Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Korintusz 8:1–24

8  Hírt adunk pedig nektek, testvérek, az Istennek arról a ki nem érdemelt kedvességéről, amely Makedónia+ gyülekezeteinek adatott,  hogy egy nagy próbatétel idején, nyomorgattatás közepette, örömük bősége és mélységes szegénységük bőségessé tette nagylelkűségük gazdagságát.+  Mert tényleges képességük szerint,+ igen, bizonyságot teszek róla, hogy tényleges képességükön felül volt ez,  miközben önszántukból folyton könyörögtek nekünk sok kérleléssel a kedves adakozás kiváltságáért és a szenteknek szánt szolgálatban való részességért.+  És nem csupán úgy, ahogy reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak,+ és nekünk is, Isten akarata által.  Ez arra indított minket, hogy bátorítsuk Tituszt,+ hogy mivel ő kezdte el közöttetek, úgy ő is fejezze be kedves adományotok gyűjtését.  De mint ahogy mindenben bővelkedtek+ — hitben, szóban, ismeretben+, minden komoly igyekvésben és ebben az irántatok való szeretetünkben —, úgy e kedves adakozásban is bővelkedjetek!  Nem úgy szólok, mint aki parancsot ad nektek,+ hanem mások komoly igyekvését tekintetbe véve, és hogy kipróbáljam szeretetetek igaz voltát.  Mert ismeritek Jézus Krisztus, a mi Urunk ki nem érdemelt kedvességét, hogy noha gazdag volt, szegénnyé lett értetek,+ hogy ti gazdaggá+ legyetek az ő szegénysége által. 10  És véleményt mondok ebben:+ mert hasznotokra válik ez a dolog,+ tekintve, hogy nemcsak cselekedni kezdtetek el már egy éve, hanem akarni is a cselekvést;+ 11  most tehát a megcselekvését is vigyétek véghez, hogy amint a készség megvolt a cselekedni akarásra, úgy a véghezvitele is meglegyen abból, amitek van. 12  Mert ha a készség megvan már, az leginkább aszerint elfogadható, amije van az embernek,+ nem aszerint, amije nincs. 13  Mert nem úgy értem, hogy másoknak könnyű legyen,+ nektek pedig nehéz, 14  hanem hogy kiegyenlítve, most a ti fölöslegetek ellensúlyozza az ő hiányukat, hogy majd az ő fölöslegük is ellensúlyozza a ti hiányotokat, hogy kiegyenlítődés legyen.+ 15  Mint ahogy meg van írva: „Akinek sok volt, annak nem volt túl sok, és akinek kevés volt, annak nem volt túl kevés.”+ 16  Hála legyen pedig az Istennek, amiért ugyanazt a komoly igyekvést adta Titusz+ szívébe irántatok, 17  mert válaszolt ő a bátorításra is, de mivel nagyon komolyan igyekvő, önszántából megy hozzátok. 18  Vele együtt pedig elküldjük azt a testvért is, akit szerte az összes gyülekezetben dicsérnek a jó hír hirdetéséért. 19  És a gyülekezetek útitársunknak is kinevezték+ őt e kedves ajándék ügyében, mellyel az Úr dicsőségére+ és a mi készséges gondolkodásunk+ bizonyítékaként kell szolgálnunk. 20  Így elkerüljük, hogy bárki is kifogást emeljen+ ellenünk e bőkezű hozzájárulással+ kapcsolatban, amellyel nekünk kell szolgálnunk. 21  Mert „gondunk van a tisztességes dolgokra, nemcsak Jehova színe előtt, hanem az emberek színe előtt is”.+ 22  Ezenfelül elküldjük velük azt a testvérünket, akit próbatétel által gyakran találtunk sok mindenben komolyan igyekvőnek, de aki most még sokkal inkább komolyan igyekvő a belétek vetett nagy bizalmának köszönhetően. 23  Ha azonban Tituszt illetően van valami kérdés: ő részestárs velem és munkatárs+ az érdeketekben; vagy ha a testvéreinket illetően: gyülekezetek apostolai ők, és Krisztus dicsősége. 24  Mutassátok hát meg nekik a gyülekezetek színe előtt szeretetetek+ bizonyítékát, és annak bizonyítékát, amivel dicsekedtünk+ felőletek.

Lábjegyzetek