Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

3Mózes 26:1–46

26  Ne készítsetek hiábavaló isteneket magatoknak,+ és faragott képmást+ vagy szent oszlopot se állítsatok magatoknak, és kő képmást+ se állítsatok földeteken, hogy meghajoljatok előtte;+ mert én vagyok Jehova, a ti Istenetek.  Tartsátok meg sabbatjaimat,+ és tiszteletteljes félelemmel álljatok szentélyem előtt. Én vagyok Jehova.  Ha rendeleteim szerint jártok, és megtartjátok parancsolataimat, és véghezviszitek azokat,+  akkor én is adok nektek a megfelelő időben esőt,+ és a föld megadja termését,+ és a mező fái is megtermik gyümölcsüket.+  Cséplésetek utoléri a szőlőszüretet, és a szüret utoléri a vetést; jóllakásig eszitek majd kenyereteket,+ és biztonságban laktok a földeteken.+  Békét bocsátok arra a földre,+ és amikor lefekszetek, senki sem rettent meg titeket;+ kipusztítom a veszedelmes vadállatokat arról a földről,+ és kard sem megy át földeteken.+  Üldözni fogjátok ellenségeiteket,+ és azok elhullanak előttetek kard által.  Közületek öten százat fognak üldözni, százan pedig tízezret, és ellenségeitek elhullanak majd előttetek kard által.+  Én pedig felétek fordulok,+ és termékennyé teszlek titeket, megsokasítalak benneteket,+ és megtartom szövetségemet+ veletek. 10  A tavalyi, régi termést fogjátok enni,+ és előhozzátok a régit az új előtt. 11  Hajlékomat közétek helyezem,+ s lelkem nem utál meg benneteket.+ 12  Köztetek fogok járni, és a ti Istenetek leszek,+ ti pedig az én népem lesztek.+ 13  Én vagyok Jehova, a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről, hogy ne szolgáljatok rabszolgáikként,+ és összetörtem igáitok rúdjait, s emelt fővel járattalak titeket.+ 14  De ha nem hallgattok rám, és nem tartjátok meg mind e parancsolatot,+ 15  elvetitek rendeleteimet,+ s lelketek megutálja bírói döntéseimet, és nem cselekszetek minden parancsolatom szerint, hanem még szövetségemet is megszegitek,+ 16  akkor én a következőket teszem veletek: büntetésként rettegést bocsátok rátok, tüdővésszel+, forrólázzal, melyek tönkreteszik a szemet,+ és elepesztik a lelket.+ Hiába fogjátok vetni magotokat, mert ellenségeitek felemésztik.+ 17  Ellenetek fordítom arcomat, és elestek majd ellenségeitek előtt;+ gyűlölőitek taposnak benneteket,+ és menekülni fogtok, mikor senki sem üldöz titeket.+ 18  Ha ti mindezek ellenére sem hallgattok rám, akkor még hétszeresen fenyítelek meg benneteket a bűneitekért.+ 19  Megtöröm erőtök büszkeségét, és olyanná teszem az egeteket, mint a vas,+ földeteket pedig, mint a réz. 20  Hiábavaló lesz erőfeszítésetek, mert földetek nem adja meg termését,+ és a föld fája sem adja meg gyümölcsét.+ 21  És ha továbbra is ellenem jártok, és nem óhajtotok rám hallgatni, akkor hétszeres csapást mérek rátok bűneiteknek megfelelően.+ 22  Elküldöm a mezei vadakat közétek,+ és azok megfosztanak titeket gyermekeitektől,+ kipusztítják háziállataitokat, megritkítanak benneteket, s útjaitok elhagyatottá válnak.+ 23  De ha még ezek által sem hagyjátok, hogy helyreigazítsalak titeket,+ és csak azért is ellenem jártok, 24  akkor bizony én is ellenetek járok,+ és én, igen én, hétszer sújtalak benneteket a bűneitekért.+ 25  Olyan kardot hozok rátok, mely bosszút áll+ a szövetségért+; összegyűltök városaitokban, én pedig járványos betegséget küldök közétek,+ és az ellenség kezébe adattok.+ 26  Amikor eltöröm botjaitokat, amelyekre karika formájú kenyereket szoktak aggatni,+ tíz asszony fogja sütni kenyereteket egyetlen sütőkemencében, és súlyra adják vissza kenyereteket;+ ti pedig esztek, de nem fogtok jóllakni.+ 27  De ha még ennek ellenére sem fogtok rám hallgatni, és csak azért is ellenem jártok,+ 28  akkor én is ellenetek fogok járni dühödten,+ és én, igen én, hétszer foglak megfenyíteni benneteket a bűneitekért.+ 29  Úgyhogy megeszitek ezért fiaitok húsát, és megeszitek lányaitok húsát.+ 30  Meg fogom semmisíteni szent magaslataitokat+, ki fogom vágni füstölőszertartóitokat, és tetemeiteket a mocskos bálványaitok tetemeire vetem.+ Lelkem utálni fog titeket.+ 31  Városaitokat kardélre hányom,+ és szentélyeiteket pusztává teszem,+ nem szívom be többé megnyugtató illatotokat.+ 32  Pusztává teszem azt a földet,+ és ellenségeitek, akik rajta laknak, ámulnak miatta.+ 33  Titeket pedig szétszórlak a nemzetek közé,+ és kardot rántok utánatok;+ földetek pusztává lesz,+ városaitok pedig elhagyatott rommá. 34  Akkor majd lerója a föld a sabbatjait pusztaságának minden napján, míg ellenségeitek földjén vagytok. A föld akkor majd sabbatot tart, mert le kell rónia sabbatjait.+ 35  Pusztaságának minden napján sabbatot fog tartani, mert nem tartott sabbatot a ti sabbatjaitokon, amikor ott laktatok. 36  Akik megmaradnak közületek,+ azoknak gyávaságot adok szívébe ellenségeik földjén. Még a sodródó falevél hangja is elűzi őket, és menekülnek, mintha kard elől menekülnének, és elesnek, pedig senki sem üldözi őket.+ 37  Elbotlik egyik a másikban, mint a kard előtt, pedig senki sem üldözi őket, és nem tudtok majd megállni ellenségeitek előtt.+ 38  Elpusztultok a nemzetek között,+ és ellenségeitek földje felemészt titeket. 39  Akik megmaradnak közületek, elrothadnak+ vétkük miatt ellenségeiteknek a földjén. Sőt, apáik vétkei miatt is,+ velük együtt elrothadnak. 40  Akkor majd megvallják saját vétkeiket+ — és apáik vétkeit —, amelyeket hűtlenségükben követtek el, amikor hűtlenek voltak hozzám, sőt ellenem jártak.+ 41  Én is ellenük jártam,+ és ellenségeik földjére vittem őket.+ Akkor talán körülmetéletlen szívük+ megalázza+ magát, és akkor majd megfizetnek vétkeikért. 42  Én pedig megemlékezem Jákobbal kötött szövetségemről,+ Izsákkal kötött szövetségemről,+ és Ábrahámmal kötött szövetségemről+ is megemlékezem, és arról a földről is megemlékezem. 43  Mindaddig elhagyatott volt tőlük a föld, s lerótta sabbatjait,+ míg pusztán maradt tőlük, és ők maguk is megfizettek vétkükért,+ mert, igen, mert elvetették bírói döntéseimet,+ és lelkük megutálta rendeleteimet.+ 44  Mindennek ellenére, míg ellenségeik földjén lesznek, nem vetem el,+ és nem is utálom meg őket annyira,+ hogy kiirtsam őket, megszegve ezzel a velük kötött szövetségemet,+ mert én vagyok Jehova, az ő Istenük. 45  Megemlékezem értük az elődeikkel kötött szövetségről,+ akiket kihoztam Egyiptom földjéről a nemzetek szeme láttára,+ hogy Istenük legyek. Én vagyok Jehova.«” 46  Ezek a rendelkezések, bírói döntések+ és törvények, melyeket Jehova hozott önmaga és Izrael fiai között a Sínai-hegyen, Mózes által.+

Lábjegyzetek