Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Sámuel 9:1–13

9  És Dávid így szólt: „Van-e még valaki, aki megmaradt Saul házából, hogy szerető-kedvességgel+ bánhassak vele Jonatánért+?”  Volt pedig Saul házának egy szolgája, akinek Ciba+ volt a neve. Oda is hívták őt Dávidhoz, és a király így szólt hozzá: „Te vagy-e Ciba?”, mire ő ezt mondta: „Szolgád vagyok.”  A király akkor így szólt: „Nincs már senki Saul házából, hogy kimutathatnám iránta Isten szerető-kedvességét?”+ Ciba erre ezt mondta a királynak: „Van még Jonatánnak egy sánta fia.”+  A király akkor megkérdezte tőle: „Hol van?” Ciba így felelt a királynak: „Íme, Mákirnak+, Ammiél fiának a házában, Lo-Debárban+.”  Dávid király erre tüstént elküldött érte, és elhozatta őt Lo-Debárból, Mákirnak, Ammiél fiának a házából.  Amikor Mefibóset, Jonatánnak, Saul fiának a fia bement Dávidhoz, rögtön arcra vetette magát és leborult+. Dávid ekkor így szólt: „Mefibóset!”, mire ő ezt mondta: „Itt van a te szolgád.”  Dávid aztán így szólt hozzá: „Ne félj, mert szerető-kedvességgel+ fogok bánni veled apádért, Jonatánért.+ Visszaadom neked Saul nagyapád minden földjét+, te pedig mindig az én asztalomnál fogsz kenyeret enni.”+  Erre az leborult, és ezt mondta: „Mi a te szolgád, hogy egy magamfajta holt eb+ felé fordítod arcodat?”  A király ekkor odahívta Cibát, Saul szolgáját, és így szólt hozzá: „Mindazt, ami Saulé és egész házáé volt, odaadom+ urad unokájának. 10  Műveld meg számára a földet fiaiddal és szolgáiddal, takarítsd be a termést, és szolgáljon az eledelül azoknak, akik urad unokájához tartoznak, és egyenek. De Mefibóset, uradnak unokája mindig az én asztalomnál fog kenyeret enni.”+ Cibának pedig tizenöt fia és húsz szolgája volt.+ 11  Ciba erre így szólt a királyhoz: „Pontosan úgy fog cselekedni a szolgád, ahogy megparancsolja uram királyom az ő szolgájának: de Mefibóset+ az én asztalomnál eszik kenyeret, mint a király fiainak egyike.” 12  Mefibósetnek pedig volt egy kisfia, akit Mikának+ hívtak, és mindazok, akik Ciba házában laktak, Mefibóset szolgái voltak. 13  Maga Mefibóset Jeruzsálemben lakott, mert mindig a király asztalánál evett;+ és mindkét lábára sánta volt.+

Lábjegyzetek