Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Mózes 7:1–25

7  Jehova pedig ezt mondta Mózesnek: „Nézd, én Istennek tettelek meg téged a fáraó előtt,+ Áron, a testvéred pedig a prófétád lesz.+  Te mondj el mindent, amit parancsolok neked;+ és Áron, a testvéred fog beszélni a fáraóval,+ akinek el kell bocsátania Izrael fiait a földjéről.+  Én pedig hagyom, hogy konokká váljon a fáraó szíve,+ és meg fogom sokasítani jeleimet és csodáimat Egyiptom földjén.+  És a fáraó nem fog hallgatni rátok;+ ezért ráteszem kezemet Egyiptomra, és kihozom seregeimet,+ az én népemet+, Izrael fiait+ Egyiptom földjéről súlyos ítéletekkel.+  És az egyiptomiak meg fogják tudni, hogy én vagyok Jehova, amikor kinyújtom kezemet Egyiptom ellen,+ és én ki fogom hozni Izrael fiait közülük.”+  Mózes és Áron úgy is tett, amint Jehova parancsolta nekik.+ Pontosan úgy tettek.+  Mózes nyolcvanéves volt, Áron pedig nyolcvanhárom, amikor a fáraóval beszéltek.+  Jehova ekkor így szólt Mózeshez és Áronhoz:  „Ha a fáraó azt mondja nektek: »Tegyetek valami csodát!«,+ akkor mondd Áronnak: »Fogd a botodat+, és dobd a fáraó elé!« És nagy kígyó lesz abból.”+ 10  Mózes és Áron tehát bementek a fáraóhoz, és pontosan úgy tettek, amint Jehova parancsolta nekik. Áron a fáraó és a szolgái elé dobta botját, és nagy kígyó lett abból. 11  De a fáraó is hívatta a bölcseket és a varázslókat,+ s Egyiptom mágiát űző papjai maguk is megtették ugyanezt mágikus tudományukkal.+ 12  Mindegyikük eldobta a maga botját, és azok is nagy kígyókká váltak; ám Áron botja elnyelte az ő botjukat. 13  A fáraó szíve ennek ellenére konokká vált,+ és nem hallgatott rájuk, ahogy Jehova megmondta. 14  Jehova ekkor így szólt Mózeshez: „Kemény a fáraó szíve.+ Nem hajlandó elbocsátani a népet.+ 15  Menj el reggel a fáraóhoz. Íme, ő ki fog menni a vízhez.+ Te pedig állj elé a Nílus szélén,+ és legyen a kezedben a bot, amely kígyóvá változott.+ 16  És mondd ezt neki: »Jehova, a héberek Istene küldött hozzád,+ ezt mondva: ,Bocsásd el a népemet, hogy szolgáljon nekem a pusztában’,+ de te mindeddig nem engedelmeskedtél. 17  Így szólt Jehova:+ ,Erről fogod megtudni, hogy én vagyok Jehova.+ Most a kezemben lévő bottal ráütök a Nílus vizére,+ és az vérré fog változni.+ 18  A Nílusban lévő halak el fognak pusztulni,+ és a Nílus valósággal bűzleni fog,+ s az egyiptomiak undorodnak majd attól, hogy vizet igyanak a Nílusból.’«”+ 19  Jehova ezután így szólt Mózeshez: „Mondd Áronnak: »Vedd a botodat, és nyújtsd ki kezedet+ Egyiptom vizei fölé, a folyóik fölé, a Nílus csatornái fölé, nádas tavaik fölé+ és minden összegyűjtött vizük fölé, hogy vérré váljanak.« És vér lesz Egyiptom egész földjén, valamint a fa- és kőedényekben.” 20  Mózes és Áron rögtön úgy is tett,+ amint Jehova parancsolta;+ felemelte a botot, és a fáraó meg a szolgái szeme láttára ráütött a Nílus vízére,+ s a Nílus vize mind vérré változott.+ 21  A Nílusban lévő halak elpusztultak,+ és a Nílus vize bűzleni kezdett; az egyiptomiak nem tudtak inni a Nílus vizéből.+ Vér volt Egyiptom egész földjén. 22  Ám Egyiptom mágiát űző papjai ugyanígy tettek titkos tudományaikkal;+ így hát a fáraó szíve továbbra is konok maradt,+ és nem hallgatott rájuk, ahogy Jehova megmondta.+ 23  A fáraó ezzel megfordult, bement a házába, és nem fordította oda szívét, egyáltalán nem foglalkozott vele.+ 24  Az egyiptomiak pedig mind ásni kezdtek a Nílus mellett ivóvízért, ugyanis nem tudtak a Nílus vizéből inni.+ 25  Hét nap telt el, miután Jehova megverte a Nílust.

Lábjegyzetek