Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Mózes 18:1–27

18  És meghallotta Jetró, Midián papja, Mózes apósa+ mindazt, amit Isten tett Mózesért és Izraelért, az ő népéért, hogy miként hozta ki Jehova Izraelt Egyiptomból.+  Jetró, Mózes apósa pedig maga mellé vette Cippórát, Mózes feleségét, miután az hazabocsátotta,  és annak két fiát,+ akik közül az egyiknek Gersom+ volt a neve, „mert — ahogy ő mondta — jövevény lettem idegen földön”.  A másiknak a neve pedig Eliézer+ volt, „mert — ahogy ő mondta — atyám Istene az én segítőm, mivel megszabadított engem a fáraó kardjától”.+  Jetró, Mózes apósa, annak fiaival és feleségével együtt elment Mózeshez a pusztába, ahol táborozott az igaz Isten hegyénél+.  Ekkor megüzente Mózesnek: „Én, Jetró, a te apósod,+ elmegyek hozzád feleségeddel és két fiával, akik vele vannak.”  Mózes azon nyomban apósa elé ment, leborult előtte, megcsókolta;+ és mindketten kérdezősködtek egymás hogyléte felől. Utána pedig bementek a sátorba.  Mózes elbeszélt az apósának mindent, amit Jehova tett a fáraóval és Egyiptommal Izraelért,+ és mindazt a nehézséget, amely velük történt az úton,+ s hogy Jehova mégis megszabadította őket.+  Jetró ekkor örvendett mindama jó miatt, amit Jehova tett Izraelért, hogy kiszabadította őket Egyiptom kezéből.+ 10  És Jetró ezt mondta: „Áldott legyen Jehova, aki kiszabadított titeket Egyiptom kezéből és a fáraó kezéből, s aki kiszabadította a népet Egyiptom kezéből.+ 11  Most már tudom ebből az esetből — amikor elbizakodottan jártak el velük szemben —, hogy Jehova minden más istennél nagyobb.”+ 12  Ekkor Jetró, Mózes apósa égő felajánlást és áldozatokat mutatott be Istennek;+ Áron pedig és Izrael valamennyi véne eljött kenyeret enni Mózes apósával az igaz Isten előtt.+ 13  És történt a következő nap, hogy Mózes szokása szerint leült, hogy bíráskodjon a nép felett,+ és a nép ott állt Mózes előtt reggeltől estig. 14  És Mózes apósa látta, mi mindent tesz a népért, ezért ezt mondta: „Milyen dolog ez, amit a néppel cselekszel? Miért ülsz te egymagad, miközben az egész nép előtted áll reggeltől estig?” 15  Mózes így felelt apósának: „Ez azért van így, mert a nép egyre csak jön hozzám, hogy Istent kérdezze.+ 16  Ha valamilyen ügyük támad,+ hozzám jönnek, én pedig ítéletet teszek a két fél között, és tudatom velük az igaz Isten döntéseit és törvényeit.”+ 17  Mózes apósa erre ezt mondta: „Nem jól cselekszel. 18  Teljesen ki fogsz merülni te is, és a veled levő nép is, mert ez a feladat túl nagy teher számodra.+ Nem vagy képes egymagad elvégezni.+ 19  Most azért hallgass a szavamra.+ Tanácsot adok neked, és Isten veled lesz.+ Te légy a nép képviselője az igaz Isten előtt,+ és te vidd az ügyeket az igaz Isten elé.+ 20  Figyelmeztesd őket a rendelkezésekre és törvényekre,+ és tudasd velük, milyen úton járjanak, és mit kell tenniük.+ 21  De válassz ki az egész népből derék+, istenfélő+, megbízható férfiakat+, akik gyűlölik a tisztességtelen hasznot.+ Helyezd ezeket föléjük ezrek elöljáróiként+, százak elöljáróiként, ötvenek elöljáróiként és tízek elöljáróiként.+ 22  És ők ítéljék a népet minden megfelelő alkalommal; minden nagy ügyet eléd vigyenek,+ minden kis ügyben viszont ők bíráskodjanak. Könnyíts hát a helyzeteden, és hordozzák veled együtt a terhet.+ 23  Ha ezt megteszed, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor helyt tudsz állni, és ez az egész nép is békességben megy a maga helyére.”+ 24  Mózes azonnal hallgatott apósának a szavára, és mindent megtett, amit az mondott.+ 25  És Mózes kiválasztott egész Izraelből derék férfiakat, és vezetőkké tette őket a nép felett+ ezrek elöljáróiként, százak elöljáróiként, ötvenek elöljáróiként és tízek elöljáróiként. 26  Ők ítélték a népet minden megfelelő alkalommal. A nehéz ügyeket Mózes elé vitték,+ de minden kisebb ügyben ők bíráskodtak. 27  Mózes ezután elbúcsúzott apósától,+ és az visszatért a saját földjére.

Lábjegyzetek