Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Sámuel 24:1–25

24  És Jehova haragja ismét+ fellángolt Izrael ellen, amikor valaki felindította ellenük Dávidot, ezt mondva: „Menj, és vedd számba+ Izraelt és Júdát.”  A király erre így szólt Joábhoz+, a seregek vezéréhez, aki nála volt: „Kérlek, járd be Izrael minden törzsét Dántól Beér-Sebáig,+ és írjátok össze a népet.+ Akkor tudni fogom a nép létszámát.”+  Joáb azonban ezt mondta a királynak: „Tegyen hozzá Jehova Istened a néphez százannyit, mint amekkora most, és közben saját szemével lássa ezt uram, a király! De miért leli kedvét ebben uram királyom?”+  A király szava végül is erősebb volt,+ mint Joáb és a seregek vezérei, így hát Joáb és a seregek vezérei kimentek a király színe elől, hogy összeírják+ Izrael népét.  Ezután átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek Aróernél+, a völgy* közepén fekvő várostól jobbra, és elmentek a gáditák felé+ és Jázerbe+.  Aztán eljutottak Gileádba+ és a Tahtim-Hodsi földjére, majd folytatták útjukat Dán-Jaánba, és elkanyarodtak Szidón+ felé.  Utána eljutottak Tírusz+ erődjéhez és a hivviták+ meg a kánaániták minden városába, és elérkeztek a végcélhoz, a júdabeli Negebbe+, Beér-Sebába+.  Így bejárták az egész országot, és kilenc hónap és húsz nap elteltével megérkeztek Jeruzsálembe.  Akkor Joáb átadta a királynak a nép összeírásának számadatait;+ Izraelben nyolcszázezer kardforgató vitéz volt, Júdában pedig ötszázezer férfi volt.+ 10  Dávidot azonban elítélte+ a szíve, miután így számba vette a népet. Ezért ezt mondta Dávid Jehovának: „Igen nagy bűnt követtem el+ azzal, amit tettem. Most azért kérlek, Jehova, engedd el a te szolgád vétkét;+ mert nagyon ostobán cselekedtem.”+ 11  Amikor Dávid reggel fölkelt, Jehova szava így szólt Gád+ prófétához, Dávid látnokához+: 12  „Menj, és mondd meg Dávidnak: »Ezt mondja Jehova: ,Három dolgot vetek reád.+ Válaszd ki magadnak az egyiket, hogy azt tegyem veled.’«”+ 13  Gád tehát bement Dávidhoz, és megmondta neki, így szólva hozzá:+ „Mi jöjjön reád? Hét éven át éhínség legyen országodban,+ három hónapig menekülnöd kelljen ellenségeid elől,+ mert üldöznek, vagy három napig járvány legyen országodban?+ Most hát gondold át, és lásd meg, hogy mit feleljek annak, aki elküldött engem.” 14  Dávid erre így szólt Gádhoz: „Nagyon gyötrődöm emiatt. Hadd essünk inkább Jehova kezébe,+ mert nagy az ő irgalmassága,+ de ember kezébe ne essem.”+ 15  Jehova akkor járványt+ küldött Izraelre reggeltől fogva a meghatározott időig, úgyhogy meghalt a népből hetvenezer ember+ Dántól Beér-Sebáig.+ 16  És az angyal+ kinyújtva tartotta kezét Jeruzsálem felé, hogy pusztulást hozzon rá; Jehova pedig kezdett sajnálatot érezni+ a csapás miatt, ezért így szólt az angyalhoz, aki pusztított a nép között: „Elég! Engedd le a kezed!” Jehova angyala ekkor a jebuszita+ Arauna+ szérűjének közelében volt. 17  És Dávid így szólt Jehovához, amikor látta az angyalt, aki irtotta a népet, igen, így szólt: „Íme, én vétkeztem, és én tettem rosszat, de ezek a juhok+ — ezek mit tettek? Rám sújtson le a kezed,+ kérlek, és apám házára.” 18  Azon a napon később Gád bement Dávidhoz, és ezt mondta neki: „Menj fel, állíts oltárt Jehovának a jebuszita Arauna szérűjén.”+ 19  Dávid tehát felment Gád beszéde szerint, ahogy Jehova megparancsolta.+ 20  Amikor Arauna letekintett, és látta, hogy a király és szolgái jönnek feléje, rögtön kiment Arauna, és arccal a földig meghajolt+ a király előtt.+ 21  Majd így szólt Arauna: „Miért jött uram király a szolgájához?” Dávid erre ezt mondta: „Hogy megvegyem+ tőled a szérűt, és oltárt építsek Jehovának, hogy megszűnjön a népet sújtó csapás+.” 22  Arauna azonban így szólt Dávidhoz: „Vegye csak el uram, a király,+ és ajánlja csak fel, ami jó a szemében. Íme a marhák az égő felajánláshoz, és a cséplőszán meg a marhák szerszámai tűzifának.+ 23  Mindent odaad a királynak Arauna, ó, király!” Ezután így szólt Arauna a királyhoz: „Gyönyörködjön benned Jehova, a te Istened!”+ 24  A király azonban ezt mondta Araunának: „Nem, hanem áron veszem meg tőled,+ és nem mutatok be Jehova Istenemnek ingyen kapott égő áldozatokat.”+ Dávid tehát megvette+ a szérűt és a marhákat ötven ezüstsekelért. 25  És oltárt épített+ ott Dávid Jehovának, majd égő áldozatokat és közösségi áldozatokat ajánlott fel. Jehova ezek után meghallgatta az országért való könyörgéseket,+ úgyhogy megszűnt az Izraelt sújtó csapás.

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.