Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Korintusz 12:1–21

12  Dicsekednem kell. Nem hasznos ez; de át fogok térni az Úr természetfölötti látomásaira+ és kinyilatkoztatásaira.  Ismerek egy Krisztussal egységben levő embert, aki tizennégy évvel ezelőtt — hogy a testben-e, nem tudom, vagy a testen kívül, nem tudom; az Isten tudja — elragadtatott+ mint ilyen a harmadik égig.  Igen, ismerek egy ilyen embert — hogy a testben-e vagy a testtől külön,+ nem tudom; az Isten tudja —,  hogy elragadtatott a paradicsomba,+ és kimondhatatlan szavakat hallott, melyeket embernek nem szabad szólnia.  Ilyen emberrel fogok én dicsekedni, önmagammal pedig nem fogok dicsekedni, kivéve a gyöngeségeimmel.+  Mert ha bármikor is dicsekedni akarok,+ nem leszek esztelen, mert az igazságot fogom mondani. De megtartóztatom magamat, hogy senki ne írjon többet a javamra, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem,  pusztán a kinyilatkoztatások túláradó mértéke miatt. Ezért, hogy ne érezzem magamat túlontúl felmagasztalva,+ tövis adatott a testembe,+ Sátán angyala, hogy üssön engem, nehogy túlontúl fel legyek magasztalva.  Emiatt háromszor+ kérleltem az Urat, hogy távozzon az el tőlem,  ámde ő megmondta nekem: „Elég+ neked az én ki nem érdemelt kedvességem; mert az én erőm gyöngeségben válik tökéletessé.”+ Szíves örömest fogok tehát inkább a gyöngeségeimmel dicsekedni,+ hogy a Krisztus ereje megmaradjon fölöttem, mint egy sátor. 10  Kedvemet lelem azért a gyöngeségekben, bántalmakban, szorult helyzetekben, üldöztetésekben és nehézségekben Krisztusért. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős.+ 11  Esztelenné váltam. Ti kényszerítettetek rá,+ mert nektek kellett volna engem ajánlanotok. Mert semmiben sem bizonyultam alábbvalónak a ti fölöttébb kiváló+ apostolaitoknál, még ha semmi vagyok is.+ 12  Igen, egy apostol+ jelei mentek végbe köztetek teljes kitartás által,+ jelek, előjelek és hatalmas cselekedetek által.+ 13  Mert milyen tekintetben lettetek ti kevesebbek, mint a többi gyülekezet, kivéve, hogy én magam nem váltam nektek teherré?+ Bocsássátok meg nekem kedvesen ezt a helytelenséget. 14  Íme! Ez a harmadik alkalom,+ hogy kész vagyok elmenni hozzátok, ámde nem fogok teherré válni. Mert nem azt keresem, ami a tiétek,+ hanem titeket; mert nem a gyermekek+ tartoznak félretenni a szüleiknek, hanem a szülők a gyermekeiknek.+ 15  A magam részéről szíves örömest hozok áldozatot, és magamat is feláldozom a lelketekért.+ Ha én jobban szeretlek titeket, akkor engem kevésbé kell szeretni? 16  De akárhogy legyen is, nem terheltelek meg titeket.+ Mindamellett azt mondjátok, „agyafúrt” voltam, és „ármánykodással” fogtalak meg benneteket.+ 17  Ami azokat illeti, akiket elküldtem hozzátok, tán csak nem használtalak ki titeket valamelyikük által? 18  Biztattam Tituszt, és elküldtem vele a testvért. Talán bizony kihasznált benneteket Titusz?+ Nem ugyanabban a szellemben+ jártunk? Nem ugyanazon a nyomdokon? 19  Egész idő alatt azt gondoltátok, hogy a védekezésünket adjuk elő nektek? Isten előtt beszélünk Krisztussal egységben. De szeretteim, minden az épülésetekért van.+ 20  Félek ugyanis, hogy amikor megérkezem,+ valahogyan nem úgy talállak majd benneteket, ahogy óhajtanálak, én meg nem olyannak bizonyulok számotokra, amilyennek ti óhajtanátok, hanem ehelyett valamiképpen viszálykodás, féltékenység+, haragkitörések, perlekedések, rossznyelvűsködések, sugdosások, felfuvalkodás, zűrzavaros állapotok lesznek.+ 21  Ha ismét odamegyek, lehet, hogy még megaláz köztetek az én Istenem, és keseregnem kell sok olyan miatt, aki korábban vétkezett,+ de nem tanúsított megbánást tisztátalansága, paráznasága+ és gátlástalan viselkedése+ miatt, amelyet gyakorolt.

Lábjegyzetek