Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Sámuel 5:1–25

5  Idővel Izrael törzsei mind elmentek Dávidhoz+ Hebronba+, és ezt mondták: „Íme, mi csontod és húsod vagyunk.+  Tegnap is, és azelőtt is,+ amikor még Saul volt a király felettünk, te voltál az, aki ki- és bevezette Izraelt.+ Jehova így szólt hozzád: »Te fogod terelgetni+ népemet, Izraelt, és te leszel Izrael vezetője+.«”  Izrael vénei+ tehát mindnyájan elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid király szövetséget+ kötött velük Hebronban Jehova előtt. Ezután fölkenték+ Dávidot Izrael királyává.+  Dávid harmincéves volt, amikor király lett. Negyven évig+ uralkodott királyként.  Hebronban hét évig és hat hónapig uralkodott királyként Júda felett,+ Jeruzsálemben+ pedig harminchárom évig uralkodott királyként egész Izrael és Júda felett.  A király és az emberei tehát elmentek Jeruzsálembe a jebusziták+ ellen, annak a földnek a lakói ellen, és azok így szóltak Dávidhoz: „Nem fogsz te ide bejutni, hanem a vakok meg a sánták elűznek”,+ mert úgy gondolták: „Nem fog ide bejutni Dávid.”  Ennek ellenére Dávid elfoglalta Sion erődjét,+ azaz Dávid városát+.  Dávid ezért így szólt azon a napon: „Aki csak vágja a jebuszitákat,+ érje el a csatornán+ át a sántákat és a vakokat, akiket gyűlöl Dávid lelke!” Ezért is mondják: „Vak és sánta nem jut be a házba.”  Dávid pedig letelepedett az erődben, és Dávid városa lett annak neve. Dávid akkor építkezni kezdett körös-körül, a Dombtól+ fogva és befelé. 10  Így aztán Dávid egyre nagyobbá lett,+ és Jehova, a seregek Istene+ vele volt.+ 11  Hírám+, Tírusz királya pedig követeket+ küldött Dávidhoz, és cédrusfát+ is, meg famunkásokat és falépítő kőműveseket, és hozzáfogtak, hogy házat építsenek Dávidnak.+ 12  Dávid felismerte, hogy Jehova megszilárdította őt mint Izrael királyát,+ és felmagasztalta+ királyságát népéért, Izraelért.+ 13  Időközben Dávid még vett magának ágyasokat+ és feleségeket+ Jeruzsálemből, miután odament Hebronból; és születtek még Dávidnak fiai és leányai. 14  Ezek a nevei azoknak, akik Jeruzsálemben születtek neki: Sammua+, Sobáb+, Nátán+, Salamon+, 15  Ibhár, Elisua,+ Néfeg+, Jáfia+, 16  Elisáma+, Eljáda és Elifélet.+ 17  És a filiszteusok meghallották, hogy Dávidot fölkenték Izrael királyává.+ Akkor fölvonultak mind a filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Amikor Dávid hírét vette ennek, lement a nehezen megközelíthető helyre.+ 18  A filiszteusok pedig megérkeztek, és ellepték Refaim völgyét+. 19  Dávid akkor megkérdezte+ Jehovát: „Fölvonuljak-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket?” Jehova erre így szólt Dávidhoz: „Vonulj föl, mert bizony kezedbe adom a filiszteusokat.”+ 20  Dávid tehát elment Baál-Perácimba+, és megverte ott őket Dávid. Akkor ezt mondta: „Jehova áttört előttem ellenségeimen,+ mint ahogy rést ütnek a vizek.” Ezért nevezte el azt a helyet Baál-Perácimnak+. 21  Ott is hagyták a bálványaikat+, és Dávid meg az emberei elvitték azokat.+ 22  Később újra fölvonultak a filiszteusok,+ és ellepték Refaim völgyét+. 23  Dávid akkor megkérdezte+ Jehovát, de ő ezt mondta: „Ne vonulj föl. Kerülj a hátuk mögé, és a bákabokrok előtt támadj rájuk.+ 24  És ha majd menetelés zaját hallod a bákabokrok teteje felől, akkor cselekedj határozottan,+ mert akkor kivonul előtted Jehova, hogy megverje a filiszteusok táborát.”+ 25  Dávid úgy is tett, ahogy megparancsolta neki Jehova,+ aztán vágta+ a filiszteusokat Gébától+ egészen Gézerig+.

Lábjegyzetek