Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Sámuel 23:1–39

23  Ezek Dávid utolsó szavai:+„Így szól Dávid, Isai fia,+Így szól az az életerős férfi, aki magasra emeltetett,+Jákob Istenének felkentje+,Izrael énekeinek+ kedveltje.   Jehova szelleme beszélt általam,+Az ő szava volt nyelvemen.+   Izrael Istene szólt,Izrael Kősziklája beszélt hozzám:+»Amikor igazságos, aki az emberek fölött uralkodik,+És istenfélelemmel uralkodik,+   Olyan az, mint a reggeli fény, midőn felragyog a nap,+Mint egy felhőtlen reggel.A ragyogás és az eső füvet sarjaszt a földből.«+   Hát nem ilyen az én háznépem Isten előtt?+Hiszen időtlen időkig tartó szövetséget+ rendelt nekem,Melyet mindenestül szépen elrendezett és biztossá tett.+Mivel ebben van minden megmentésem+ és minden gyönyörűségem,Nemde ezért fogja kisarjasztani?+   De a semmirekellők+ elűzetnek,+ mint a tövisbokrok,+ mind egy szálig,Mert nem kézzel kell megfogni őket.   Ha hozzájuk nyúl az ember,Talpig föl kell fegyverkeznie vassal és lándzsanyéllel,És teljesen fölégetik őket tűzzel.”+  Ezek Dávid vitézei+ név szerint: a tahkemonita Joséb-Bassebet+; ő volt a feje a háromnak. Nyolcszáz ember fölött suhogtatta lándzsáját, akik egyszerre ölettek meg.  Utána következett Eleázár+, Ahóhi fiának, Dodónak+ a fia. Ez egyike volt annak a három vitéznek, akik Dáviddal voltak, amikor gúnyt űztek a filiszteusokból. Azok odagyűltek a csatára, és Izrael emberei meghátráltak.+ 10  Ő volt az, aki felkelt, és vágta a filiszteusokat, míg a keze el nem fáradt, és hozzá nem ragadt a kardhoz;+ Jehova így nagy megmentést szerzett azon a napon.+ A nép pedig visszatért mögéje, de csupán azért, hogy kifossza a leölteket.+ 11  Utána következett a harári Agé fia: Sammah.+ A filiszteusok egybegyűltek Lehinél, ahol volt akkor egy földdarab tele lencsével+; a nép pedig megfutamodott a filiszteusok elől. 12  Ő azonban odaállt a földdarab közepére, megmentette azt, és vágta a filiszteusokat, úgyhogy Jehova nagy megmentést szerzett.+ 13  És lementek egyszer hárman a harminc főember+ közül, és meg is érkeztek az aratáskor Dávidhoz, Adullám+ barlangjába; a filiszteusok sátorfaluja pedig Refaim völgyében+ táborozott. 14  Dávid ekkor a nehezen megközelíthető helyen tartózkodott,+ a filiszteusok egyik előőrse+ pedig Betlehemben volt. 15  Egy idő után Dávid ezt mondta sóvárogva: „Ó, bárcsak ihatnék a betlehemi víztároló vizéből, amely a kapunál van!”+ 16  Erre a három vitéz utat tört a filiszteusok táborába, és vizet húzott a betlehemi víztárolóból, amely a kapunál van. Már hozták is, és odavitték Dávidnak;+ de ő nem akart inni belőle, hanem kiöntötte+ Jehova elé, 17  aztán így szólt: „Távol legyen tőlem,+ ó, Jehova, hogy megtegyem ezt! Azoknak a férfiaknak a vérét+ igyam, akik lelkük kockáztatásával mentek el?” És nem akart inni belőle. Ezeket tette a három vitéz. 18  Abisai+, Céruja+ fiának, Joábnak a testvére pedig feje volt a harmincnak, és háromszáz megölt felett suhogtatta lándzsáját. Hírneve volt, akárcsak a háromnak.+ 19  Noha őt még nagyobb tisztelet övezte, mint másokat a harminc közül, és a vezetőjük lett, azért az első hárommal nem ért fel.+ 20  Ami Benáját+, egy vitéz embernek, Jójadának+ a fiát illeti, aki sok tettet vitt véghez Kabcéelben+, ő terítette le a moábi Áriel két fiát. Ő volt az, aki lement, és leterítette az oroszlánt+ a vizesveremben egy napon, amikor havazott.+ 21  Ő terítette le a rendkívül termetes egyiptomi férfit is.+ Az egyiptomi kezében lándzsa volt ugyan, de ő lement hozzá egy bottal, kiragadta a lándzsát az egyiptomi kezéből, és tulajdon lándzsájával ölte meg.+ 22  Ezeket tette Benája+, Jójada fia. Hírneves volt, akárcsak a három vitéz.+ 23  Noha őt még nagyobb tisztelet övezte, mint a harmincat, azért a hárommal nem ért fel; Dávid pedig kinevezte őt a testőrségéhez.+ 24  Asáhel+, Joáb testvére a harminc közé tartozott; Elhanán+, a betlehemi Dodó fia, 25  a haródi Sammah+, a haródi Elika, 26  a peleti Hélec+, Ira+, a tékoai Ikkés+ fia, 27  az anatóti+ Abiézer+, a husatita+ Mebunnai, 28  az ahóhita+ Calmón, a netófai Maharai+, 29  Héleb+, a netófai Baánah fia, Ittai+, a Benjámin fiainak Gibeájából való Ribai fia, 30  a piratoni Benája+, a Gaás völgyeiből*+ való Hiddai, 31  az arbáti Abi-Álbon, a barhumi Azmávet+, 32  a saálbóni Eljahba, Jásen fiai, Jonatán+, 33  a harári Sammah, Ahiám+, a harári Sarár fia, 34  Elifélet, a maákáti fiának, Ahásbainak a fia, Eliám, a gilói Ahitófel+ fia, 35  a kármeli Hecró+, az Arabból való Paárai, 36  Igál, a cóbai Nátán+ fia, a gádita Báni, 37  az ammonita Célek+, a beéróti Naharai, Céruja fiának, Joábnak a fegyverhordozói, 38  a jitrita+ Ira, a jitrita Gáreb+, 39  a hettita Uriás+ — összesen harmincheten.

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.