Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Mózes 6:1–30

6  Jehova pedig ezt mondta Mózesnek: „Majd meglátod, mit teszek a fáraóval,+ mert erős kéz miatt bocsátja el őket, és erős kéz miatt űzi el őket a földjéről.”+  És Isten tovább beszélt Mózessel, ezt mondva neki: „Én vagyok Jehova.+  Ábrahámnak+, Izsáknak+ és Jákobnak+ eddig úgy jelentem meg, mint mindenható Isten,+ de Jehova nevemen+ nem ismertettem meg magam+ velük.  Szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, jövevénységük földjét, ahol jövevényként laktak.+  És én, igen, én meghallottam Izrael fiainak sóhajtozását,+ akiket az egyiptomiak rabszolgasorban tartanak, és megemlékezem a szövetségemről.+  Mondd meg hát Izrael fiainak: »Én vagyok Jehova, és én ki foglak hozni titeket az egyiptomiak terhe alól, kiszabadítalak benneteket az egyiptomi rabszolgaságból,+ és visszakövetellek titeket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel.+  Magamhoz veszlek benneteket mint népemet,+ és Istenetekké leszek;+ és meg fogjátok tudni, hogy én vagyok Jehova, a ti Istenetek, aki kihozlak titeket az egyiptomi terhek alól.+  Elviszlek benneteket arra a földre, mely felől esküre emeltem kezemet,+ hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom; és én bizony nektek adom tulajdonul.+ Én vagyok Jehova.«”+  Azután Mózes ezt el is mondta Izrael fiainak, de azok csüggedtségük és a kemény rabszolgasors miatt nem hallgattak Mózesre.+ 10  Jehova ekkor szólt Mózeshez, és ezt mondta: 11  „Menj be a fáraóhoz, Egyiptom királyához+, és beszélj vele, hogy bocsássa el Izrael fiait az ő földjéről.”+ 12  Mózes azonban így szólt Jehova előtt: „Nézd, Izrael fiai sem hallgattak rám,+ akkor hogy hallgatna rám a fáraó,+ hisz körülmetéletlen az én ajkam.”+ 13  Jehova azonban tovább beszélt Mózessel és Áronnal, s a parancsot általuk adta Izrael fiainak és a fáraónak, Egyiptom királyának, azért, hogy hozzák ki Izrael fiait Egyiptom földjéről.+ 14  Ezek atyáik háznépének a fejei: Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének+ a fiai voltak: Hánók, Pallu, Hecron és Kármi.+ Ezek Rúben családjai.+ 15  Simeon fiai voltak: Jemuel, Jámin, Ohad, Jákin, Cohár és Sául, egy kánaánita asszony fia.+ Ezek Simeon családjai.+ 16  Ezek pedig Lévi fiainak+ a nevei, családi leszármazásuk szerint:+ Gerson, Kehát és Mérári.+ Lévi életének évei: százharminchét esztendő. 17  Gerson fiai voltak: Libni és Simei,+ a családjaik szerint.+ 18  Kehát fiai voltak: Amrám, Jichár, Hebron és Uzziel.+ Kehát életének évei: százharminchárom esztendő. 19  Mérári fiai voltak: Mahli és Músi.+ Ezek voltak a léviták családjai a családi leszármazásuk szerint.+ 20  Amrám pedig feleségül vette Jokébedet, apjának a húgát.+ Később ő szülte neki Áront és Mózest.+ Amrám életének évei: százharminchét esztendő. 21  Jichár fiai voltak: Kórah+, Néfeg és Zikri. 22  Uzziel fiai voltak: Misáel, Elcáfán és Szitri.+ 23  Áron pedig feleségül vette Elisebát, Amminádáb lányát, Nahsonnak+ a nővérét. Később ő szülte neki Nádábot, Abihut, Eleázárt és Itamárt.+ 24  Kórah fiai voltak: Asszír, Elkána és Abiasáf.+ Ezek voltak a kórahiták családjai.+ 25  Eleázár, Áron fia+ feleségül vette Putiel egyik lányát. Később ő szülte neki Fineást+. Ezek a léviták atyáinak családfői a családjaik szerint.+ 26  Ez az az Áron és Mózes, akiknek Jehova ezt mondta:+ „Hozzátok ki Izrael fiait Egyiptom földjéről az ő seregeik szerint.”+ 27  Ők voltak, akik szóltak a fáraónak, Egyiptom királyának, hogy kihozzák Izrael fiait Egyiptomból.+ Ez az a Mózes és Áron. 28  Történt pedig azon a napon, amikor Jehova beszélt Mózessel Egyiptom földjén,+ 29  hogy Jehova így szólt Mózeshez: „Én vagyok Jehova.+ Mondj el mindent a fáraónak, Egyiptom királyának, amit én mondok.” 30  Mózes erre ezt mondta Jehova előtt: „Íme, én körülmetéletlen ajkú vagyok, hogyan hallgatna meg engem a fáraó?”+

Lábjegyzetek