Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Sámuel 21:1–22

21  És éhínség+ volt Dávid napjaiban három éven át, év év után. Dávid keresni kezdte Jehova arcát, és Jehova akkor így szólt: „Vérbűn terheli Sault és házát, mert megölte a gibeoniakat.”+  A király erre hívatta a gibeoniakat+, és beszélt velük. (A gibeoniak egyébként nem Izrael fiai közül valók voltak, hanem az amoriták+ maradékából. Izrael fiai megesküdtek nekik,+ de Saul le akart sújtani+ rájuk az Izrael és Júda fiai iránt érzett féltékenységében+.)  Dávid akkor ezt mondta a gibeoniaknak: „Mit tegyek veletek, és mivel szerezzek engesztelést+, hogy áldjátok Jehova örökségét+?”  A gibeoniak így feleltek neki: „Nekünk ez nem ezüst vagy arany kérdése+ Saullal és a háznépével kapcsolatban. Halálra sem adhatunk senkit Izraelben.” Erre ő ezt mondta: „Bármit mondtok, megteszem értetek.”  Akkor így szóltak a királyhoz: „Annak az embernek, aki kiirtott+ minket, és kitervelte+ a megsemmisítésünket, hogy ne maradjunk meg sehol Izrael területén,  annak a fiai közül adassék nekünk hét férfi,+ mi pedig Saulnak, Jehova választottjának+ Gibeájában+ közszemlére+ tesszük őket Jehova előtt.” Erre így szólt a király: „Én odaadom őket.”  A király mindamellett könyörületet érzett Mefibóset+ iránt, Saul fiának, Jonatánnak a fia iránt, Jehova esküje+ miatt, amely közöttük, Dávid és Saul fia, Jonatán között volt.  A király tehát fogta Ricpának+, Aja leányának két fiát, akiket Saulnak szült, Armónit és Mefibósetet, továbbá Saul leányának, Mikálnak+ öt fiát, akiket a meholai Barzillai fiának, Adrielnek+ szült.  Azután odaadta őket a gibeoniak kezébe, és azok közszemlére tették őket a hegyen Jehova előtt,+ úgyhogy együtt hullott el mind a hét. Az aratás első napjaiban, az árpaaratás kezdetén+ ölték meg őket. 10  Aja leánya, Ricpa+ azonban fogott egy zsákruhát+, kiterítette magának a sziklán, és ott volt az aratás kezdetétől mindaddig, amíg víz nem ömlött rájuk az egekből;+ és nem engedte rájuk telepedni az ég madarait+ nappal, sem a mező vadjait+ éjjel. 11  Végül aztán jelentették+ Dávidnak, hogy mit tett Ricpa, Aja leánya, Saul ágyasa. 12  Dávid akkor elment, és elvitte Saul csontjait,+ és fiának, Jonatánnak a csontjait Jábes-Gileád földtulajdonosaitól,+ akik annak idején ellopták őket Bét-Sán+ közteréről, ahol a filiszteusok felakasztották+ őket azon a napon, amelyen lesújtottak a filiszteusok Saulra a Gilboán+. 13  Fölvitte hát onnan Saul csontjait, és fiának, Jonatánnak a csontjait. A közszemlére tett emberek csontjait is összeszedték.+ 14  Akkor eltemették Saul csontjait, és fiának, Jonatánnak a csontjait Benjámin földjén, Celában+, apjának, Kísnek+ a sírhelyén, hogy mindent megtegyenek, amit a király parancsolt. Ezután Isten meghallgatta az országért való könyörgéseket.+ 15  És a filiszteusok+ ismét harcba szálltak Izraellel. Le is ment Dávid a vele levő szolgákkal, és harcoltak a filiszteusokkal. És Dávid elfáradt. 16  Jisbi-Benób pedig, aki a refaiták+ szülöttei közé tartozott, akinek a lándzsája+ háromszáz sekel súlyú rézből volt, és aki új kardot övezett magára, úgy gondolta, lesújt Dávidra. 17  De Abisai+, Céruja fia nyomban a segítségére sietett,+ lesújtott a filiszteusra, és megölte. Dávidnak akkor megesküdtek az emberei: „Nem fogsz többet kivonulni velünk a csatába,+ hogy ki ne oltsd+ Izrael lámpását+!” 18  Történt ezután, hogy megint háború tört ki a filiszteusok ellen, Góbban. A husatita+ Szibbekai+ ekkor terítette le Sáfot, aki a refaiták+ szülöttei közé tartozott. 19  És ismét háború tört ki a filiszteusok ellen Góbban, és Elhanán+, a betlehemi Jaáré-Oregim fia leterítette a gáti Góliátot, akinek a lándzsanyele olyan volt, mint a takácsok zubolyfája.+ 20  És újra háború tört ki Gátban.+ Volt ott akkor egy rendkívül termetes ember is. Ennek kezén és lábán hat-hat ujja volt, szám szerint huszonnégy. Ő is a refaiták+ szülötte volt. 21  Állandóan gúnyolta+ Izraelt. Végül aztán Dávid testvérének, Simeinek+ a fia, Jonatán+ leterítette. 22  Ők négyen születtek a refaitáktól Gátban;+ és elestek Dávid keze által és a szolgái keze által.+

Lábjegyzetek