Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Timóteusz 2:1–26

2  Te azért, gyermekem+, továbbra is erősödjél+ a Krisztus Jézussal kapcsolatos ki nem érdemelt kedvességben+,  amiket pedig tőlem hallottál sok tanú által alátámasztva,+ bízd rá hű emberekre, akik a maguk részéről képesítettek lesznek mások tanítására+.  Krisztus Jézus jó katonájaként+ vedd ki részedet a rossz elszenvedéséből.+  Senki, aki katonáskodik+, nem elegyedik bele az élet üzleti ügyeibe;+ hogy elnyerje annak helyeslését, aki őt katonának fogadta.  Ezenfelül, még a játékokon is, ha valaki küzd,+ nem koronázzák meg, csak ha a szabályok szerint küzdött.  A keményen dolgozó földművesnek elsőként kell részesednie a gyümölcsökből.+  Állandóan gondolj arra, amit mondok; az Úr megadja majd neked a tisztánlátást+ mindenben.  Emlékezz rá, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül,+ és Dávid magvából való volt+ a jó hír szerint, melyet prédikálok,+  s amelyért elszenvedem a rosszat egészen a rabbilincsekig,+ mint valami gonosztevő. Ámde az Isten szava nincsen megkötözve.+ 10  Ezért továbbra is kitartással tűrök mindent a választottakért,+ hogy ők is elnyerjék a megmentést, amely egységben van Krisztus Jézussal, örök dicsőséggel együtt.+ 11  Megbízható ez a beszéd:+ bizonyos, hogy ha vele együtt meghaltunk, vele együtt élni is fogunk;+ 12  ha továbbra is kitartunk, vele együtt uralkodni is fogunk mint királyok;+ ha megtagadjuk+, ő is meg fog tagadni minket; 13  ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad,+ mert nem tagadhatja meg önmagát. 14  Folyton emlékeztesd+ őket ezekre, meghagyva+ nekik tanúként+ az Isten előtt, hogy ne folytassanak szóharcokat,+ aminek semmi, de semmi haszna, mivel romlásba juttatja azokat, akik figyelnek. 15  Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy helyeselten+ mutasd be magadat az Istennek, mint olyan munkás+, akinek nincs miért szégyenkeznie,+ aki helyesen használja az igazság szavát.+ 16  Kerüld azonban az üres beszédeket, melyek sértik azt, ami szent;+ mert egyre messzebbre mennek majd az istentelenségben,+ 17  és szavuk úgy fog terjedni, akár az üszök.+ Ezek közül való Himéneusz és Filétusz.+ 18  Ezek az emberek eltértek az igazságtól,+ azt mondva, hogy a feltámadás már megtörtént,+ és feldúlják némelyek hitét.+ 19  Mindamellett az Isten szilárd alapja megáll,+ és a pecsétje ez: „Jehova ismeri azokat, akik hozzá tartoznak”,+ és: „Fordítson hátat az igazságtalanságnak+ mindenki, aki Jehova nevét említi+.” 20  Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából meg cserépből valók is, és némelyek tisztes célra, mások pedig tisztességet nélkülöző célra valók.+ 21  Ha tehát valaki tisztán tartja magát az utóbbiaktól, tisztes célra való edény lesz, megszentelt, hasznos a tulajdonosának, minden jó cselekedetre felkészített.+ 22  Menekülj hát a fiatalkorral járó kívánságoktól,+ törekedj pedig az igazságosságra,+ a hitre, a szeretetre, a békére+ azokkal együtt, akik tiszta szívből+ hívják segítségül az Urat. 23  Továbbá, a kérdések felőli bolond és tudatlan vitákat utasítsd el,+ tudva, hogy harcokat idéznek elő.+ 24  Az Úr rabszolgája pedig ne harcoljon,+ hanem legyen mindenkihez gyöngéd,+ tanításra képesített,+ olyan, aki visszafogja magát rossz körülmények között,+ 25  és szelídséggel oktatja a kedvezőtlen beállítottságúakat;+ mert ki tudja, az Isten talán megbánást ad nekik,+ amely az igazság pontos ismeretéhez vezet,+ 26  és talán észre térnek az Ördög csapdájából+, tekintve, hogy élve elfogta őket+ az akaratának a cselekvésére.

Lábjegyzetek