Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Timóteusz 1:1–18

1  Pál, Krisztus Jézus apostola Isten akarata által+, a Krisztus Jézussal egységben+ levő élet ígérete+ szerint,  Timóteusznak, a szeretett gyermeknek:+ Ki nem érdemelt kedvesség, irgalmasság, béke legyen Istentől, az Atyától, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!+  Hálás vagyok az Istennek, akinek szent szolgálatot végzek+ — mint ősatyáim+ — tiszta lelkiismerettel+, hogy soha nem szűnök meg megemlékezni rólad könyörgéseimben,+ és éjjel-nappal  vágyakozni, hogy lássalak téged,+ amint megemlékezem könnyeidről, hogy beteljek örömmel.  Mert visszagondolok a hitre+, amely megvan benned minden képmutatás nélkül+, és amely először nagyanyádban, Loiszban és édesanyádban, Eunikéban lakott, de amely — bizonyos vagyok benne — tebenned is megvan.  Ezért emlékeztetlek, hogy éleszd föl, mint valami tüzet+, az Isten ajándékát+, amely kezem reád tétele által+ van benned.  Mert az Isten nem gyávaság szellemét adta nekünk,+ hanem erőét+, szeretetét és józan gondolkodásét+.  Ne szégyelld hát a mi Urunkról való tanúságot,+ és engem se, aki rab vagyok őérte,+ hanem vedd ki részedet a rossz elszenvedéséből+ a jó hírért Isten ereje+ szerint.  Ő megmentett+ minket, és elhívott bennünket szent elhívással,+ nem a mi cselekedeteink miatt,+ hanem saját szándéka és ki nem érdemelt kedvessége miatt. Ez hosszú-hosszú idők előtt megadatott nekünk Krisztus Jézusban,+ 10  most pedig világosan láthatóvá vált a mi Megmentőnknek, Krisztus Jézusnak a nyilvánvalóvá válása+ által, aki eltörölte a halált,+ világosságot+ bocsátott pedig az életre+ és a romlatlanságra+ a jó hír+ által, 11  amelyért prédikálónak, apostolnak és tanítónak neveztek ki engem.+ 12  Ezért szenvedem+ is ezeket, de nem szégyenkezem+. Mert ismerem azt, akinek hiszek, és bizonyos vagyok abban, hogy amit letétbe helyeztem nála, azt képes megőrizni+ addig a napig.+ 13  Továbbra is tartsd meg az egészséges+ szavak mintáját, melyeket tőlem hallottál, a Krisztus Jézusba vetett hittel és az iránta érzett szeretettel.+ 14  E kiváló letétet+ őrizd meg a bennünk lakó szent szellem által.+ 15  Azt tudod, hogy az Ázsia tartományban+ levők mind elfordultak tőlem.+ Ezek közül való Figélusz és Hermogenész. 16  Adjon az Úr irgalmasságot Onéziforusz háznépének+, mert ő gyakran szerzett nekem felüdülést,+ és nem szégyellte láncaimat+. 17  Ellenkezőleg, amikor történetesen Rómában volt, szorgalmasan keresett engem, és meg is talált.+ 18  Adja meg neki az Úr, hogy irgalmasságot+ találjon Jehovánál azon a napon.+ Mindazokat a szolgálatokat pedig, amelyeket Efézusban tett, ismered te nagyon jól.

Lábjegyzetek