Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Korintusz 9:1–15

9  A szentek iránti szolgálatról+ pedig fölösleges írnom nektek,  mert ismerem készséges gondolkodásotokat, amellyel dicsekszem felőletek a makedónoknak, hogy Akhája most már egy éve+ készen áll, és buzgalmatok a legtöbbjüket föllelkesítette.  Mindamellett elküldöm a testvéreket, hogy a felőletek való dicsekvésünk ne bizonyuljon üresnek ebben a vonatkozásban, hanem hogy valóban készen legyetek,+ mint ahogy többször is mondtam, hogy úgy lesztek.  Máskülönben, ha esetleg jönnének velem makedónok, és készületlenül találnának benneteket, mi valamiképpen szégyent vallanánk — hogy ne mondjuk, ti is — ebben a bizonyosságunkban.  Szükségesnek véltem tehát bátorítani a testvéreket, hogy menjenek el előre hozzátok, és készítsék elő a ti előre megígért bőkezű ajándékotokat,+ hogy ily módon úgy legyen az készen, mint bőkezű ajándék, és ne mint valami kierőszakolt dolog.+  Ami pedig ezt illeti: aki szűken vet,+ szűken is fog aratni, és aki bőven vet,+ bőven is fog aratni.  Mindenki úgy cselekedjen, ahogy eltökélte szívében, ne kelletlenül+ vagy kényszerűségből, mert a vidám adakozót szereti az Isten.+  Az Isten továbbá képes bőségessé tenni irántatok minden ki nem érdemelt kedvességét, hogy miközben mindig mindennel teljesen el vagytok látva, bőségetek legyen minden jó cselekedetre.+  (Mint ahogy meg van írva: „Bőséggel osztogatott, adott a szegényeknek, igazságossága megmarad örökké.”+ 10  Aki pedig bőségesen ad magot a magvetőnek, és kenyeret ennivalóul,+ megadja és megsokasítja majd nektek a vetőmagot, és gyarapítani fogja igazságosságotok+ terméseit.) 11  Mindenben gazdagodtok mindenfajta nagylelkűségre, ami az Isten iránti hála kinyilvánítását eredményezi általunk;+ 12  mert e nyilvános szolgálat teljesítése nemcsak a szentek szükségét+ tölti be bőségesen, hanem az Isten iránti hála kinyilvánításában is gazdaggá tesz. 13  E szolgálat bizonyítéka miatt dicsőítik ők az Istent, mert alávetitek magatokat a Krisztusról szóló jó hírnek,+ amint ezt ki is jelentitek nyilvánosan, és mert nagylelkűek vagytok a nekik és mindenkinek adott hozzájárulásotokban;+ 14  és értetek való könyörgéssel vágyakoznak utánatok az Isten rajtatok nyugvó, kimagasló ki nem érdemelt kedvessége+ miatt. 15  Hála legyen az Istennek az ő leírhatatlan ajándékáért!+

Lábjegyzetek