Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Krónikák 7:1–22

7  És amint Salamon befejezte az imáját,+ tűz szállt le az egekből,+ és megemésztette az égő felajánlást+ meg az áldozatokat, és Jehova dicsősége+ betöltötte a házat.  A papok nem is tudtak belépni Jehova házába+, mert Jehova dicsősége betöltötte Jehova házát.  És Izrael fiai mind látták, ahogy a tűz alászállt, és látták Jehova dicsőségét a házon. Rögtön ezután mélyen meghajoltak+, arccal a földig a kövezeten. Leborultak+, és hálát adtak Jehovának, „mert ő jó+, mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart”.+  A király pedig és az egész nép áldozatot ajánlott fel Jehova előtt.+  Salamon király felajánlott áldozatul huszonkétezer marhát és százhúszezer juhot.+ Így avatta fel+ a király és az egész nép az igaz Isten házát.  A papok+ ott álltak a megbízatási helyükön, és a léviták+ is a Jehovának szóló ének+ kísérő hangszereivel, amelyeket Dávid+ király készített, hogy hála adassék Jehovának — „mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart” —, valahányszor dicséretet zeng Dávid a kezük által. A papok hangosan trombitáltak+ előttük, és közben az izraeliták mind ott álltak.  Akkor Salamon fölszentelte+ a Jehova háza előtti udvar középső részét, mert ott mutatta be az égő felajánlásokat+ és a közösségi áldozatok kövérjét; a Salamon által készített rézoltár+ ugyanis nem tudta befogadni az égő felajánlást, a gabonafelajánlást+ és a kövérjét+.  Salamon akkor megtartotta az ünnepet hét napig,+ és vele együtt egész Izrael,+ egy igen nagy gyülekezet+ Hamát szélétől+ egészen az Egyiptom-völgyig*+.  A nyolcadik napon pedig ünnepi gyűlést+ tartottak, mert hét napig tartották az oltár felavatását és hét napig az ünnepet. 10  A hetedik hónap huszonharmadik napján aztán elbocsátotta a népet otthonaikba; vigadtak+ és vidám volt a szívük mindazon jó+ miatt, amit Jehova tett Dáviddal, Salamonnal és népével, Izraellel.+ 11  Így Salamon elkészült Jehova házával+ és a király házával+; és Salamon mindenben sikerrel járt, amit csak elgondolt szívében, hogy elkészítse Jehova házában és a saját házában. 12  Jehova ekkor megjelent+ éjjel Salamonnak, és így szólt hozzá: „Hallottam imádat,+ és kiválasztottam+ magamnak ezt a helyet áldozat házául+. 13  Ha bezárom az egeket, hogy ne legyen eső,+ ha megparancsolom a szöcskéknek, hogy emésszék fel a földet,+ ha járványos betegséget bocsátok népem közé,+ 14  és megalázkodik+ az én népem+, amely nevemről neveztetik,+ imádkozik+, és keresi arcomat,+ és megtér gonosz útjairól,+ akkor én meghallgatom őket az egekből,+ megbocsátom bűnüket,+ és meggyógyítom földjüket.+ 15  Most nyitva lesznek szemeim+, és figyelni fognak füleim+ az ezen a helyen mondott imára. 16  Most kiválasztom+ és megszentelem e házat, hogy ott legyen a nevem+ időtlen időkig;+ és szemem és szívem mindenkor ott lesz.+ 17  Ha te is előttem jársz, mint ahogy apád, Dávid járt,+ mindenben úgy cselekedve, ahogy megparancsoltam neked,+ és megtartod rendelkezéseimet+ és bírói döntéseimet+, 18  akkor én megszilárdítom királyságod trónját,+ mint ahogy szövetséget kötöttem apáddal, Dáviddal,+ ezt mondva: »Nem vész ki tőled a férfi, aki Izrael felett uralkodjon.«+ 19  De ha elfordultok+, és elhagyjátok rendeleteimet+ és parancsolataimat+, amelyeket elétek tártam, s elmentek, és más isteneknek szolgáltok,+ és meghajoltok előttük,+ 20  akkor én gyökerestől kiszaggatom őket földemből, melyet nekik adtam;+ elvetem színem elől ezt a házat,+ amelyet nevemnek szenteltem,+ és példabeszéddé+ és gúnnyá teszem minden nép között.+ 21  És aki csak elmegy e romhalmazzá lett ház mellett,+ ámulva bámul,+ és így szól: »Miért tett ilyet Jehova ezzel a földdel és ezzel a házzal?«+ 22  Erre majd ezt mondják: »Mert elhagyták Jehovát,+ ősatyáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéről,+ és más istenekhez+ szegődtek, és meghajoltak előttük, és azokat szolgálták. Ezért hozta rájuk mindezt a veszedelmet.«”+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.