek lesznek: Rúbentől+ Elicúr+, Sedeurnak a fia;  Simeontól+ Selumiel+, Curisaddainak a fia;  Júdától+ Nahson+, Amminádábnak a fia;  Issakártól+ Netánel+, Cuárnak a fia;  Zebulontól+ Eliáb+, Hélonnak a fia; 10  József fiai+ közül: Efraimtól+ Elisáma, Ammihudnak a fia; Manassétól+ Gamáliel, Pédacurnak a fia; 11  Benjámintól+ Abidán+, Gideóninak a fia; 12  Dántól+ Ahiézer+, Ammisaddainak a fia; 13  Ásertől+ Págiel+, Okránnak a fia; 14  Gádtól+ Eliasáf+, Déuelnek a fia;+ 15  Naftalitól+ Ahira+, Énánnak a fia. 16  Ők a közösségből elhívottak, atyáik törzsének a fejedelmei.+ Ők Izrael ezreinek a fejei.”+ 17  Mózes és Áron tehát maguk mellé vették ezeket a név szerint kiválasztott férfiakat. 18  És összegyűjtötték az egész közösséget a második hónap első napján, hogy azok bejegyeztessék leszármazásukat+ családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján, húszévestől fölfelé,+ fejenként, 19  ahogy Jehova parancsolta Mózesnek; ő pedig számba vette+ őket a Sínai-pusztában. 20  Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének a fiai,+ azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján, fejenként, az összes férfi húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 21  akiket számba vettek Rúben törzséből, negyvenhatezer-ötszázan voltak.+ 22  Simeon fiai,+ azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, akiket számba vettek közülük, számba véve őket a nevük alapján, fejenként, az összes férfi húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 23  akiket számba vettek Simeon törzséből, ötvenkilencezer-háromszázan voltak.+ 24  Gád fiai,+ azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 25  akiket számba vettek Gád törzséből,+ negyvenötezer-hatszázötvenen voltak.+ 26  Júda fiai,+ azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 27  akiket számba vettek Júda törzséből, hetvennégyezer-hatszázan voltak.+ 28  Issakár fiai,+ azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 29  akiket számba vettek Issakár törzséből, ötvennégyezer-négyszázan voltak.+ 30  Zebulon+ fiai, azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 31  akiket számba vettek Zebulon törzséből, ötvenhétezer-négyszázan voltak.+ 32  József fiai közül: Efraim fiai,+ azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 33  akiket számba vettek Efraim+ törzséből, negyvenezer-ötszázan voltak.+ 34  Manassé fiai,+ azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 35  akiket számba vettek Manassé törzséből, harminckétezer-kétszázan voltak.+ 36  Benjámin fiai,+ azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 37  akiket számba vettek Benjámin törzséből, harmincötezer-négyszázan voltak.+ 38  Dán fiai,+ azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 39  akiket számba vettek Dán törzséből, hatvankétezer-hétszázan voltak.+ 40  Áser fiai,+ azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 41  akiket számba vettek Áser törzséből, negyvenegyezer-ötszázan voltak.+ 42  Naftali fiai,+ azok leszármazottai családjaik szerint atyáik háznépén belül, számba véve őket a nevük alapján húszévestől fölfelé, mindazok, akik a seregbe vonulnak, 43  akiket számba vettek Naftali törzséből, ötvenháromezer-négyszázan voltak.+ 44  Ezek azok, akiket számba vettek, akiket Mózes számba vett Áronnal meg Izrael fejedelmeivel, a tizenkét férfival együtt. Ők képviselték egyenként atyáik háznépét. 45  Mindazok, akiket számba vettek Izrael fiai közül, atyáik háznépe szerint húszévestől fölfelé, Izraelben mindazok, akik a seregbe vonulnak, 46  igen, mindazok, akiket számba vettek, hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak.+ 47  De a lévitákat+ atyáik törzse szerint nem vették számba közöttük.+ 48  Jehova pedig beszélt Mózessel, és ezt mondta: 49  „Csak Lévi törzsét ne vedd számba, ne számold őket Izrael fiai közé,+ 50  hanem jelöld ki a lévitákat a Bizonyság+ hajléka fölé és minden felszerelési tárgya fölé, minden fölé, ami ahhoz tartozik.+ Ők fogják hordozni a hajlékot és minden felszerelési tárgyát,+ és ők fognak szolgálni+ ott; a hajlék körül táborozzanak.+ 51  Amikor csak útnak indul a hajlék, a léviták bontsák le;+ amikor pedig a hajlék letáborozik, a léviták állítsák fel; ha idegen közeledik hozzá, meg kell halnia.+ 52  Izrael fiai közül mindegyik a maga tábora szerint táborozzon, és minden ember a saját háromtörzsenkénti beosztása szerint,+ az ő seregei szerint. 53  A léviták pedig táborozzanak a Bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag+ Izrael fiainak közössége ellen; és a léviták lássák el szolgálatukat a Bizonyság hajlékánál.”+ 54  És Izrael fiai mindent úgy tettek, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek. Pontosan úgy tettek.+

Lábjegyzetek