Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Korintusz 11:1–33

11  Bárcsak elviselnétek tőlem valami kis esztelenséget!+ De hiszen el is viseltek engem!  Mert féltékeny vagyok értetek Isten szerinti féltékenységgel,+ mivel személyesen ígértelek benneteket feleségül+ e g y férjnek,+ hogy mint tiszta+ szüzet mutassalak be titeket a Krisztusnak.+  De félek, hogy amint a kígyó tévútra vezette Évát+ a maga ravaszságával, úgy valami módon a ti elmétek is megromolhat,+ és eltávolodhat a Krisztushoz illő őszinteségtől és tisztaságtól.+  Mert az a helyzet, hogy ha valaki odamegy, és más Jézust prédikál, mint akit mi prédikáltunk,+ vagy más szellemet kaptok,+ mint amit kaptatok, vagy más jó hírt,+ mint amit elfogadtatok, könnyen elviselitek őt.+  Mert azt tartom, hogy én semmiben sem bizonyultam alábbvalónak+ a ti fölöttébb kiváló+ apostolaitoknál.  De még ha a beszédben avatatlan vagyok is,+ bizonyosan nem az ismeretben,+ hanem minden módon nyilvánvalóvá tettük azt nektek mindenben.+  Vagy bűnt követtem el azzal, hogy megaláztam magamat,+ hogy ti felmagasztaltassatok, mert költségmentesen+ és örömest hirdettem nektek az Isten jó hírét?  Más gyülekezeteket raboltam meg azzal, hogy elfogadtam létfenntartásomhoz szükséges dolgokat, hogy nektek szolgáljak;+  és ennek ellenére, amikor ott voltam nálatok, és szükségbe jutottam, senkinek sem váltam teherré,+ mert a Makedóniából+ jött testvérek bőségesen pótolták hiányomat. Igen, minden módon őrizkedtem attól, hogy a terhetekre legyek, és őrizkedni is fogok.+ 10  Krisztus igazsága+ az esetemben, hogy e dicsekvésemnek+ nem fognak véget vetni Akhája tájékain. 11  Miért? Mert nem szeretlek benneteket? Az Isten tudja, hogy szeretlek titeket.+ 12  Amit pedig teszek, azt tenni is fogom,+ hogy megfosszam az ürügytől azokat, akik ürügyet akarnak arra, hogy egyenlőnek találtassanak velünk abban a tisztségben, amellyel dicsekednek. 13  Mert az ilyenek hamis apostolok, csalárd munkások,+ akik Krisztus apostolaivá változtatják át magukat.+ 14  Nem is csoda, mert maga Sátán is folyton átváltoztatja magát a világosság angyalává.+ 15  Egyáltalán nem nagy dolog hát, ha a szolgái+ is folyton átváltoztatják magukat az igazságosság szolgáivá. De a végük a cselekedeteik szerint lesz.+ 16  Ismét mondom: senki ne gondolja, hogy esztelen vagyok. Ha pedig mégis azt gondoljátok, fogadjatok el még mint esztelent is, hogy én is dicsekedhessek egy kicsit.+ 17  Amit beszélek, nem az Úr példája szerint beszélem, hanem mintegy esztelenségben, e dicsekvésre jellemző túlzott magabiztosságban.+ 18  Mivel sokan dicsekednek a test szerint,+ én is dicsekedni fogok. 19  Mert örömest elviselitek az eszteleneket, tekintve, hogy ti ésszerűek vagytok. 20  Igen, bárkit elviseltek, aki rabszolgává tesz+ benneteket, bárkit, aki felemészti, amitek van, bárkit, aki elragadja, amitek van, bárkit, aki fölétek emeli magát, bárkit, aki arcul üt titeket.+ 21  Gyalázatunkra mondom ezt, mintha a mi helyzetünk erőtlen lett volna. De ha valaki más bátran cselekszik valamiben — esztelenül beszélek+ —, én is bátran cselekszem abban. 22  Héberek ők? Én is.+ Izraeliták? Én is. Ábrahám magva ők? Én is.+ 23  Krisztus szolgái? Úgy felelek, akár egy őrült: én még kiemelkedőbb módon az vagyok+ — több fáradozásban,+ többször börtönben,+ ütésekben rendkívüli mértékben, gyakran közel a halálhoz.+ 24  Zsidóktól ötször kaptam egy híján negyven botütést,+ 25  háromszor megvesszőztek,+ egyszer megköveztek,+ háromszor hajótörést szenvedtem,+ egy éjt és egy napot a mély vizekben töltöttem; 26  gyakran utazásokban, veszélyekben folyók miatt, veszélyekben útonállók miatt,+ veszélyekben a saját nemzetségemtől,+ veszélyekben a nemzetektől,+ veszélyekben a városban,+ veszélyekben a pusztában, veszélyekben tengeren, veszélyekben hamis testvérek között, 27  fáradozásban és vesződségben, gyakran álmatlan éjszakákban,+ éhségben és szomjazásban,+ sokszor az eledeltől+ való tartózkodásban, hidegben és mezítelenségben. 28  E külsőleges dolgokon kívül ott van még, ami nap mint nap rám zúdul: az összes gyülekezetért való aggodalom.+ 29  Kicsoda gyönge,+ hogy én ne volnék gyönge? Kit botránkoztatnak meg, hogy én ne lennék felháborodva? 30  Ha dicsekedni kell, azokkal fogok dicsekedni,+ amik a gyengeségemmel kapcsolatosak. 31  Az Úr Jézus Istene és Atyja, igen, az, aki örökké dicsérendő, tudja, hogy nem hazudok. 32  Damaszkuszban az Aretász király alá tartozó kormányzó őrizte a damaszkusziak városát, hogy elfogjon,+ 33  de a falban levő egyik ablakon át leengedtek egy vesszőkosárban,+ és megmenekültem a kezéből.

Lábjegyzetek