Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Mózes 8:1–32

8  Jehova ekkor így szólt Mózeshez: „Menj be a fáraóhoz, és mondd neki: »Ezt mondta Jehova: ,Bocsásd el népemet, hogy szolgáljon nekem!+  Ha továbbra sem vagy hajlandó elbocsátani őket, akkor békákkal sújtom egész területedet.+  A Nílus csak úgy hemzsegni fog a békáktól, és azok feljönnek majd, és bemennek a házadba, a belső hálószobádba, az ágyadra, és szolgáid házába, a te néped közé, a sütőkemencéidbe és dagasztóteknőidbe.+  És a békák felmásznak rád, a te népedre, és minden szolgádra.’«”+  Jehova később így szólt Mózeshez: „Mondd Áronnak: »Nyújtsd ki kezedet a botoddal+ a folyók fölé, a Nílus csatornái és a nádas tavak fölé, és hozd fel a békákat Egyiptom földjére!«”  Áron ekkor kinyújtotta kezét Egyiptom vizei fölé, és a békák kezdtek feljönni, és ellepték Egyiptom földjét.  De a mágiát űző papok is megtették ugyanezt titkos tudományaikkal, és ők is hoztak fel békákat Egyiptom földjére.+  A fáraó idővel hívatta Mózest és Áront, s ezt mondta: „Könyörögjetek Jehovához,+ hogy távolítsa el a békákat rólam és a népemről, mivel el akarom bocsátani a népet, hogy áldozzanak Jehovának.”+  Mózes ekkor ezt mondta a fáraónak: „Legyen meg neked az a dicsőséged felettem, hogy megmondod, mikorra könyörögjek érted, a szolgáidért és a népedért, hogy kipusztuljanak a nálad és a házaidnál levő békák. Csak a Nílusban maradnak meg.” 10  Az így felelt: „Holnapra.” Mózes ekkor ezt mondta: „Úgy lesz, ahogy mondtad, hogy megtudd, nincs hasonló Jehovához, a mi Istenünkhöz,+ 11  mert a békák el fognak távozni tőled, a házaidtól, a szolgáidtól és a népedtől. Csak a Nílusban maradnak meg.”+ 12  Így hát Mózes és Áron kijött a fáraótól, és Mózes Jehovához kiáltott+ a békák miatt, melyeket Ő a fáraóra bocsátott. 13  Jehova pedig Mózes szava szerint cselekedett,+ és a békák kezdtek kipusztulni a házakból, az udvarokról és a mezőkről. 14  Felhalmozták azokat, halmot halomra gyűjtöttek, és bűzlött az ország.+ 15  Amikor a fáraó látta, hogy enyhült a baj, megkeményítette szívét,+ és nem hallgatott rájuk, ahogy Jehova megmondta.+ 16  Jehova ekkor így szólt Mózeshez: „Mondd Áronnak: »Nyújtsd ki botodat+, sújts a föld porára, és az szúnyoggá lesz Egyiptom egész földjén.«” 17  Úgy is tettek. Áron tehát kinyújtotta kezét a botjával, ráütött a föld porára, és szúnyogok lettek emberen és állaton egyaránt. A föld minden pora szúnyoggá vált Egyiptom egész földjén.+ 18  A mágiát űző papok is próbáltak ugyanígy tenni titkos tudományaikkal,+ hogy szúnyogokat hozzanak elő, de nem tudtak.+ És szúnyogok voltak emberen és állaton egyaránt. 19  A mágiát űző papok ezért ezt mondták a fáraónak: „Isten ujja+ ez!”+ Ám a fáraó szíve továbbra is konok maradt,+ és nem hallgatott rájuk, ahogy Jehova megmondta. 20  Jehova ekkor így szólt Mózeshez: „Kelj fel kora reggel, és állj a fáraó elé.+ Íme, kimegy a vízhez. Mondd meg neki: »Ezt mondta Jehova: ,Bocsásd el népemet, hogy szolgáljon nekem!+ 21  Ha pedig nem bocsátod el népemet, akkor én böglyöket+ bocsátok rád, a szolgáidra, a népedre és házaidra; és tele lesznek Egyiptom házai a böglyökkel, és a föld is, ahol vannak. 22  És azon a napon másképp bánok Gósen földjével, amelyen a népem él, és ott nem lesz bögöly;+ hogy megtudd: én vagyok Jehova az egész földön.+ 23  Határvonalat húzok hát az én népem és a te néped között.+ Holnap lesz meg ez a jel.’«” 24  Jehova úgy is tett: nagy bögölyrajok árasztották el a fáraó házát, a szolgái házát és Egyiptom egész földjét.+ És tönkrement az ország a böglyök+ miatt. 25  A fáraó végül hívatta Mózest és Áront, s ezt mondta: „Menjetek, és áldozzatok Isteneteknek az országban!”+ 26  Mózes azonban ezt mondta: „Nem tehetjük, mert olyasmit áldozunk Jehovának, a mi Istenünknek, ami utálatos az egyiptomiaknak.+ Ha olyasmit áldozunk fel, ami utálatos az egyiptomiak szemében, akkor vajon nem köveznek meg minket? 27  Háromnapos útra kell mennünk a pusztába, és mindenképpen úgy fogunk áldozni Jehovának, a mi Istenünknek, ahogy mondta nekünk.”+ 28  A fáraó ekkor ezt mondta: „Én, igen, én elbocsátalak titeket,+ és áldozzatok Jehovának, a ti Isteneteknek a pusztában.+ Csak ne menjetek nagyon messze! Könyörögjetek az érdekemben!”+ 29  Mózes ekkor így szólt: „Most elmegyek tőled, könyörögni fogok Jehovához, és a böglyök el fognak távozni a fáraótól, a szolgáitól és a népétől holnap. Csak rá ne szedjen a fáraó megint, nem bocsátva el a népet, hogy áldozzon Jehovának!”+ 30  Azután Mózes kiment a fáraótól, és könyörgött Jehovához.+ 31  Jehova pedig Mózes szava szerint cselekedett,+ és a böglyök eltávoztak a fáraótól, a szolgáitól és a népétől.+ Egy sem maradt. 32  De a fáraó ezúttal is megkeményítette szívét, és nem bocsátotta el a népet.+

Lábjegyzetek