Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Mózes 19:1–25

19  A harmadik hónapban azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptom földjéről,+ ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai-pusztába+.  Elindultak Refidimből+, majd megérkeztek a Sínai-pusztába, és letáboroztak a pusztában;+ a heggyel+ szemben táborozott Izrael.  Mózes pedig felment az igaz Istenhez, és Jehova így kiáltott neki a hegyről:+ „Így szólj Jákob házához, és mondd ezt Izrael fiainak:  »Ti láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal azért,+ hogy sasszárnyakon hordozzalak benneteket, és elhozzalak titeket magamhoz.+  Most azért, ha igazán hallgattok szavamra,+ és valóban megtartjátok szövetségemet,+ akkor bizony különleges tulajdonommá lesztek minden nép közül,+ mert enyém az egész föld.+  Ti pedig papok királysága és szent nemzet lesztek nekem.«+ Ezeket a szavakat mondd el Izrael fiainak.”  Mózes tehát elment, összehívta a nép véneit,+ és elébük tárta mindazokat a szavakat, melyekkel Jehova parancsot adott neki.+  Utána az egész nép egyhangúlag válaszolt, ezt mondva: „Mindazt, amit Jehova mondott, készek vagyunk megtenni.”+ Mózes rögtön megvitte a nép szavait Jehovának.+  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek: „Íme, én eljövök hozzád sötét felhőben,+ hogy hallja a nép, amikor beszélek veled,+ és hogy higgyenek benned is időtlen időkig.”+ Mózes ekkor elmondta Jehovának a nép szavait. 10  Jehova ezt mondta Mózesnek: „Menj a néphez, és szenteld meg őket ma és holnap, és mossák ki felsőruháikat.+ 11  És legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon Jehova az egész nép szeme láttára leszáll a Sínai-hegyre.+ 12  És vonj határt a nép körül, ezt mondva: »Vigyázzatok, fel ne menjetek a hegyre, és ne érintsétek a szélét! Aki hozzáér a hegyhez, annak meg kell halnia.+ 13  Ne érintse az ilyet kéz, mert meg kell kövezni, vagy le kell nyilazni. Akár állat, akár ember, ne éljen.«+ A kosszarv+ megfújásakor feljöhetnek a hegyre.” 14  Mózes ekkor lement a hegyről a néphez, és hozzáfogott a nép megszenteléséhez; azok pedig kimosták a felsőruháikat.+ 15  És ő ezt mondta a népnek: „Legyetek készen+ harmadnapra. Ti férfiak, ne közelítsetek asszonyhoz.”+ 16  És a harmadik napon, amikor elérkezett a reggel, mennydörgött és villámlott,+ sűrű felhő+ szállt a hegyre, és igen hangos kürtzengés volt hallható,+ úgyhogy az egész nép remegni kezdett a táborban.+ 17  Mózes ekkor kivitte a népet a táborból az igaz Isten elé, és megálltak a hegy lábánál.+ 18  És a Sínai-hegy egészen füstbe borult,+ mert leszállt arra Jehova tűzben;+ annak füstje pedig felszállt, mint az égetőkemence füstje,+ és az egész hegy nagyon remegett.+ 19  Amikor a kürtzengés egyre hangosabb lett, Mózes beszélni kezdett, és az igaz Isten hangosan felelt neki.+ 20  Jehova tehát leszállt a Sínai-hegy tetejére. Felhívta Jehova Mózest a hegy tetejére, Mózes pedig felment.+ 21  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek: „Menj le, és figyelmeztesd a népet, hogy ne próbáljanak előretörni Jehovához, nehogy meglássák, és sokan elvesszenek közülük.+ 22  És a papok is, akik rendszeresen Jehova elé járulnak, szenteljék meg magukat,+ nehogy rájuk rontson Jehova.”+ 23  Mózes ekkor ezt mondta Jehovának: „A nép nem jöhet fel a Sínai-hegyre, hiszen te magad figyelmeztettél minket, ezt mondva: »Vonj határt a hegy körül, és szenteld meg azt.«”+ 24  Jehova azonban ezt mondta neki: „Menj le, majd pedig jöjj fel te, és Áron is veled; de a papok és a nép ne törjenek előre, hogy feljöjjenek Jehovához, nehogy rájuk rontson.”+ 25  Mózes tehát lement a néphez, és ezt elmondta nekik.+

Lábjegyzetek