Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Sámuel 11:1–27

11  Történt pedig az esztendő fordultakor,+ abban az időben, amikor hadba vonulnak a királyok,+ hogy Dávid elküldte Joábot a szolgáival, és egész Izraelt, hogy pusztítsák el Ammon fiait,+ és ostromolják meg Rabbát.+ Maga Dávid azonban Jeruzsálemben maradt.  Egyszer estefelé Dávid fölkelt az ágyából, és a királyi ház lapos tetején+ sétált. A tetőről meglátott+ egy fürdőző asszonyt. Az asszony igen szép volt.+  Elküldött hát Dávid, és tudakozódott az asszony felől.+ Valaki ezt mondta: „Nemde Betsabé+ ez, Eliám+ leánya, a hettita+ Uriás+ felesége?”  Dávid ezután követeket küldött, hogy elhozassa,+ és az el is ment hozzá,+ ő pedig vele hált.+ Az asszony éppen akkor szentelődött meg tisztátalanságából.+ Később aztán visszatért a házába.  És teherbe esett az asszony. Üzenetet küldött hát Dávidnak ilyen szavakkal: „Terhes vagyok.”  Dávid erre így üzent Joábnak: „Küldd el hozzám a hettita Uriást.” Joáb akkor elküldte Uriást Dávidhoz.  Amikor Uriás megérkezett hozzá, Dávid megkérdezte, hogy jól van-e Joáb, jól van-e a nép, és jól megy-e a harc.  Végül így szólt Dávid Uriáshoz: „Menj le a házadba, és mosd meg lábadat.”+ Így hát Uriás eltávozott a király házából, és a király kedveskedő ajándékot küldött utána.  Uriás azonban urának összes többi szolgájával együtt a királyi ház bejáratánál feküdt le, és nem ment le házába. 10  Jelentették is Dávidnak: „Uriás nem ment le a házába.” Dávid akkor így szólt Uriáshoz: „Útról jöttél, nem? Miért nem mentél le a házadba?” 11  Uriás erre ezt mondta Dávidnak: „A láda+ és Izrael meg Júda lombsátrakban laknak; uram, Joáb, és uramnak szolgái+ a mezőn táboroznak — én pedig menjek be a házamba, egyek-igyak, és a feleségemmel háljak?+ Élsz te és él a te lelked,+ hogy nem teszem ezt!” 12  Dávid erre így szólt Uriáshoz: „Maradj itt ma is. Holnap majd elbocsátlak.” Uriás tehát Jeruzsálemben maradt aznap és másnap. 13  Dávid még meg is hívta, hogy előtte egyen-igyon, és lerészegítette.+ Ő azonban este kiment, és lefeküdt az ágyára urának szolgáival együtt, és nem ment le a házába. 14  Reggel aztán Dávid levelet írt+ Joábnak, és elküldte azt Uriás keze által. 15  Ezt írta a levélben:+ „Állítsátok Uriást oda, ahol a leghevesebb a roham,+ és menjetek el mögüle, hogy lesújtsanak rá, és meghaljon.”+ 16  Amikor tehát Joáb őrizte a várost, arra a helyre állította Uriást, ahol tudta, hogy vitéz férfiak vannak.+ 17  Amikor a város emberei kijöttek, és harcba szálltak Joábbal, akkor némelyek a nép közül, Dávid szolgái közül elestek, és a hettita Uriás is meghalt.+ 18  Akkor Joáb elküldött, hogy értesítse Dávidot a háború minden eseményéről. 19  Megparancsolta még a követnek: „Ha beszámoltál a királynak a háború minden eseményéről, 20  és a király feldühödik, és azt mondja neked: »Minek kellett olyan közel mennetek a városhoz harcolni? Nem tudtátok, hogy lőni fognak a fal tetejéről? 21  Ki ütötte agyon Abiméleket+, Jerubbéset+ fiát? Nemde egy asszony dobott rá egy felső malomkövet a fal tetejéről,+ és úgy halt meg Tébecben+? Minek kellett olyan közel mennetek a falhoz?«, akkor te így szólj: »Szolgád, a hettita Uriás is meghalt.«”+ 22  A követ tehát elment, megérkezett, és elmondta Dávidnak mindazt, amiért elküldte őt Joáb. 23  A követ még ezt mondta Dávidnak: „Azok az emberek felülkerekedtek rajtunk, úgyhogy kijöttek ellenünk a mezőre. De mi egészen a kapubejáratig szorítottuk őket. 24  Az íjászok lövöldöztek a te szolgáidra a fal tetejéről,+ úgyhogy néhányan meghaltak a király szolgái közül; és szolgád, a hettita Uriás is meghalt.”+ 25  Dávid erre így szólt a követhez: „Ezt mondd Joábnak: »Ne látsszon ez rossznak szemedben, mert hol ezt, hol azt emészti meg a kard.+ Fokozott erővel vívd a csatádat a város ellen, és rombold le.«+ Bátorítsad őt.” 26  Uriás felesége pedig meghallotta, hogy a férje, Uriás meghalt, és siratni+ kezdte urát*+. 27  Amikor aztán a gyász ideje+ letelt, Dávid rögtön érte küldött, és a házába vitette; ő pedig a felesége lett.+ Idővel fiút szült neki, de amit Dávid tett, az rossz+ volt Jehova szemében+.

Lábjegyzetek

Szó szerint: tulajdonosát.