Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Krónikák 5:1–14

5  Végül elkészült mindaz a munka, amelyet Salamonnak el kellett végeznie Jehova háza számára.+ Salamon ezután bevitte az apja, Dávid által megszentelt dolgokat.+ Az ezüstöt, az aranyat és az összes eszközt az igaz Isten házának kincsei közé helyezte.+  Akkor Salamon egybegyűjtötte Izrael véneit,+ és minden törzsfőt+, Izrael fiai atyai házainak+ fejedelmeit Jeruzsálembe, hogy fölvigyék+ Jehova szövetségének a ládáját+ Dávid városából+, vagyis Sionból+.  Egybegyűlt hát Izrael minden embere a királyhoz az ünnep idején, mégpedig a hetedik hónapban.+  Eljöttek Izrael vénei mindnyájan,+ és a léviták fölvették a ládát.+  Aztán fölvitték a ládát+ és a találkozás sátorát+ és mindazokat a szent eszközöket+, amelyek a sátorban voltak. A lévita papok vitték föl ezeket.+  Salamon király pedig és az izraeliták egész közössége, azok, akik a megállapodás szerint összegyűltek hozzá a láda elé, juhokat és marhákat áldoztak,+ olyan sokat, hogy nem is lehetett számba venni vagy megszámlálni.  A papok akkor bevitték Jehova szövetségének ládáját a helyére, a ház legbelső helyiségébe+, a szentek szentjébe+, a kerubok szárnyai alá.+  A kerubok így mindenkor kiterjesztették szárnyaikat a fölött a hely fölött, ahol a láda volt, úgyhogy felülről betakarták a kerubok a ládát és annak rúdjait.+  A rudak azonban hosszúak voltak, így a rudak végét látni lehetett a legbelső helyiség előtti szenthelyről, de kívülről nem látszottak; és mind a mai napig ott vannak.+ 10  Semmi nem volt a ládában, csak a két tábla+, amelyet Mózes adott a Hórebnél+, amikor Jehova szövetséget+ kötött Izrael fiaival az Egyiptomból való kijövetelük idején.+ 11  Történt pedig, hogy amikor a papok kijöttek a szent helyről (mert minden jelen levő pap megszentelte+ magát — az osztályokat+ nem kellett figyelembe venni), 12  és az énekes léviták+, akik Asáfhoz+, Hémánhoz+, Jedutunhoz+, a fiaikhoz és testvéreikhez, igen, mindezekhez tartoztak, finom szövetbe öltözötten cintányérokkal+, húros hangszerekkel+ és hárfákkal+ ott álltak az oltártól keletre százhúsz pappal együtt, akik trombitáltak+, 13  nos, történt, hogy amikor a trombitások és az énekesek teljes egységben+, egybehangzóan megszólaltak, dicséretet és hálát zengve Jehovának, és amikor fennhangon megszólaltak a trombitákkal, a cintányérokkal és az éneket+ kísérő hangszerekkel, dicsérve+ Jehovát, „mert ő jó,+ mert időtlen időkig tart az ő szerető-kedvessége+”, akkor a ház, igen, Jehova háza megtelt felhővel,+ 14  és a papok a felhő miatt nem tudtak ott állni, hogy szolgáljanak,+ mert Jehova dicsősége+ betöltötte az igaz Isten házát.

Lábjegyzetek