Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Sámuel 1:1–27

1  És történt Saul halála után, miután Dávid visszatért az amálekiták megveréséből,+ hogy Dávid két napig Ciklágban+ maradt.  A harmadik napon pedig íme, egy férfi+ jött a táborból, Saultól, megszaggatott ruhában+ és porral hintett fővel.+ Odaérve Dávidhoz, mindjárt a földre vetette magát,+ és leborult.  Dávid erre így szólt hozzá: „Honnan jössz?”, mire ő ezt felelte neki: „Izrael táborából menekültem el.”  Dávid ezután megkérdezte tőle: „Mi történt hát? Kérlek, mondd el nekem.” Erre az ezt mondta: „Megfutamodott a nép a csatából. Sokan el is estek a népből, és meghaltak.+ Saul+ és a fia, Jonatán+ is meghalt.”  Dávid akkor így szólt az ifjúhoz, aki hírt hozott neki: „Honnan tudod, hogy Saul és a fia, Jonatán is meghalt?”+  Erre ezt mondta az ifjú, aki hírt hozott neki: „Véletlenül ott voltam a Gilboa hegyén+, és láttam Sault, amint a lándzsájára+ támaszkodott, és íme, a szekérhajtók meg a lovasok már utolérték.+  Amikor hátrafordult és meglátott, odahívott, mire én azt mondtam: »Itt vagyok!«  Aztán így szólt hozzám: »Ki vagy?« Erre ezt válaszoltam neki: »Amálekita+ vagyok.«  Akkor ezt mondta: »Kérlek, állj csak fölém, és ölj meg, mert görcs fogott el, hisz teljesen bennem van még a lélek+ 10  Odaálltam hát föléje, és bizony megöltem,+ mert tudtam, hogy nem marad életben, miután elesett. Aztán levettem a fejéről a diadémot+ meg a karjáról a karkötőt, hogy elhozzam ide az én uramhoz.” 11  Akkor megragadta Dávid a ruháját, és megszaggatta.+ Ugyanígy tettek a vele levő férfiak is mind. 12  Jajveszékelni kezdtek, sírtak+ és böjtöltek+ estig Saul miatt, és a fia, Jonatán miatt, Jehova népe és Izrael háza miatt,+ amiért elestek a kard által. 13  Dávid ekkor így szólt az ifjúhoz, aki hírt hozott neki: „Honnan való vagy?”, mire ő ezt mondta: „Egy jövevény amálekita fia vagyok.”+ 14  Dávid erre így szólt hozzá: „Hogyhogy nem féltél+ kinyújtani a kezed, hogy elpusztítsd Jehova felkentjét+?” 15  Azzal odahívta Dávid az egyik legényt, és ezt mondta: „Gyere ide, és terítsd le!” Az agyon is ütötte, úgyhogy meghalt.+ 16  Dávid akkor így szólt hozzá: „Véred legyen a te fejeden,+ mert saját szád tett bizonyságot ellened,+ amikor ezt mondta: »Én bizony megöltem Jehova felkentjét.«”+ 17  És Dávid a következő gyászdallal+ siratta Sault és a fiát, Jonatánt,+ 18  és meghagyta, hogy tanítsák meg Júda+ fiait is „Az íj”-ra+. Íme, Jásár könyvében+ meg van írva: 19  „Megölték ékességedet magaslataidon, ó, Izrael!+Mint estek el a hősök! 20  Ne mondjátok el Gátban,+Ne adjátok hírül Askelon utcáin,+Ne örvendezzenek a filiszteusok leányai,Ne ujjongjanak a körülmetéletlenek leányai!+ 21  Gilboa hegyei+! Ne hulljon reátok harmat, se eső! Szent adományok földjei+ se legyenek ott!Mert ott mocskolták be a hősök pajzsát,Saul pajzsát, és egyetlen olajjal felkent sem volt már.+ 22  Megöltek vérétől, hősöknek kövérjétőlJonatán íja nem hátrált meg,+És Saul kardja sem tért vissza dolgavégezetlenül.+ 23  Saul és Jonatán+, a szeretni valók és a kedvesek életükben,Holtukban sem váltak el.+Gyorsabbak voltak a sasoknál,+Erősebbek az oroszlánoknál.+ 24  Izrael leányai! Sirassátok Sault,Aki díszes skarlátba öltöztetett benneteket,Aki arannyal ékesítette ruhátokat.+ 25  Mint estek el a hősök a csatában!+Jonatánt megölték magaslataidon!+ 26  Gyötrődöm miattad, testvérem, Jonatán!Oly kedves voltál nekem!+Szereteted csodálatosabb volt nekem az asszonyok szerelménél.+ 27  Mint estek el a hősök,+És vesztek oda a harci eszközök!”

Lábjegyzetek