Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

3Mózes 25:1–55

25  Jehova tovább beszélt Mózeshez a Sínai-hegyen, ezt mondva:  „Beszélj Izrael fiaival, és mondd el nekik: »Ha majd bementek a földre, melyet nektek adok,+ akkor a föld tartson sabbatot Jehovának.+  Hat éven át vesd be szántóföldedet, hat éven át metsszed meg a szőlődet és gyűjtsd be a föld termését.+  A hetedik évben azonban teljes nyugalom sabbatja legyen a földnek,+ Jehova sabbatja. Ne vesd be földedet, és szőlődet se metsszed meg.  Ami az aratáskor kiszóródott gabonaszemekből nő, azt ne arasd le, és metszetlen szőlőd termését se szüreteld le. A teljes nyugalom éve legyen ez a földnek.  A föld sabbatja tápláljon benneteket: neked és rabszolgádnak, meg rabszolganődnek, béresednek és a veled levő telepesnek, akik jövevényként laknak veled,  valamint háziállatodnak és a vadállatnak a földeden. Termése mind szolgáljon eledelül.  Számolj magadnak hét sabbatévet, hétszer hét évet, és a hét sabbatév napjai negyvenkilenc évet tegyenek ki.  És fúvasd meg az erős hangú kürtöt+ a hetedik hónapban, a hónap tizedik napján;+ az engesztelés napján+ fúvassátok meg a kürtöt mindenhol a ti földeteken. 10  Szenteljétek meg az ötvenedik évet, és hirdessetek szabadulást az országban minden ott lakónak.+ Jubileum+ lesz ez nektek, mindenki térjen vissza a birtokára, és mindenki térjen vissza a családjához.+ 11  Jubileum lesz számotokra az ötvenedik év.+ Ne vessetek, és ne is arassátok le, amit az elhullott gabonaszemekből terem a föld, és a metszetlen szőlők gyümölcsét se szüreteljétek le.+ 12  Mert jubileum ez. Legyen szent számotokra. A szántóföldről egyétek a föld termését.+ 13  Ebben a jubileumi évben mindegyikőtök térjen vissza a birtokára.+ 14  Ha eladtok valami árut a társatoknak, vagy vesztek valamit társatok kezéből, ne károsítsátok meg egymást.+ 15  A jubileum utáni évek száma szerint vásárolj társadtól; a termő évek száma szerint adjon el neked.+ 16  Az évek nagy számához képest növelje a vételárat,+ és az évek kis számához képest csökkentse a vételárat, mert a termések számát adja el neked. 17  Senki se károsítsa meg a társát,+ hanem féld Istenedet,+ mert én vagyok Jehova, a ti Istenetek.+ 18  Tegyetek hát eleget rendeleteimnek, tartsátok be bírói döntéseimet, és hajtsátok végre azokat. Akkor biztonságban fogtok lakni azon a földön.+ 19  S a föld meg fogja adni gyümölcsét,+ ti pedig jóllakásig esztek, és biztonságban fogtok lakni rajta.+ 20  Ha netán mégis azt kérdezitek: ,Mit fogunk enni a hetedik évben, ha nem vetünk, és nem gyűjtjük be a termésünket?’,+ 21  áldásomat rendelem akkor rátok a hatodik évben, és háromévnyi termés fog teremni.+ 22  A nyolcadik évben pedig elvetitek a magot, de a régi termést fogjátok enni a kilencedik évig. Míg be nem jön annak a termése, a régit fogjátok enni. 23  A földet nem szabad örökre eladni,+ mert a föld az enyém.+ Ti ugyanis jövevények és telepesek vagytok a szememben.+ 24  Birtokotoknak egész földjén biztosítsátok a jogot, hogy a földet vissza lehessen vásárolni.+ 25  Ha testvéred elszegényedik, és el kell adnia valamit a birtokából, akkor egy közeli hozzátartozója jöjjön el mint kiváltó, és vásárolja vissza, amit testvére eladott.+ 26  Ha pedig valakinek nincs kiváltója, és saját kezével tesz szert annyi nyereségre, hogy kiváltsa, 27  számolja ki az eladás óta eltelt éveket, adja meg a maradék pénzt annak az embernek, akinek eladta, és térjen vissza birtokára.+ 28  De ha saját kezével nem keres annyit, hogy visszafizesse neki, akkor amit eladott, maradjon a vásárló kezében a jubileumi évig+. Majd felszabadul a jubileumkor, ő pedig térjen vissza birtokára.+ 29  Ha egy ember lakóházat ad el fallal körülvett városban, kiváltási joga tartson az eladás évének leteltéig. Egy éven át legyen joga kiváltani.+ 30  De ha nem vásárolja vissza a teljes év elteltéig, akkor a fallal körülvett városban lévő ház legyen örökre a vásárló tulajdona nemzedékein át. Nem szabadul fel jubileumkor. 31  De a fallal körül nem vett települések házait az ország mezejének részeként kell számítani. Érvényes rájuk a kiváltási jog+, és a jubileumkor+ felszabadulnak. 32  A léviták városaiban, az ő tulajdonukban levő városok+ házainak esetében időtlen időkig megmarad a kiváltási joguk a lévitáknak.+ 33  Ha valahol nem vásárolja vissza valaki a léviták tulajdonát, a birtokának városában eladott ház ugyancsak felszabadul a jubileumkor,+ mert a léviták városaiban levő házak az ő tulajdonuk Izrael fiai között.+ 34  A városaikhoz tartozó legelőket+ azonban nem adhatják el, mert az az ő tulajdonuk időtlen időkig. 35  Ha testvéred elszegényedik és tönkremegy melletted,+ akkor viseld gondját.+ Mint jövevény+ vagy telepes éljen melletted. 36  Ne végy tőle kamatot vagy uzsorát,+ hanem féld a te Istenedet;+ és éljen a te testvéred melletted. 37  Ne add neki pénzed kamatra,+ és ne add neki ételed uzsoráért. 38  Én vagyok Jehova, a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból,+ hogy nektek adjam Kánaán földjét, és hogy Istenetek legyek.+ 39  Ha testvéred elszegényedik melletted, és el kell adnia magát neked,+ ne végeztess vele rabszolgamunkát.+ 40  Mint béres legyen nálad,+ mint egy telepes. A jubileumi évig szolgáljon nálad. 41  Azután felszabadul tőled ő és a fiai is vele együtt, visszatér családjához, és vissza kell térnie ősatyáinak a birtokára.+ 42  Mert az én rabszolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről.+ Ne adják el magukat, mint ahogy a rabszolgákat szokták. 43  Ne taposd el őt zsarnoki módon,+ hanem féld a te Istenedet.+ 44  A titeket körülvevő nemzetek közül való legyen a te rabszolgád és rabszolganőd, tőlük vásárolhattok rabszolgát és rabszolganőt. 45  A telepesek fiaitól, akik jövevényként laknak köztetek,+ tőlük is vásárolhattok, és a családjaiktól, melyek veletek vannak, s akiket a földeteken szültek; legyenek ők a tulajdonaitok. 46  Hagyjátok őket örökségül a fiaitokra utánatok, hogy időtlen időkig örököljék őket tulajdonként.+ Őket dolgoztathatjátok, de testvéreiteket, Izrael fiai közül egyik a másikat ne tapossa el zsarnoki módon.+ 47  De ha melletted a jövevény vagy telepes keze meggazdagszik, a testvéred pedig elszegényedik mellette, s el kell adnia magát a melletted levő jövevénynek vagy telepesnek, vagy a jövevény egyik családtagjának, 48  miután eladta magát,+ az ő esetében megmarad a kiváltási jog.+ Egyik testvére visszavásárolhatja.+ 49  Nagybátyja vagy nagybátyjának a fia visszavásárolhatja, vagy bármely vérrokona,+ valaki a családjából visszavásárolhatja. Vagy ha saját keze gazdagszik meg, ő maga is visszavásárolhatja magát.+ 50  Számoljon vásárlójával attól az évtől kezdve, hogy eladta magát neki, egészen a jubileumi+ évig, és az eladási ára feleljen meg az évek számának.+ Amint a béres napjait szokták számolni, úgy maradjon nála.+ 51  Ha még sok év van hátra, akkor ahhoz képest fizesse meg kiváltási árát megvásárlásának árán felül. 52  De ha csak kevés marad hátra a jubileumi évig, akkor végezzen számítást önmagáért.+ Éveinek számához képest fizesse meg kiváltási árát. 53  Maradjon nála béresként+ évről évre. El ne tapossa őt zsarnoki módon+ a szemed előtt. 54  Ha ellenben nem tudja visszavásárolni magát ilyen feltételekkel, akkor majd felszabadul a jubileumi évben,+ ő is, és a fiai is vele együtt. 55  Mert Izrael fiai rabszolgák számomra. Az én rabszolgáim ők,+ akiket kihoztam Egyiptom földjéről.+ Én vagyok Jehova, a ti Istenetek.+

Lábjegyzetek