Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Sámuel 22:1–51

22  Dávid pedig a következő ének+ szavait mondta el Jehovának azon a napon, amikor Jehova megszabadította őt minden ellensége kezéből+ és Saul kezéből;+  ezt mondta: „Jehova az én kőszirtem+ és erődöm+, ő segít megmenekülnöm.+   Istenem az én kősziklám+. Nála keresek menedéket,Pajzsom+ és megmentő szarvam+, fellegváram+ ő,Menedékhelyem+ és Megmentőm+; megmentesz az erőszaktól.+   A Dicsérendőt+, Jehovát szólítom én,És megmenekülök ellenségeimtől.+   Mert halálos hullámverés vett körül;+A semmirekellők hirtelen áradata tartott rettegésben.+   A seol kötelei tekeredtek rám;+A halál csapdáival találtam magam szemben.+   Nyomorúságomban Jehovát hívtam,+Istenemhez kiáltottam szüntelen.+Akkor meghallotta hangomat templomából,+Eljutott fülébe segélykiáltásom.+   Erősen rengett és rázkódott a föld,+Az egek alapjai megrendültek,+Erősen rázkódtak, mert haragra gyúlt.+   Füst szállt fel orrába, és emésztő tűz jött szájából;+A szén is felizzott őtőle.+ 10  Aztán lehajtotta az egeket, és alászállt;+Sűrű homály volt lába alatt.+ 11  Kerubon+ ülve jött, szállva érkezett;Látni lehetett egy szellem+ szárnyain. 12  Akkor sötétséget vont maga köré sátor+ gyanánt,Sötét vizeket, sűrű fellegeket.+ 13  Az előtte levő fényességből tűzparazsak gerjedtek.+ 14  Az égből dörgött Jehova,+És hallatta hangját a Legfelségesebb.+ 15  Nyilakat küldött ki, hogy szétszórja őket,+Villámlást, hogy zavart keltsen közöttük.+ 16  Láthatóvá váltak a tenger folyamágyai,+Feltárultak a termékeny föld+ alapjaiJehova dorgálásától, orra leheletének fúvásától.+ 17  Lenyúlt a magasságból, megfogott,+Kihúzott a nagy vizekből.+ 18  Megszabadított erős ellenségemtől,+Gyűlölőimtől, mert erősebbek voltak nálam.+ 19  Rám törtek szerencsétlenségem napján,+De Jehova támogatott.+ 20  Tágas helyre vitt ki engem;+Megszabadított, mert gyönyörködött bennem.+ 21  Jehova igazságosságom szerint jutalmaz engem,+Kezem tisztasága szerint fizet meg nekem.+ 22  Mert megtartottam Jehova útjait,+És nem távoztam el gonoszul Istenemtől.+ 23  Mert előttem van minden bírói döntése+,És rendeleteitől nem fordulok el.+ 24  Feddhetetlen+ leszek előtte,És őrizkedni fogok a vétektől.+ 25  Fizessen meg nekem Jehova igazságosságom szerint,+Szeme előtt való tisztaságom szerint.+ 26  A lojálishoz lojális vagy,+A feddhetetlen, erős emberrel feddhetetlenül bánsz;+ 27  Aki tiszta marad, ahhoz tiszta vagy,+Az álnokkal kiszámíthatatlanul bánsz.+ 28  Az alázatos népet megmented,+De szemed a gőgösek ellen van, hogy megalázd őket.+ 29  Bizony te vagy az én lámpásom, ó, Jehova,+És Jehova teszi világossá sötétségemet.+ 30  Mert veled a rablók csapatának is nekironthatok,+Istenemmel a falat is megmászhatom.+ 31  Az igaz Isten útja tökéletes,+Jehova beszéde színtiszta.+Pajzs ő mindazoknak, akik nála keresnek menedéket.+ 32  Mert kicsoda Isten Jehován kívül?+Kicsoda kőszikla Istenünkön kívül?+ 33  Az igaz Isten az én szilárd erődöm,+Ő tökéletessé teszi utamat,+ 34  Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasünőké;+Segít, hogy magas helyeken álljak.+ 35  Kezemet harcra tanítja;+Rézíjat hajlítanak karjaim.+ 36  Megmentő pajzsodat adod nekem,+És alázatosságod tesz naggyá engem.+ 37  Tágas tért adsz lépteimnek alattam,+Nem inognak meg bokáim.+ 38  Üldözni fogom ellenségeimet, hogy kiirtsam őket,Nem térek vissza addig, míg meg nem semmisülnek.+ 39  Kiirtom, darabokra zúzom őket,+ hogy ne kelhessenek fel;+Lábam alatt esnek el.+ 40  Életerővel övezel fel a csatára,+Elbuktatod alattam a rám támadókat.+ 41  Ellenségeim nyakszirtjét adod nekem,+Ádáz gyűlölőimet is elhallgattatom.+ 42  Segítségért kiáltanak, de nincs megmentő,+Jehovához, de ő nem felel nekik.+ 43  Porrá töröm őket, mint amilyen a föld pora;Összetiprom őket, mint az utcák sarát;+Szétlapítom őket. 44  Segítesz megmenekülnöm népem gáncsoskodásától.+Megőrzöl, hogy a nemzetek fejévé legyek;+Olyan nép szolgál nekem, amelyet nem ismertem.+ 45  Idegen ország fiai jönnek hozzám hajlongva,+Engedelmesen hallgatnak engem a fülek.+ 46  Ellankadnak az idegenből valók,Reszketve jönnek elő bástyáikból.+ 47  Jehova él!+ Áldott legyen Kősziklám+!Magasztaltassék megmentésem kősziklájának Istene!+ 48  Az igaz Isten bosszút áll értem,+Ő veti alá nekem a népeket,+ 49  Ő hoz ki ellenségeim közül.+Fölébe emelsz azoknak, akik ellenem támadnak,+Megszabadítasz az erőszak emberétől.+ 50  Ezért adok hálát neked, ó, Jehova, a nemzetek között,+És nevednek zengek éneket:+ 51  Annak, aki hatalmas megmentő tetteket visz véghez királyáért,+És szerető-kedvességet cselekszik felkentjével,+Dáviddal és magvával időtlen időkig!”+

Lábjegyzetek